Odnajdywanie i oglądanie filmów w formacie 4K, HDR, Dolby Vision lub Dolby Atmos

Dowiedz się, które formaty wideo wysokiej jakości możesz odtwarzać na urządzeniu, gdy wypożyczysz lub kupisz filmy w aplikacji Apple TV App.

W aplikacji Apple TV App ikony widoczne na stronie produktowej filmu, takie jak plakietka 4K , plakietka HDR , plakietka Dolby Vision lub plakietka Dolby Atmos reprezentują najlepszy dostępny format oferowany w aplikacji. Film kupiony lub wypożyczony z aplikacji Apple TV App jest automatycznie odtwarzany w najwyższej jakości dostępnej dla urządzenia, na którym jest oglądany. Dowiedz się, jakie formaty wideo może odtwarzać urządzenie.

Format Opis

4K
Plakietka 4K

Wideo jest odtwarzane w wyższej rozdzielczości. Materiały wideo HD obsługują rozdzielczość 1920x1080, natomiast rozdzielczość materiałów wideo 4K wynosi 3840x2160, co pozwala na uzyskanie ostrzejszego i bardziej szczegółowego obrazu.

HDR 10
Plakietka HDR

Materiały wideo w formacie HDR mają szerszy zakres kolorów i luminancji.

Na urządzeniu Apple TV 4K zawartość jest automatycznie odtwarzana w formacie HDR zgodnym z Twoim telewizorem.

Dolby Vision

Plakietka Dolby Vision

Dolby Atmos

Plakietka Dolby Atmos

Materiał wideo z dźwiękiem w formacie Dolby Atmos, w połączeniu z systemem dźwiękowym zgodnym z technologią Dolby Atmos, pozwalają słuchaczowi zanurzyć się w trójwymiarowym dźwięku przestrzennym. Urządzenie Apple TV 4K odtwarza dźwięk przez domowy system głośników, który automatycznie wybiera najlepszą kombinację głośników do użycia. Dowiedz się więcej na temat używania technologii Dolby Atmos z systemem kina domowego i urządzeniem Apple TV 4K.

Co jest potrzebne, aby oglądać materiały wideo w najlepszej dostępnej jakości

Po zakupieniu lub wypożyczeniu filmu w aplikacji Apple TV App możesz przesłać go strumieniowo na urządzenie, na którym dokonano zakupu, lub dowolne inne urządzenie, na którym zalogowano się przy użyciu tego samego konta Apple ID. Dowiedz się więcej o strumieniowym przesyłaniu filmów lub programów TV. Telefon iPhone, iPad, iPod touch, komputer Mac, komputer PC lub urządzenie Apple TV automatycznie odtwarza materiał wideo w najlepszej jakości dostępnej dla urządzenia i połączenia internetowego.

Jeśli kupisz lub wypożyczysz materiał wideo w standardowej rozdzielczości (SD), nie będą dostępne żadne wersje w wyższej jakości.


Odnajdywanie materiałów wideo w formacie 4K, HDR, Dolby Vision lub Dolby Atmos w sklepie iTunes Store

Aby się dowiedzieć, czy film można odtworzyć w formacie 4K na zgodnym urządzeniu, poszukaj ikony ikona formatu 4K na stronie produktu. Domyślnie wszystkie materiały wideo, które możesz kupić lub wypożyczyć w aplikacji Apple TV App, można odtwarzać w jakości HD.

Filmy w aplikacji Apple TV App mogą także być dostępne w formacie HDR10 ikona HDR , Dolby Vision ikona Dolby Vision lub Dolby Atmos plakietka Dolby Atmos. Zawartość jest automatycznie odtwarzana w formacie HDR oraz formacie audio zgodnym z urządzeniem.

Sprawdzanie jakości wcześniejszych zakupów

Jeśli wcześniej zakupiono film w formacie HD w aplikacji Apple TV App, być może na zgodnym urządzeniu będzie można odtwarzać go w formacie 4K, HDR, Dolby Vision lub Dolby Atmos. Jeśli kupiona zawartość nie jest obecnie dostępna w wysokiej jakości, być może ta opcja będzie dodana później.

Aby sprawdzić jakość materiału wideo, stuknij lub kliknij film w Bibliotece. Na górze strony znajdź ikonę ikona 4K , ikona HDR , ikona Dolby Vision lub plakietka Dolby Atmos.


Sprawdzanie, jaką jakość wideo może odtwarzać urządzenie

Filmy w formacie HD oferują wyższą rozdzielczość niż filmy w formacie SD. Niektóre filmy zawierają również treści o jeszcze wyższej rozdzielczości, z opcją jakości 4K dla urządzeń zgodnych z formatem 4K.

Znajdź swoje urządzenie w poniższej tabeli, aby dowiedzieć się, czy może ono odtwarzać zawartość w formacie 4K, HDR, Dolby Vision lub Dolby Atmos.

Urządzenie

Multimedia

iPhone 8 i nowsze modele

Może odtwarzać zawartość w formacie HDR i Dolby Vision.

iPad Pro 12,9 cala (3. generacji) 

iPad Pro 11 cali 

iPad Pro 12,9 cala (2. generacji) 

iPad Pro 10,5 cala

Może odtwarzać zawartość w formacie HDR i Dolby Vision.

 

iPad Pro 11 cali i iPad Pro 12,9 cala (3. generacji) mogą odtwarzać zawartość w formacie 4K, HDR lub Dolby Vision na podłączonym zgodnym wyświetlaczu lub telewizorze.

Apple TV 4K

Może odtwarzać zawartość w formacie 4K, HDR lub Dolby Vision na podłączonym zgodnym telewizorze. Dowiedz się więcej na temat odtwarzania zawartości 4K, HDR i Dolby Vision na urządzeniu Apple TV.
 

Może odtwarzać zawartość w formacie Dolby Atmos w podłączonym zgodnym systemie dźwiękowym. Dowiedz się więcej na temat ustawień dźwięku przestrzennego na urządzeniu Apple TV 4K.

Zgodne telewizory Smart TV

Może odtwarzać zawartość w formacie 4K, HDR lub Dolby Vision przesyłaną za pomocą funkcji AirPlay z urządzenia Apple. Dowiedz się o wymaganiach systemowych funkcji AirPlay lub które telewizory Smart TV są zgodne z funkcją AirPlay 2.
 

Może odtwarzać filmy i programy TV z aplikacji Apple TV App w formacie 4K lub HDR. 

Jeśli Twoje urządzenie nie znajduje się na liście, zobacz dane techniczne tego produktu Apple, aby sprawdzić, czy urządzenie może odtwarzać materiały wideo w formacie 4K, HDR lub Dolby Vision.

Jeśli pojawia się komunikat, że urządzenie może nie być w stanie odtworzyć materiału wideo w rozdzielczości 1080p (HD) lub 4K

Gdy kupujesz lub wypożyczasz film albo program telewizyjny w aplikacji Apple TV App, na używanym urządzeniu może się pojawić komunikat z ostrzeżeniem, że urządzenie nie może odtworzyć zawartości w rozdzielczości 1080p (HD) lub 4K. Wówczas urządzenie automatycznie odtwarza film wideo w najwyższej dostępnej jakości. Inne urządzenia firmy Apple odtworzą wersję w wyższej jakości, jeśli są z nią zgodne.


Sprawdź połączenie internetowe

Aby przesyłać strumieniowo formaty wideo wysokiej jakości, konieczne jest szybkie połączenie internetowe. Minimalna szybkość zalecana przez Apple do przesyłania strumieniowego treści w jakości 4K to 25 Mb/s. Urządzenia Apple automatycznie zmienią jakość wideo na niższą, jeśli połączenie internetowe nie jest dostatecznie szybkie.

Na telefon iPhone, iPada, iPoda touch, komputer Mac lub komputer PC możesz pobrać lokalną kopię filmu w formacie HD. Może być również dostępne pobieranie wersji HDR i Dolby Vision na urządzenia z systemem iOS. Jednak pobranie wersji 4K jest niemożliwe.


Więcej informacji

Data publikacji: