Jak nagrać ekran na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

W systemie iOS 11 można nagrać ekran i przechwycić dźwięk na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

     

Nagrywanie ekranu

  1. Dodaj funkcję Rejestrowanie ekranu do centrum sterowania. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania > Dostosowywanie narzędzia, a następnie stuknij opcję  obok opcji Rejestrowanie ekranu.
  2. Otwórz centrum sterowania.
  3. Aby przechwycić dźwięk podczas nagrywania, naciśnij mocno ikonę  i stuknij opcję Dźwięk z mikrofonu.
  4. Stuknij opcję  i poczekaj, aż zacznie się trzysekundowe odliczanie. 
  5. Aby zakończyć nagrywanie, otwórz centrum sterowania i stuknij ikonę . Możesz też stuknąć czerwony pasek stanu u góry ekranu i stuknąć opcję Zatrzymaj.

Wszystkie nagrania ekranu można znaleźć w aplikacji Zdjęcia.

Data publikacji: