4K, HDR i Dolby Vision na urządzeniu Apple TV 4K

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie Apple TV 4K do jak najlepszego odbioru treści w jakości 4K, HDR lub Dolby Vision.

Urządzenie Apple TV 4K powstało z myślą o pełnym wykorzystaniu wszystkich zalet technologii 4K HDR, pozwalając cieszyć się telewizją w najwyższej jakości. Urządzenie Apple TV 4K obsługuje następujące formaty wyświetlania treści w jakości 4K:

 • 4K Standard Dynamic Range (SDR): używany w przypadku telewizorów 4K, które nie obsługują formatu HDR10 lub Dolby Vision. 
 • 4K High Dynamic Range (HDR): używany w przypadku telewizorów 4K obsługujących format HDR do wyświetlania materiałów wideo w szerszym zakresie kolorów i luminancji.
 • 4K Dolby Vision: używany w przypadku telewizorów 4K obsługujących format Dolby Vision HDR do wyświetlania materiałów wideo w szerszym zakresie kolorów i luminancji zoptymalizowanych pod kątem danego telewizora.

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia Apple TV 4K do telewizora 4K obsługującego format HDR10 lub Dolby Vision może się pojawić monit o uruchomienie krótkiego testu wyświetlania tych formatów. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uruchomić test i potwierdzić, że wyświetlany obraz jest wyraźny. Jeśli urządzenie Apple TV 4K nie może potwierdzić, że telewizor może wyświetlać treści w formacie Dolby Vision lub HDR10, zostanie automatycznie przestawiony z powrotem na wcześniej używany tryb.

Aby potwierdzić, którego trybu wideo używa urządzenie Apple TV 4K, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wideo i dźwięk. Na tym ekranie możesz ręcznie wybrać format wyświetlania.

Uzyskiwanie najlepszego obrazu

Urządzenie Apple TV 4K zapewnia najwyższy komfort i jakość oglądania na podstawie możliwości używanego telewizora 4K. W niektórych sytuacjach mogą wystąpić problemy lub pojawić się konieczność ręcznego sprawdzenia konfiguracji. Oto możliwe problemy:

 • Obraz telewizyjny jest zabarwiony, kolor jest zbyt jasny albo emisja jest przerywana lub w ogóle nie ma obrazu.
 • Okresowe zakłócenia, śnieżenie lub błyski na ekranie.
 • Brak możliwości użycia formatu HDR lub Dolby Vision na obsługiwanym telewizorze.
 • Problemy z dźwiękiem, takie jak zaniki dźwięku, szumy lub brak synchronizacji między obrazem a dźwiękiem. 

Jeśli występuje którykolwiek z tych problemów, upewnij się, że urządzenie Apple TV ma najnowszą wersję systemu tvOS. Następnie wykonaj poniższe czynności.

Upewnij się, że używany telewizor obsługuje format HDR10 lub Dolby Vision

Aby urządzenie Apple TV 4K ustawiało automatycznie format wyświetlania na HDR10 lub Dolby Vision, telewizor musi mieć możliwość wyświetlania treści w formacie HDR10 lub Dolby Vision z częstotliwością 60 Hz (50 Hz w Europie). Urządzenie Apple TV 4K może wyświetlać treści w tych formatach z częstotliwością 30 Hz (25 Hz w Europie), ale konieczne będzie włączenie opcji Dopasuj zakres tonalny na ekranie Ustawienia > Wideo i dźwięk > Dopasuj zawartość. Jeśli nie masz pewności, które formaty obsługuje telewizor, sprawdź to w jego instrukcji obsługi.

Użyj właściwego wejścia HDMI i prawidłowych ustawień

W zależności od telewizora odbieranie treści wideo w wysokiej jakości 4K lub HDR może wymagać użycia innego wejścia HDMI w telewizorze. Na przykład niektóre telewizory obsługują format HDR tylko na wejściu HDMI 2 lub HDMI 3. Sprawdź w instrukcji obsługi telewizora, które wejścia obsługują format 4K i HDR.

Poza używaniem właściwego wejścia HDMI konieczne może być włączenie formatu HDR10 lub Dolby Vision w ustawieniach wideo lub ustawieniach HDMI w telewizorze. W niektórych przypadkach ustawienie może nie zawierać w nazwie słowa HDR10 lub Dolby Vision — może na przykład mieć nazwę Ultra, Deep lub Enhanced video or color.

Uaktualnij oprogramowanie na telewizorze

W przypadku problemu z wyświetlaniem, takiego jak zabarwienie lub zbyt jasna barwa koloru, częściowo wyświetlane obrazy lub brak synchronizacji między obrazem a dźwiękiem upewnij się, że na telewizorze jest używane najnowsze oprogramowanie. Większość telewizorów i odbiorników obsługujących format 4K można podłączyć do sieci Wi-Fi lub Ethernet w celu uaktualnienia oprogramowania. Instrukcje dotyczące sposobu uaktualniania oprogramowania można znaleźć we wbudowanej pomocy, instrukcji obsługi lub w witrynie internetowej producenta telewizora.

Sprawdź kabel HDMI

Wideo 4K, szczególnie w formacie HDR10 lub Dolby Vision, wymaga kabla HDMI zgodnego z tymi formatami. Firma Apple zaleca używanie kabli HDMI ze znakiem Compatible Dolby Vision, ponieważ kable takie zostały przetestowane z urządzeniem Apple TV 4K i szerokim zakresem telewizorów. Przykładem jest kabel Belkin Ultra High Speed HDMI Cable.

Jeśli występuje problem z kablem HDMI, na urządzeniu Apple TV może się pojawić komunikat z informacją, że kabel HDMI może mieć problem z utrzymaniem stabilnego połączenia. Aby sprawdzić połączenie kabla USB, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wideo i dźwięk, a następnie wybierz opcję Sprawdź połączenie HDMI, aby uruchomić 2-minutowy test.

Jeśli nadal masz problemy z połączeniem kabla HDMI, sprawdź wszystkie połączenia w celu upewnienia się, że kabel HDMI ma etykietę „Compatible Dolby Vision”.

Sprawdź inne komponenty

Jeśli korzystasz z innych komponentów, takich jak odbiornik audio/wideo, przełącznik HDMI lub listwa dźwiękowa, tymczasowo podłącz urządzenie Apple TV 4K bezpośrednio do telewizora. Jeśli po bezpośrednim podłączeniu do telewizora problem nie wystąpi, sprawdź następujące kwestie:

Odbiornik lub listwa dźwiękowa

Jeśli korzystasz z odbiornika audio/wideo lub listwy dźwiękowej, sprawdź możliwości, połączenia i ustawienia tych urządzeń oraz następujące kwestie:

 • Sprawdź, czy odbiornik obsługuje wyświetlanie wideo w jakości 4K lub wyższej oraz czy używasz wejść HDMI obsługujących format 4K oraz sygnały HDMI 2.0/HDCP 2.2.
 • Odbiorniki obsługujące format HDR10 lub Dolby Vision często wymagają uaktualnienia oprogramowania sprzętowego w celu dodania tej obsługi.
 • Po uaktualnieniu odbiornika sprawdź jego ustawienia wideo i ustawienia HDMI, ponieważ konieczne może był włączenie rozszerzonego HDMI w ustawieniach.
 • Upewnij się, że wszystkie kable HDMI łączące urządzenie Apple TV 4K z telewizorem i odbiornikiem są zgodne z formatami 4K i HDR.

Inne akcesoria HDMI

Przełączniki HDMI, rozdzielacze HDMI lub inne akcesoria łączące urządzenie Apple TV 4K z telewizorem mogą zakłócać sygnał HDMI. Jeśli usunięcie tych akcesoriów rozwiązuje problem, sprawdź u producenta, czy obsługują one formaty 4K i HDR.

Dodatkowa pomoc

Dowiedz się, co zrobić, jeśli urządzenie Apple TV 4K wyświetla tylko czarny ekran lub krótko wyświetla logo firmy Apple, a potem już tylko czarny ekran.

W przypadku pozostałych problemów skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: