Zapraszanie osób kupujących w ramach programu zakupów grupowych do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager

Jeśli do organizacji należą osoby kupujące w ramach programu zakupów grupowych, których konta nie zostały uwzględnione podczas konwersji na usługę Apple School Manager lub Apple Business Manager, możesz teraz zaprosić takie osoby do tej usługi.

Poniżej opisaliśmy czynności umożliwiające zaproszenie do organizacji posiadaczy kont obsługujących tylko program zakupów grupowych. Aby dodać nowe konto, dowiedz się, jak dodać nowego użytkownika w usłudze Apple School Manager lub jak dodać nowego użytkownika w usłudze Apple Business Manager.

 1. Zaloguj się w witrynie Apple School Manager lub Apple Business Manager.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia.
 3. W obszarze Ustawienia organizacji wybierz opcję Informacje o rejestracji.
 4. Jeśli nie widzisz pola ze statusem podatkowym, przejdź do kroku 5. Jeśli jest widoczne pole ze statusem podatkowym, który nie jest zatwierdzony albo oczekuje na zatwierdzenie, przejdź do sekcji Aplikacje i książki i wprowadź swoje informacje podatkowe.
 5. U dołu strony kliknij opcję Zaproś osobę odpowiedzialną za program VPP. 
 6. Wpisz identyfikator Apple ID konta programu zakupów grupowych, które chcesz zaprosić do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager, i kliknij opcję Zaproś.

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym dołączenie do organizacji. Gdy zaproszony użytkownik zaloguje się w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, zostanie poproszony o przekonwertowanie swojego konta. Po przekonwertowaniu konta może rozpocząć korzystanie z usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager, a Ty jako Menedżer zawartości będziesz widzieć konto w swojej głównej lokalizacji. 


Kwalifikujące się konta

Do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager możesz zapraszać użytkowników korzystających z następujących kont:

 • Osoby odpowiedzialne za program: te konta zostały utworzone przed lutym 2014 r. Osoby te mogą logować się w sklepie programu zakupów grupowych, lecz nie mogą logować się w witrynie programów wdrożenia Apple. 
 • Konta agentów: te konta zostały użyte do rejestracji w programie zakupów grupowych dla instytucji edukacyjnych lub dla firm w witrynie programów wdrożenia Apple w lutym 2014 r. lub później. 
 • Konta administratorów: te konta zostały utworzone w witrynie programów wdrożenia Apple, ale są używane wyłącznie w ramach programu zakupów grupowych dla instytucji edukacyjnych lub firm.

Możesz zapraszać wyłącznie użytkowników kont, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:

 • Kupujący korzysta z tego samego typu rejestracji (instytucja edukacyjna lub firma)
 • Kupujący korzysta z tych samych numerów D-U-N-S (tylko firmy)
 • Kupujący jest z tego samego kraju lub regionu
 • Kupujący korzysta z tych samych informacji podatkowych
 • Kupujący ma dostęp do programu zakupu grupowych dla instytucji edukacyjnych lub firm i nie ma jeszcze zarządzanego konta Apple ID
 • Kupujący nie miał nigdy dostępu do programu Device Enrollment Program


Data publikacji: