Zapraszanie osób kupujących w ramach programu zakupów grupowych (VPP) do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager

Jeśli w organizacji są osoby kupujące w ramach programu zakupów grupowych (VPP — Volume Purchase Program), których konta nie zostały uwzględnione podczas konwersji na usługę Apple School Manager lub Apple Business Manager, możesz teraz zaprosić takie osoby do tej usługi.

Poniżej opisaliśmy czynności umożliwiające zaproszenie do organizacji posiadaczy kont obsługujących tylko program VPP. Aby dodać nowe konto, dowiedz się, jak dodać nowego użytkownika w usłudze Apple School Manager lub jak dodać nowego użytkownika w usłudze Apple Business Manager.

 1. Zaloguj się w witrynie Apple School Manager lub Apple Business Manager.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W obszarze Ustawienia instytucji lub Ustawienia organizacji wybierz Informacje o rejestracji.
 4. U dołu strony kliknij opcję Zaproś osobę odpowiedzialną za program VPP. 
 5. Wpisz identyfikator Apple ID konta programu VPP, które chcesz zaprosić do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager, i kliknij opcję Zaproś.

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym dołączenie do organizacji. Gdy zaproszony użytkownik zaloguje się w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, zostanie poproszony o przekonwertowanie swojego konta. Po przekonwertowaniu konta może rozpocząć korzystanie z usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager, a Ty jako Menedżer zawartości będziesz widzieć konto w swojej głównej lokalizacji. 

Kwalifikujące się konta

Do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager możesz zapraszać użytkowników korzystających z następujących kont:

 • Osoby odpowiedzialne za program: te konta zostały utworzone przed lutym 2014 r. Osoby te mogą logować się w sklepie VPP, lecz nie mogą logować się w witrynie programów wdrożenia Apple
 • Konta agentów: te konta zostały użyte do rejestracji w programie VPP dla instytucji edukacyjnych lub dla firm w witrynie programów wdrożenia Apple w lutym 2014 r. lub później. 
 • Konta administratorów: te konta zostały utworzone w witrynie programów wdrożenia Apple, ale są używane wyłącznie w ramach programu VPP dla instytucji edukacyjnych lub firm.

Możesz zapraszać wyłącznie użytkowników kont, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:

 • Kupujący korzysta z tego samego typu rejestracji (instytucja edukacyjna lub firma)
 • Kupujący jest z tego samego kraju
 • Kupujący korzysta z tych samych informacji podatkowych
 • Kupujący ma dostęp do programu VPP dla instytucji edukacyjnych lub firm i nie ma jeszcze zarządzanego konta Apple ID
 • Kupujący nie miał nigdy dostępu do programu DEP (Device Enrollment Program)

Data publikacji: