Dodawanie zdjęć w aplikacji Clips na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Do pliku wideo możesz dodawać zdjęcia i animować je poprzez przemieszczanie i kadrowanie.

Zdjęcie możesz zrobić bezpośrednio w aplikacji Clips lub wybrać z biblioteki zdjęć. Możesz też nagrać klipy wideo i połączyć je ze zdjęciami, aby zmontować film.


Otwieranie lub tworzenie filmu

 1. Znajdź i otwórz aplikację Clips*. Automatycznie otworzy się ostatnio edytowany plik wideo.
 2. Aby utworzyć nowy plik wideo, stuknij ikonę  w lewym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę . Jeśli chcesz otworzyć zachowany plik wideo, przesuń palcem, aby wyświetlić listę zachowanych plików, stuknij plik, a następnie stuknij opcję Otwórz.

* Nie widzisz aplikacji Clips? Na ekranie początkowym przesuń palcem w prawo, aż pojawi się ekran z paskiem wyszukiwania u góry. Wprowadź w nim tekst „Clips”. Nadal nie widzisz tej aplikacji? Pobierz Clips ze sklepu App Store.

 

Zrobienie zdjęcia lub wybranie go z biblioteki

Funkcje aparatu są wygodnie umieszczone nad przyciskiem nagrywania:

 •  Włącz lub wyłącz lampę błyskową LED na telefonie iPhone lub iPodzie touch.
 •  Zrób zdjęcie, a następnie dodaj je do pliku wideo
 •  Przełączaj się między głównym aparatem a aparatem do selfie.

Aby wybrać zdjęcie z biblioteki zdjęć, stuknij opcję Biblioteka, a następnie wybierz zdjęcie, które chcesz dodać do pliku wideo. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania, aby dodać je do pliku wideo, nad którym pracujesz.

 


Dodawanie, przemieszczanie i kadrowanie zdjęcia

 1. Przytrzymaj ikonę  tak długo, jak długo zdjęcie ma być widoczne w filmie. Możesz też przesunąć palcem w lewo na przycisku nagrywania, aby go zablokować.
 2. Uszczypnij i przeciągnij obraz na ekranie, aby przemieścić zdjęcie. Aplikacja Clips dodaje ruchy do filmu i automatycznie je stabilizuje.
 3. Aby zatrzymać nagrywanie, puść przycisk nagrywania. Jeśli przycisk nagrywania jest zablokowany, stuknij go. Zdjęcie zostanie dodane do osi czasu na dole ekranu. Jeśli film zawiera już klipy, zdjęcie zostanie dodane po wszystkich innych klipach.
 4. Aby zobaczyć podgląd zdjęcia, stuknij 
 5. Jeśli chcesz zmienić czas wyświetlania zdjęcia, możesz przyciąć klip:
  • Stuknij zdjęcie na osi czasu, a następnie stuknij 
  • Przeciągnij znaczniki początku i końca, aby ustawić miejsce rozpoczęcia i zakończenia klipu.
  • Stuknij opcję Zastosuj
 6. Jeśli chcesz usunąć zdjęcie z osi czasu, wybierz je u dołu ekranu, a następnie stuknij .

Data publikacji: