Nowości w aplikacji Apple Configurator na Maca

Poznaj najnowsze uaktualnienia aplikacji Apple Configurator na Maca.

Aby uzyskać najnowszą wersję aplikacji Apple Configurator, sprawdź kartę Uaktualnienia w sklepie App Store na Macu. Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących korzystania z aplikacji Apple Configurator 2.16.

Nowości w aplikacji Apple Configurator 2.16

 • Obsługa nowego sprzętu
 • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Nowości w aplikacji Apple Configurator 2.15.1

 • Obsługa nowego sprzętu
 • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Nowości w aplikacji Apple Configurator 2.15

 • Zezwalanie na pomijanie panelu App Store w Asystencie ustawień
 • Obsługa odtwarzania Maców na Macach z układem scalonym Apple do systemu macOS Monterey
 • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Nowości w aplikacji Apple Configurator 2.14

 • Nowe ograniczenia dotyczące rozruchu w trybie odzyskiwania z niepołączonego w parę źródła zewnętrznego oraz odblokowywania za pomocą Apple Watch

Nowości w aplikacji Apple Configurator 2.13.3

 • Obsługa systemu macOS Big Sur
 • Obsługa odtwarzania systemu macOS na Macach z układem scalonym Apple
 • Wycinek witryny: konfigurowanie ustawień ignorowania zakresu manifestu i docelowego identyfikatora pakietu aplikacji
 • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.13.1

 • Wiele lokalizacji dla przypisań VPP
 • Ograniczenia: zezwalanie na wycinki aplikacji
 • Powiadomienia: zezwalanie na podgląd powiadomień na ekranie blokady
 • Exchange ActiveSync: zastąpienie poprzedniego hasła
 • Wi-Fi: wyłączanie randomizacji adresów MAC
 • Tryb ciemny

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.12.1

W tym uaktualnieniu dodano obsługę odtwarzania oprogramowania sprzętowego na Macu Pro (2019 r.).

W systemie iOS:

 • VPN: konfigurowanie wymagań wyznaczonych przez dostawcę dla typu połączenia Custom SSL
 • VPN: konfigurowanie opcji sieciowych dla typów połączeń Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint i Custom SSL
  • Wysyłanie całego ruchu przez VPN
  • Wykluczanie sieci lokalnych

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.11.1

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.11

Obsługa nowego sprzętu.

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.10

W systemie iOS

 • Wi-Fi: konfigurowanie typu zabezpieczeń WPA3 Personal
 • VPN IKEv2: konfigurowanie ustawienia Enable Fallback w celu obsługi funkcji Wi-Fi Assist
 • Exchange ActiveSync: włączanie aplikacji Mail, Kalendarz, Kontakty i Przypomnienia pojedynczo dla kont zarządzanych
 • Konfigurowanie nowych ograniczeń (tylko nadzorowane): zezwalanie na funkcję Znajdź moje urządzenie, zezwalanie na funkcję Znajdź moich znajomych, zezwalanie na włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi, zezwalanie na dostęp do dysku zewnętrznego w aplikacji Pliki
 • Konfigurowanie pakietu danych pojedynczego logowania aplikacji
 • Pomijanie paneli Tryb ciemny i Witamy w Asystencie ustawień
 • Zezwalanie na użycie klawiatury w trybie ścieżki ciągłej 

W systemie tvOS

 • Wi-Fi: konfigurowanie typu zabezpieczeń WPA3 Personal
 • Zezwalanie na funkcję DeviceSleep

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.9

 • Szczegóły dotyczące numeru telefonu, ICCID i IMEI podłączonych urządzeń Dual SIM są teraz zgłaszane w panelu szczegółów urządzenia i narzędziu cfgutil
 • Pomijanie najważniejszych informacji o nowych funkcjach w Asystencie ustawień przy użyciu czynności Automatora
 • Konfigurowanie nowych ograniczeń: modyfikacja hotspotu osobistego (tylko nadzorowane)
 • Konfigurowanie pakietu danych Certificate Transparency

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.8.2

Obsługa nowego sprzętu.

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.8.1

W systemie iOS

Nowe ustawienia pakietu danych Ograniczenia

 • Zezwalanie na zbliżeniowe żądania udostępniania haseł (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Zezwalanie na udostępnianie haseł (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Zezwalanie na automatyczne wypełnianie haseł (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Wymuszanie automatycznej daty i godziny (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Zezwalanie na akcesoria USB, gdy urządzenie jest zablokowane (tylko urządzenia nadzorowane)
 • Zezwalanie zarządzanym kontom kontaktów na zapisywanie na kontach niezarządzanych
 • Zezwalanie niezarządzanym kontom kontaktów na odczytywanie kont zarządzanych
 • Zezwalanie na modyfikowanie ustawień eSIM (tylko urządzenia nadzorowane)

Nowe ustawienia pakietu danych Mail i Exchange

 • Zezwalanie użytkownikowi na włączanie i wyłączanie podpisywania S/MIME
 • Zezwalanie użytkownikowi na modyfikowanie wyboru certyfikatu podpisującego S/MIME
 • Zezwalanie użytkownikowi na włączanie i wyłączanie szyfrowania S/MIME
 • Zezwalanie użytkownikowi na modyfikowanie wyboru certyfikatu szyfrowania S/MIME

Nowe ustawienia pakietu danych Exchange

 • Uwierzytelnianie OAuth

Nowe ustawienia pakietu danych Powiadomienia

 • Zezwalanie na powiadomienia grupowane
 • Określanie, czy aplikacja może wysyłać alerty krytyczne
 • Wyświetlanie w urządzeniu CarPlay

Nowe opcje pomijania programu Device Enrollment Program w panelu Asystenta ustawień

 • iMessage i FaceTime, Czas przed ekranem i Uaktualnianie urządzenia
 • Zezwalanie użytkownikom niebędącym administratorami na instalowanie uaktualnień oprogramowania
 • Dodawanie planu sieci komórkowej

W systemie tvOS

Nowe ustawienia pakietu danych Ograniczenia

 • Zezwalanie na zbliżeniowe żądania udostępniania haseł (tylko urządzenia nadzorowane)

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.7.1

 • Przygotowywanie urządzeń nadzorowanych do zarządzania przez narzędzie Configurator automatycznie umożliwia teraz podłączanie akcesoriów USB, gdy urządzenie jest zablokowane
 • Konfigurowanie nowego ograniczenia (tylko nadzorowane) dla systemu iOS 11.4.1: zezwalanie na akcesoria USB, gdy urządzenie jest zablokowane

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.7

 • Pomijanie paneli Asystenta ustawień w systemach iOS 11.3 i tvOS 11.3
 • Konfigurowanie nowych ograniczeń i pakietów danych profilu dla systemu iOS 11.3, takich jak wymaganie uwierzytelnienia Face ID przed automatycznym wypełnianiem, konfigurowanie zarządzanych uaktualnień oprogramowania, wyjątek usługi CellularServices oraz wymaganie zgody nauczyciela przed opuszczeniem utworzonych przez niego zadań
 • Konfigurowanie nowych ograniczeń i pakietów danych profilu dla systemu tvOS 11.3, w tym ograniczanie połączeń zdalnych z urządzeń z systemem iOS znajdujących się na białej liście

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.6.1

 • Różne poprawki błędów i ulepszenia, między innymi przywrócenie możliwości instalowania profilów konfiguracji na urządzeniu Apple TV (3. generacji)

Nowości w narzędziu Apple Configurator 2.5

 • Tymczasowe dodawanie urządzeń do programu Device Enrollment Program (DEP)
 • Pomijanie paneli Stuknij, aby skonfigurować i Wybór klawiatury w Asystencie ustawień systemu iOS 
 • Pomijanie panelu Zaloguj się do usługi dostawcy TV w Asystencie ustawień systemu tvOS
 • Nowe ograniczenia i pakiety danych profilu dla systemu iOS, w tym ograniczanie tworzenia sieci VPN, zabezpieczenia AirPrint, proxy DNS i zachowanie zajęć zarządzanych na nadzorowanych urządzeniach uczniów w aplikacji Klasa
 • Nowy pakiet danych tvOS dla zabezpieczeń połączeń przychodzących AirPlay
 • Obsługa konfigurowania urządzeń z systemem tvOS 11 w podsieci sieci lokalnej
Data publikacji: