Udostępnianie zakupów w Chmurze rodzinnej przy użyciu innego konta Apple ID

Chcesz użyć innego konta Apple ID niż konta potwierdzonego podczas konfigurowania Chmury rodzinnej? Żaden problem. Wystarczy wykonać poniższe czynności.

W przypadku udostępniania zakupów należy potwierdzić konto Apple ID używane do udostępniania członkom rodziny zakupów ze sklepów iTunes Store, Apple Books i App Store. Następnie członkowie rodziny mają dostęp do wszystkich zakupów powiązanych z potwierdzonym kontem. Jeśli chcesz użyć innego konta Apple ID niż konta wybranego podczas rejestracji, możesz je łatwo zmienić w ustawieniach Chmury rodzinnej na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.
 

Zmienianie ustawień Chmury rodzinnej na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie kliknij pozycję Chmura rodzinna. W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Rodzina.
  2. Stuknij swoje imię i nazwisko na liście członków rodziny.
  3. Stuknij swój identyfikator Apple ID.
  4. Wprowadź identyfikator Apple ID i hasło, których chcesz używać.
  5. Stuknij opcję Potwierdź konto.

Zmienianie ustawień Chmury rodzinnej na komputerze Mac

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
  2. Kliknij pozycję Chmura rodzinna, a następnie kliknij opcję Szczegóły obok swojego imienia i nazwiska na liście członków rodziny.
  3. Kliknij przycisk Zmień obok pozycji Konto do zakupów i muzyki.
  4. Wprowadź identyfikator Apple ID i hasło, których chcesz używać.
  5. Stuknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 

Po zmianie konta Apple ID zaczniesz udostępnianie z nowego konta zamiast z poprzedniego konta. Członkowie rodziny nie mogą pobierać rzeczy zakupionych przy użyciu poprzedniego konta ani uzyskiwać do nich dostępu. Nie mogą też korzystać z muzyki, filmów, programów TV, książek, aplikacji ani zakupów w aplikacji zabezpieczonych mechanizmem DRM, które zostały wcześniej pobrane z tego konta. Jeśli zakupiono subskrypcję rodzinną usługi Apple Music za pomocą poprzedniego konta, członkowie rodziny nie będą już mieć dostępu do tej subskrypcji.

Konto Apple ID używane do udostępniania zawartości grupie Chmury rodzinnej możesz zmienić raz na 90 dni.

Data publikacji: