Korzystanie z funkcji Alarmowe SOS na telefonie iPhone

Za pomocą funkcji Alarmowe SOS możesz szybko i łatwo wezwać pomoc oraz wysłać wiadomość do kontaktów alarmowych, czyli osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku. 

Jak to działa

Gdy nawiązujesz połączenie za pomocą funkcji SOS, telefon iPhone automatycznie łączy się z lokalnym numerem alarmowym. W niektórych krajach i regionach konieczne może być wybranie właściwych służb. Na przykład w Chinach kontynentalnych możesz wybrać policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. 

Możesz też dodać kontakty alarmowe. Po zakończeniu połączenia alarmowego telefon iPhone powiadamia Twoje kontakty alarmowe, wysyłając do nich wiadomość SMS, chyba że wyłączysz tę opcję. Telefon iPhone przesyła do nich Twoje aktualne położenie i przez określony czas po uruchomieniu trybu SOS przesyła kontaktom alarmowym uaktualnienia dotyczące Twojego położenia. 

Wezwanie służb ratunkowych

Oto jak nawiązać połączenie na telefonie iPhone 8 lub nowszym: 

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny oraz jeden z przycisków głośności, aż pojawi się suwak Alarmowe SOS. 
 2. Przeciągnij suwak Alarmowe SOS, aby wezwać służby ratunkowe. Jeśli zamiast przeciągać suwak będziesz nadal przytrzymywać przycisk boczny i przycisk głośności, rozpocznie się odliczanie i rozlegnie się dźwięk alertu. Jeśli przytrzymasz przyciski do zakończenia odliczania, telefon iPhone automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Oto jak nawiązać połączenie na telefonie iPhone 7 lub starszym: 

 1. Szybko naciśnij pięć razy przycisk boczny (lub górny). Zostanie wyświetlony suwak Alarmowe SOS. (W Indiach wystarczy nacisnąć przycisk trzykrotnie, aby telefon iPhone automatycznie wezwał służby ratunkowe). 
 2. Przeciągnij suwak Alarmowe SOS, aby wezwać służby ratunkowe.

Po zakończeniu połączenia telefon iPhone wysyła kontaktom alarmowym wiadomość SMS zawierającą Twoje bieżące położenie, chyba że wyłączysz tę opcję. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, następuje ich tymczasowe włączenie. Jeśli Twoje położenie ulegnie zmianie, kontakty otrzymają uaktualnienie, a Ty po około 10 minutach dostaniesz powiadomienie.

Jeśli użyjesz skrótu Alarmowe SOS, musisz wprowadzić swój kod, aby ponownie włączyć funkcję Touch ID, nawet jeśli służby ratunkowe nie były wzywane. 

 

Jak przestać udostępniać swoją lokalizację

Gdy udostępniasz swoje położenie, co 4 godziny w ciągu 24 godzin otrzymasz przypomnienie, aby przestać to robić. Aby wyłączyć uaktualnianie, stuknij pasek statusu i wybierz opcję Przestań udostępniać położenie. 

Kończenie połączenia

Jeśli przypadkowo rozpoczniesz odliczanie, możesz je anulować. Na telefonie iPhone 8 lub nowszym puść przycisk boczny i przycisk głośności. Na telefonie iPhone 7 lub starszym naciśnij przycisk Stop, a następnie stuknij opcję Przestań dzwonić. 

Jeśli przypadkowo rozpoczniesz połączenie alarmowe, możesz je zakończyć. Stuknij ikonę czerwona ikona kończenia połączenia, a następnie potwierdź, że chcesz zakończyć połączenie.

 

Dodawanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij zdjęcie profilowe .
 2. Stuknij Kartę medyczną. 
 3. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 4. Stuknij przycisk dodawania , aby dodać kontakt alarmowy.
 5. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 6. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Kontaktami SOS nie mogą być służby ratunkowe. 

Usuwanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij zdjęcie profilowe .
 2. Stuknij Kartę medyczną. 
 3. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych. 
 4. Stuknij przycisk Usuń  obok kontaktu, a następnie stuknij polecenie Usuń.
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Wyłączanie funkcji Dzwoń automatycznie

Gdy funkcja Dzwoń automatycznie jest włączona i próbujesz nawiązać połączenie alarmowe, telefon iPhone zaczyna odliczanie i odtwarza dźwięk alarmu. Po zakończeniu odliczania telefon iPhone automatycznie wzywa służby ratunkowe.

Aby zmienić to ustawienie: 

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone.
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS. 
 3. Włącz lub wyłącz funkcję Dzwoń automatycznie. 

Jeśli wyłączysz to ustawienie, możesz nadal wykonywać połączenia za pomocą suwaka Alarmowe SOS.

Zmienianie sposobu dzwonienia

Na telefonie iPhone 8 lub nowszym możesz dzwonić, naciskając pięć razy przycisk boczny. Aby zmienić to ustawienie:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone.
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS. 
 3. Włącz lub wyłącz funkcję Dzwoń przyciskiem bocznym. Po włączeniu tej funkcji naciśnięcie i przytrzymanie przycisku bocznego wraz z przyciskiem głośności będzie nadal działać. 

Data publikacji: