Korzystanie z funkcji Alarmowe SOS na telefonie iPhone

Za pomocą funkcji Alarmowe SOS możesz szybko i łatwo wezwać pomoc oraz wysłać wiadomość do kontaktów alarmowych, czyli osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku. 

Suwak Połączenie alarmowe pojawia się na iPhonie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku bocznego oraz przycisków głośności. 

Jak to działa

Gdy nawiązujesz połączenie za pomocą funkcji SOS, telefon iPhone automatycznie łączy się z lokalnym numerem alarmowym. W niektórych krajach i regionach konieczne może być wybranie właściwych służb. Na przykład w Chinach kontynentalnych możesz wybrać policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. Kiedy na pasku stanu iPhone’a pojawia się komunikat SOS, oznacza to, że dostępna jest sieć komórkowa dla połączeń alarmowych.

Możesz też dodać kontakty alarmowe. Po zakończeniu połączenia alarmowego iPhone powiadamia Twoje kontakty alarmowe, wysyłając do nich wiadomość SMS, chyba że wyłączysz tę opcję. Telefon iPhone przesyła do nich Twoje aktualne położenie i przez określony czas po uruchomieniu trybu SOS — wysyła im uaktualnienia w razie zmiany Twojej lokalizacji.

Z iPhone’a 14 możesz wysyłać wiadomości tekstowe do służb ratowniczych za pomocą funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne), nawet wtedy, gdy nie masz zasięgu sieci komórkowej ani Wi-Fi.

Wezwanie służb ratunkowych

Nawiązywanie połączeń na telefonie iPhone 8 lub nowszym: 

W systemie iOS 16.3, aby zadzwonić do służb ratunkowych należy zwolnić przyciski po odliczaniu. 

 1. Naciśnij przycisk boczny oraz jeden z przycisków głośności i przytrzymaj je do momentu, aż wyświetli się suwak Alarmowe SOS.
 2. Przeciągnij suwak Połączenie alarmowe, aby wezwać służby ratownicze. Jeśli zamiast przeciągać suwak będziesz nadal przytrzymywać przycisk boczny i przycisk głośności, rozpocznie się odliczanie i rozlegnie się dźwięk alertu. Jeśli zwolnisz przyciski po odliczaniu, iPhone automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Nawiązywanie połączeń na telefonie iPhone 7 lub starszym:

 1. Szybko naciśnij pięć razy przycisk boczny (lub górny). Zostanie wyświetlony suwak połączenia alarmowego.
 2. Przeciągnij suwak Alarmowe SOS, aby wezwać służby ratunkowe.

Po zakończeniu połączenia telefon iPhone wysyła kontaktom alarmowym wiadomość SMS zawierającą Twoje bieżące położenie, chyba że wyłączysz tę opcję. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, następuje ich tymczasowe włączenie. Jeśli Twoje położenie ulegnie zmianie, kontakty otrzymają uaktualnienie, a Ty po około 10 minutach dostaniesz powiadomienie.

Modele iPhone 14 i iPhone 14 Pro mogą wezwać służby ratunkowe i wysłać wiadomość kontaktom alarmowym po wykryciu poważnego wypadku samochodowego. Dowiedz się więcej o funkcji Wykrywanie wypadków na iPhonie lub Apple Watch.

Jeśli użyjesz skrótu Alarmowe SOS, musisz wprowadzić swój kod, aby ponownie włączyć funkcję Touch ID lub Face ID, nawet jeśli służby ratunkowe nie były wzywane. 

Korzystaj z funkcji Alarmowe SOS na zegarku Apple Watch

Wzywanie służb ratunkowych w Indiach

Na terytorium Indii trzykrotnie szybko naciśnij boczny przycisk, aby iPhone automatycznie wezwał służby ratunkowe. Jeśli używasz iPhone’a z funkcją FaceID i włączonym skrótem dostępności, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk oraz dowolny przycisk głośności, aż pojawią się suwaki, a następnie przeciągnij suwak Awaryjne SOS.

Jeśli zamiast przeciągać suwak będziesz nadal przytrzymywać przycisk boczny i przycisk głośności, rozpocznie się odliczanie i rozlegnie się dźwięk alertu. Jeśli zwolnisz przyciski po odliczaniu, iPhone automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Po zakończeniu połączenia alarmowego iPhone powiadamia Twoje kontakty alarmowe, wysyłając do nich wiadomość SMS, chyba że wyłączysz tę opcję. iPhone przesyła do nich Twoje aktualne położenie (jeśli jest dostępne) i — przez określony czas po uruchomieniu trybu SOS — wysyła im uaktualnienia w razie zmiany Twojego położenia.

Kończenie udostępniania położenia

Gdy udostępniasz swoje położenie, co cztery godziny w ciągu 24 godzin otrzymasz przypomnienie, aby przestać to robić. Aby wyłączyć uaktualnianie, stuknij pasek stanu i wybierz opcję „Przestań udostępniać położenie”.

Kończenie połączenia

Jeśli przypadkowo rozpoczniesz odliczanie, możesz je anulować. Na iPhonie 8 lub nowszym zwolnij przycisk boczny i przycisk głośności przed zakończeniem odliczania. Na iPhonie 7 lub starszym naciśnij przycisk Stop, a następnie stuknij opcję Przestań dzwonić.

Jeśli przypadkowo rozpoczniesz połączenie alarmowe, możesz je zakończyć. Stuknij przycisk Zakończ połączenieczerwona ikona kończenia połączenia, a następnie potwierdź, że chcesz zakończyć połączenie.

 

W aplikacji Zdrowie możesz dodać kontakty alarmowe do swojej karty medycznej, aby telefon mógł automatycznie kontaktować się z innymi osobami w nagłych przypadkach. 

Dodawanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij swoje zdjęcie profilowe .
 2. Stuknij Kartę medyczną.
 3. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 4. Stuknij przycisk Dodaj , aby dodać kontakt alarmowy.
 5. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację.
 6. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany.

Kontaktami SOS nie mogą być służby ratunkowe.

Konfigurowanie karty medycznej w aplikacji Zdrowie

Usuwanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij swoje zdjęcie profilowe .
 2. Stuknij Kartę medyczną.
 3. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 4. Stuknij przycisk Usuń  obok kontaktu, a następnie stuknij polecenie Usuń.
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany.

Ustawienia funkcji Alarmowe SOS na iPhonie z systemem iOS 16.3. 

Zmienianie sposobu dzwonienia

Na iPhonie 8 lub nowszym dostępna jest opcja automatycznego wzywania służb ratunkowych. Gdy włączona jest opcja Przytrzymanie i zwolnienie, a Ty przytrzymasz przycisk boczny i jeden z przycisków głośności, aby nawiązać połączenie alarmowe, iPhone rozpocznie odliczanie i wyemituje sygnał dźwiękowy. Jeśli zwolnisz przyciski po zakończeniu odliczania, iPhone automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Gdy włączona jest opcja 5 naciśnięć i spróbujesz nawiązać połączenie alarmowe, iPhone rozpocznie odliczanie i wyemituje sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu odliczania iPhone automatycznie wzywa służby ratunkowe.

Gdy włączona jest funkcja Ciche dzwonienie i próbujesz nawiązać połączenie alarmowe za pomocą jednej z tych opcji, wszelkie alarmy ostrzegawcze zostaną wyciszone, a błyski wyłączone.

Aby włączyć te ustawienia:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na iPhonie.
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS.
 3. Włącz jedną z opcji: Przytrzymanie i zwolnienie, 5 naciśnięć lub Ciche dzwonienie.

Jeśli wyłączysz opcję Przytrzymanie i zwolnienie lub opcję 5 naciśnięć, nadal będzie można używać suwaka Alarmowe SOS do nawiązywania połączenia.

Funkcja Ciche dzwonienie jest dostępna w systemie iOS 16.3 i nowszych.

Data publikacji: