Udostępnianie utworów z aplikacji GarageBand dla systemu iOS lub Music Memos w serwisach YouTube i Facebook

Dzięki aplikacji iMovie dla systemu iOS możesz udostępniać w serwisach YouTube i Facebook utwory z aplikacji GarageBand lub Music Memos utworzone na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Aby udostępnić utwór z aplikacji GarageBand lub Music Memos w serwisie YouTube lub Facebook, należy go najpierw udostępnić w aplikacji iMovie. Następnie plik wideo zawierający utwór można udostępnić w serwisie YouTube lub Facebook. Przed rozpoczęciem upewnij się, że na urządzeniu z systemem iOS zainstalowana jest aplikacja iMovie. Jeśli tak nie jest, pobierz i zainstaluj aplikację iMovie ze sklepu App Store

Udostępnianie utworów z aplikacji GarageBand w aplikacji iMovie

 1. Otwórz aplikację GarageBand oraz, w razie potrzeby, przeglądarkę Moje utwory:
  • Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk Przycisk nawigacji na pasku sterowania, a następnie stuknij pozycję Moje utwory.
  • Na iPadzie stuknij pozycję Moje utwory na pasku sterowania. 
 2. W przeglądarce Moje utwory, stuknij opcję Wybierz, stuknij utwór, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij opcję Udostępnij.
 3. Na ekranie Udostępnij utwór stuknij pozycję Utwór.
 4. Wybierz jakość dźwięku utworu, wprowadź informacje o utworze i stuknij opcję Udostępnij.
 5. Stuknij opcję Kopiuj do iMovie. Aplikacja GarageBand wyeksportuje utwór muzyczny do aplikacji iMovie, która otworzy się automatycznie.

Udostępnianie utworu z aplikacji Music Memos w aplikacji iMovie

 1. Otwórz aplikację Music Memos.
 2. Stuknij opcję  u góry ekranu.
 3. Stuknij utwór, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij wykres fali dźwiękowej, aby otworzyć go w widoku Szczegóły.
 4. Stuknij przycisk przycisk udostępniania, a następnie stuknij opcję Kopiuj do iMovie. Utwory aplikacji Music Memos zostaną wyeksportowane do aplikacji iMovie, która otworzy się automatycznie.

Tworzenie nowego filmu i udostępnianie go w serwisie YouTube lub Facebook

Gdy utwór z aplikacji GarageBand lub Music Memos zostanie udostępniony w aplikacji iMovie, można go następnie udostępnić w serwisach YouTube i Facebook

 1. Jeśli na urządzeniu nie ma żadnych projektów aplikacji iMovie, aplikacja automatycznie utworzy nowy film. Jeśli na urządzeniu znajdują się projekty aplikacji iMovie, stuknij opcję Utwórz nowy film po otwarciu aplikacji. Twój utwór z aplikacji GarageBand lub Music Memos automatycznie pojawi się w linii czasowej nowego filmu.
 2. Stuknij opcję Gotowe, a następnie stuknij Przycisk udostępniania u dołu ekranu.
 3. Stuknij opcję YouTube lub Facebook, a następnie zaloguj się na konto serwisu Google/YouTube lub na konto w serwisie Facebook.
 4. Wybierz rozmiar i wprowadź tagi metadanych, które mają zostać dodane. Następnie stuknij opcję Udostępnij.
 5. Stuknij opcję Publikuj. Otrzymasz potwierdzenie, że film został opublikowany.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: