Korzystanie z programu Apple Software Update dla systemu Windows

Program Apple Software Update pozwala dbać o to, aby w systemie Windows było zainstalowane najnowsze oprogramowanie firmy Apple.

Instalując program iTunes lub iCloud dla systemu Windows na komputerze PC lub używając Asystenta Boot Camp do instalacji systemu Windows na komputerze Mac, otrzymujesz program Apple Software Update dla systemu Windows. 

Program Apple Software Update uaktualnia aplikacje firmy Apple na komputerze PC. Instaluje również najnowsze uaktualnienia zabezpieczeń i oprogramowania firmy Apple dla systemu Windows działającego na komputerze Mac.

Jak uruchomić program Apple Software Update

  1. Kliknij ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu systemu Windows.
  2. Wpisz „Apple Software Update” w polu wyszukiwania.
  3. Kliknij pozycję Apple Software Update, gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z wynikami wyszukiwania.

Program Apple Software Update sprawdza dostępne uaktualnienia. Zaznacz pole wyboru obok uaktualnień, które chcesz zainstalować, kliknij przycisk Instaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

Program Apple Software Update dla systemu Windows uruchamia się i sprawdza uaktualnienia raz na tydzień. W preferencjach aplikacji można zmienić tę częstotliwość na: codziennie, co miesiąc lub nigdy.

Więcej informacji

Więcej informacji o instalacji systemu Windows na komputerze Mac za pomocą programu Boot Camp można znaleźć na stronie wsparcia dla programu Boot Camp.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: