Dodawanie ikon emoji do filmów w aplikacji Clips na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Ikony emoji możesz dodać podczas nagrywania klipów lub umieścić je w już istniejących klipach.

Otwieranie lub tworzenie nowego filmu

 1. Otwórz aplikację Clips*. Jeśli korzystasz z aplikacji Clips kolejny raz, zostanie automatycznie otwarte ostatnie wideo użyte w aplikacji.
 2. Stuknij ikonę  w lewym górnym rogu.
 3. Aby utworzyć nowy plik wideo, stuknij ikonę . Jeśli chcesz otworzyć zachowany plik wideo, przesuń palcem, aby wyświetlić listę zachowanych plików, wybierz film, a następnie stuknij opcję Otwórz.

* Nie widzisz aplikacji Clips? Na ekranie początkowym przesuń palcem w prawo, aż pojawi się ekran z paskiem wyszukiwania u góry. Wprowadź tekst „Clips” w pasku wyszukiwania. Nadal nie widzisz tej aplikacji? Pobierz aplikację Clips ze sklepu App Store.

Dodawanie ikon emoji

Aby dodać ikony emoji przed nagraniem filmu lub dodaniem zdjęcia:

 1. Stuknij ikonę .
 2. Stuknij opcję Emoji.
 3. Stuknij ikonę emoji, aby dodać ją w środku klipu w przeglądarce. Możesz też przeciągnąć ikonę emoji z przeglądarki na klip.
 4. Przeciągnij ikonę emoji, aby przesunąć ją w odpowiednie miejsce. 
 5. Zsuń lub rozsuń palce, aby zmienić rozmiar ikony emoji lub ją obrócić. 
 6. Stuknij ikonę , aby zamknąć przeglądarkę ikon emoji.
 7. Aby nagrać wideo, dotknij i przytrzymaj przycisk 
 8. Aby zrobić zdjęcie, stuknij ikonę , a następnie dotknij i przytrzymaj przycisk , aby dodać zdjęcie do filmu wideo.

Aby dodać ikonę emoji do nagranego klipu, wybierz go z osi czasu u dołu ekranu, a następnie dodaj ikonę emoji.

Usuwanie ikony emoji

 1. Na osi czasu wybierz klip zawierający ikonę emoji, którą chcesz zmienić.
 2. Stuknij ikonę emoji, a następnie stuknij opcję Usuń.

Data publikacji: