Korzystanie z funkcji Alarmowe SOS na telefonie iPhone

Za pomocą funkcji Alarmowe SOS w systemie iOS 11 możesz szybko i łatwo wezwać pomoc oraz wysłać wiadomość do kontaktów alarmowych, czyli osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku. 

Przesuń do opcji Wyłącz, Karta medyczna i Alarmowe SOS

Jak to działa

Gdy nawiązujesz połączenie za pomocą funkcji SOS, iPhone automatycznie łączy się z lokalnym numerem alarmowym. W niektórych krajach i regionach konieczne może być wybranie właściwych służb. Na przykład w Chinach możesz wybrać policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. 

Możesz też dodać kontakty alarmowe. Po zakończeniu połączenia alarmowego iPhone powiadamia Twoje kontakty alarmowe, wysyłając do nich wiadomość SMS, chyba że wyłączysz tę opcję. iPhone przesyła do nich Twoją aktualną lokalizację i przez określony czas po uruchomieniu trybu SOS przesyła kontaktom alarmowym uaktualnienia dotyczące Twojej lokalizacji. 


Ekran odliczania Alarmowe SOS

Wezwanie służb ratunkowych

Oto jak nawiązać połączenie na telefonie iPhone X, iPhone 8 lub iPhone 8 Plus: 

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny oraz jeden z przycisków głośności, aż pojawi się suwak Alarmowe SOS. 
 2. Przeciągnij suwak Alarmowe SOS, aby wezwać służby ratunkowe. Jeśli zamiast przeciągać suwak będziesz nadal przytrzymywać przycisk boczny i przycisk głośności, rozpocznie się odliczanie i rozlegnie się dźwięk alertu. Jeśli przytrzymasz przyciski do zakończenia odliczania, iPhone automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Oto jak nawiązać połączenie na telefonie iPhone 7 lub starszym: 

 1. Szybko naciśnij pięć razy przycisk boczny. Zostanie wyświetlony suwak Alarmowe SOS. (W Indiach wystarczy nacisnąć przycisk trzykrotnie, aby iPhone automatycznie wezwał służby ratunkowe). 
 2. Przeciągnij suwak Alarmowe SOS, aby wezwać służby ratunkowe.

Po zakończeniu połączenia iPhone wysyła kontaktom alarmowym wiadomość SMS zawierającą Twoje bieżące położenie, chyba że wyłączysz tę opcję. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, następuje ich tymczasowe włączenie.

Jeśli Twoje położenie ulegnie zmianie, kontakty otrzymają uaktualnienie, a Ty po około 10 minutach dostaniesz powiadomienie. Aby wyłączyć uaktualnianie, stuknij pasek stanu i wybierz opcję „Przestań udostępniać położenie”. Jeśli zdecydujesz się kontynuować udostępnianie, co cztery godziny przez 24 godziny będziesz otrzymywać przypomnienia o możliwości zatrzymania tej funkcji.

Jeśli użyjesz skrótu Alarmowe SOS, musisz wprowadzić swój kod, aby ponownie włączyć funkcję Touch ID, nawet jeśli służby ratunkowe nie były wzywane. 

Ekran Przestań dzwonić funkcji Alarmowe SOS

Kończenie połączenia

W razie przypadkowego rozpoczęcia połączenia alarmowego naciśnij przycisk Stop, a następnie stuknij opcję Przestań dzwonić. 

Ekran Karta medyczna

Dodawanie lub usuwanie kontaktów

Możesz dodać kontakty alarmowe z aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna. 
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 3. Stuknij zieloną ikonę plusa, aby dodać kontakt alarmowy.
 4. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Oto jak usunąć kontakty alarmowe: 

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna. 
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych. 
 3. Stuknij czerwoną ikonę minusa obok kontaktu, a następnie stuknij polecenie Usuń.
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Kontaktami SOS nie mogą być służby ratunkowe. 

Ekran ustawień funkcji Alarmowe SOS

Wyłączanie funkcji Dzwoń automatycznie

Gdy funkcja Dzwoń automatycznie jest włączona i próbujesz nawiązać połączenie alarmowe, Twój iPhone zaczyna odliczanie i odtwarza dźwięk alarmu. Po zakończeniu odliczania iPhone automatycznie wzywa służby ratunkowe.

Oto jak zmienić ustawienie:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone.
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS, a następnie włącz lub wyłącz opcję Dzwoń automatycznie. 

Jeśli wyłączysz to ustawienie, możesz nadal wykonywać połączenia za pomocą suwaka Alarmowe SOS.

Data publikacji: Fri Nov 03 23:12:12 GMT 2017