Tworzenie pliku PDF w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Plik PDF na podstawie dokumentu możesz utworzyć na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub w witrynie iCloud.com. Następnie możesz go udostępnić albo zachować na urządzeniu lub w usłudze iCloud Drive.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Tworzenie plików PDF z dokumentów to świetny sposób na udostępnianie innym osobom dokumentów makiety. Są to na przykład broszury, ulotki i instrukcje zawierające dużo ilustracji. Format PDF to również dobry wybór, jeśli inne osoby nie mają mieć możliwości zmieniania zawartości, formatu lub czcionki dokumentu.

Jeśli chcesz, aby rozmieszczenie tekstu w dokumencie zmieniało się zgodnie z orientacją ekranu urządzenia, możesz wyeksportować dokument jako plik ePub o stylu zmiennym. Wyeksportowanych plików ePub i PDF nie można edytować, dlatego zachowaj oryginalny dokument, jeśli później chcesz wprowadzać w nim zmiany.

Jeśli chcesz pracować z innymi osobami nad dokumentem w czasie rzeczywistym, zaproś osoby do współpracy.

Na komputerze Mac

 • Aby udostępnić komuś dokument PDF, otwórz go i wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię. Wybierz sposób wysłania pliku PDF, a następnie kliknij opcję PDF. Wybierz dowolne specjalne ustawienia dla pliku PDF, a następnie kliknij opcję Dalej.
 • Aby zachować plik PDF na komputerze Mac lub w usłudze iCloud Drive, wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do > PDF. Wybierz dowolne specjalne ustawienia pliku PDF, a następnie kliknij opcję Dalej. Wybierz lokalizację i kliknij przycisk Eksportuj.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Otwórz dokument i stuknij ikonę , a następnie opcję Eksportuj. Stuknij opcję PDF i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby udostępnić komuś plik PDF, stuknij użytkownika funkcji AirDrop lub stuknij aplikację Mail, aby wysłać plik w wiadomości e-mail.
 • Aby zachować plik PDF na urządzeniu lub w usłudze iCloud Drive, stuknij opcję Zapisz w Plikach, wybierz lokalizację pliku, a następnie stuknij opcję Dodaj. Plik PDF zachowany w usłudze iCloud Drive lub na urządzeniu z systemem iOS jest dostępny w aplikacji Pliki.

Przed udostępnieniem lub zachowaniem pliku PDF można wyświetlić jego podgląd i dodać oznaczenia. Przed wysłaniem komuś pliku PDF możesz na przykład dodać swój podpis.

 1. Otwórz dokument i stuknij ikonę 
 2. Stuknij opcję Eksportuj, a następnie opcję PDF.
 3. Stuknij opcję Utwórz PDF. Plik PDF zostanie otwarty na urządzeniu.
 •  Stuknij ikonę ikona pióra, aby dodać oznaczenia do pliku PDF.
 • Aby zachować plik PDF, stuknij opcję Gotowe, następnie stuknij opcję „Zachowaj plik w” i wybierz lokalizację dla pliku.
 • Aby udostępnić komuś plik PDF, stuknij ikonę ikona udostępniania, a następnie wybierz sposób udostępnienia pliku.

W witrynie iCloud.com

Możesz utworzyć plik PDF z dokumentu, a następnie udostępnić go lub zachować za pomocą aplikacji Pages, Numbers lub Keynote dla iCloud.

 • Aby udostępnić komuś dokument w formacie PDF, kliknij go w menadżerze dokumentów, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz opcję Wyślij kopię. Kliknij opcję PDF, a następnie E-mail.
 • Aby zachować dokument w formacie PDF na urządzeniu, kliknij go w menadżerze dokumentów, trzymając naciśnięty klawisz Control. Wybierz opcję Pobierz kopię, a następnie kliknij opcję PDF.

 

Specjalne ustawienia

Dodawanie hasła

Utworzone pliki PDF możesz zabezpieczyć hasłem. Podczas tworzenia pliku PDF w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac zaznacz pole wyboru Wymagaj hasła do otwarcia, a następnie wprowadź hasło. Wprowadzone hasło będzie wymagane do otwarcia dokumentu PDF. Jeśli dokument PDF jest już chroniony hasłem i chcesz je zmienić, kliknij opcję Zmień hasło i wprowadź nowe hasło.

Aby plik PDF był chroniony hasłem w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote dla systemu iOS oraz dla iCloud, przed utworzeniem pliku PDF należy ustawić hasło dla dokumentu.

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, na którym jest otwarty dokument, stuknij ikonę , stuknij opcję Ustaw hasło, wprowadź wymagane informacje, a następnie stuknij opcję Gotowe.
 • W witrynie iCloud.com, w której jest otwarty dokument, kliknij ikonę Ikona klucza, a następnie stuknij opcję Ustaw hasło. Wprowadź wymagane informacje, a następnie stuknij opcję Ustaw hasło.

Wybieranie jakości obrazu

W aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na komputerze Mac można wybrać jakość obrazów zawartych w dokumencie PDF. W menu rozwijanym Jakość obrazu dostępne są różne ustawienia. Im wyższa jakość obrazu, tym większy rozmiar wyeksportowanej kopii pliku.

Specjalne ustawienia dla aplikacji Numbers i Keynote

Aplikacje Numbers i Keynote mają dodatkowe opcje tworzenia pliku PDF:

 • W aplikacji Numbers na komputer Mac oraz dla systemu iOS wybierz opcję Makieta strony, aby upewnić się, że tabele mieszczą się na każdej stronie dokumentu PDF.
 • W aplikacji Keynote na komputer Mac każdy slajd znajduje się na osobnej stronie dokumentu PDF. Podczas eksportowania pokazu slajdów możesz określić, czy dokument PDF ma zawierać dodatkową zawartość:
  • Jeśli prezentacja zawiera notatki prezentera i chcesz je umieścić w dokumencie PDF, wybierz opcję „Dołącz notatki prezentera”. 
  • Jeśli prezentacja zawiera pominięte slajdy, które chcesz umieścić w dokumencie PDF, wybierz opcję „Dołącz pominięte slajdy”.
  • Jeśli prezentacja zawiera animowane obiekty i chcesz, aby każdy etap animacji pojawił się na osobnej stronie, wybierz opcję „Drukuj każdy etap animacji”. Etapy animacji będą umieszczone w dokumencie PDF w tej samej kolejności, w jakiej znajdują się w prezentacji.
Data publikacji: