Korzystanie z programu Apple Software Update dla systemu Windows

Program Apple Software Update pozwala dbać o to, aby w systemie Windows było zainstalowane najnowsze oprogramowanie firmy Apple.

Instalując program iTunes lub iCloud dla systemu Windows na komputerze PC lub używając Asystenta Boot Camp do instalacji systemu Windows na komputerze Mac, otrzymujesz program Apple Software Update dla systemu Windows. 

Program Apple Software Update uaktualnia aplikacje firmy Apple na komputerze PC. Instaluje również najnowsze uaktualnienia zabezpieczeń i oprogramowania firmy Apple dla systemu Windows działającego na komputerze Mac.

Jak uruchomić program Apple Software Update

  1. Kliknij ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu systemu Windows.
  2. Wpisz „Apple Software Update” w polu wyszukiwania.
  3. Kliknij pozycję Apple Software Update, gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z wynikami wyszukiwania.

Program Apple Software Update sprawdza dostępne uaktualnienia. Zaznacz pole wyboru obok uaktualnień, które chcesz zainstalować, kliknij przycisk Instaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

Program Apple Software Update dla systemu Windows uruchamia się i sprawdza uaktualnienia raz na tydzień. W preferencjach aplikacji można zmienić tę częstotliwość na: codziennie, co miesiąc lub nigdy.

Więcej informacji

Więcej informacji o instalacji systemu Windows na komputerze Mac za pomocą programu Boot Camp można znaleźć na stronie wsparcia dla programu Boot Camp.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: