Jeśli instalator zgłasza, że aplikacja nie może zostać zweryfikowana lub została podpisana za pomocą certyfikatu, który wygasł

Pobierz nową kopię instalatora.

W niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku uszkodzenia instalatora, pojawia się komunikat, że nie można zweryfikować aplikacji i mogła ona zostać uszkodzona lub zmieniona podczas pobierania. Może się też pojawić komunikat, że pakiet został podpisany za pomocą certyfikatu, który wygasł, i może nie być autentyczny.

Należy ponownie pobrać instalatora. Jeśli nowy instalator również zgłasza problem, zwróć się o pomoc do twórcy oprogramowania.


Jeśli sytuacja taka ma miejsce w przypadku instalatora systemu macOS, skorzystaj z najnowszych łączy pobierania w instrukcjach instalacji dla tych wersji systemu macOS. Wcześniejsze wersje nie są dostępne do pobrania.

Data publikacji: