Tworzenie i udostępnianie filmów przy użyciu aplikacji Clips na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Clips umożliwia nagrywanie filmów, dodawanie zdjęć itp., a następnie udostępnianie ich znajomym oraz w serwisach społecznościowych.

Aplikacja Clips pozwala nagrywać filmy i tworzyć animowane napisy w trakcie ich nagrywania. Możesz także połączyć wiele klipów wideo i zdjęć w jeden film oraz dodać efekty, takie jak filtry, ikony emoji czy muzyka.

Nagrywanie nowego klipu wideo

 1. Otwórz aplikację Clips*.
 2. Stuknij przycisk Projekty  w lewym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Utwórz nowy .
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, przytrzymaj przycisk nagrywania . Jeśli nie chcesz trzymać przycisku nagrywania, przesuń po nim palcem w górę, aby go zablokować.
 4. Aby zatrzymać nagrywanie, puść przycisk nagrywania. Jeśli przycisk nagrywania jest zablokowany, stuknij go. Znajdź nowy klip na linii czasowej u dołu ekranu.
 5. Aby obejrzeć nagrane klipy, stuknij klip na linii czasowej i stuknij przycisk odtwarzania .

* Nie widzisz aplikacji Clips? Przesuń palcem w dół od środka ekranu początkowego, a następnie wpisz „Clips” na pasku wyszukiwania. Nadal nie widzisz tej aplikacji? Pobierz aplikację Clips ze sklepu App Store.


Dodawanie kolejnych klipów do filmu

Możesz nagrywać nowe klipy i połączyć wiele klipów w jednym filmie. Klip dodany do filmu będzie wyświetlany po klipie poprzedzającym go na linii czasowej. Odtworzenie filmu spowoduje wyświetlenie wszystkich klipów w kolejności, w jakiej występują one na linii czasowej.

Możesz także dodawać istniejące zdjęcia oraz filmy z biblioteki, wykonując następujące czynności:

 1. Stuknij opcję Biblioteka.
 2. Stuknij zdjęcie lub film.
 3. Przytrzymaj przycisk nagrywania  przez czas, przez jaki ma być widoczne zdjęcie lub film. Jeśli na przykład wybierzesz zdjęcie i przytrzymasz przycisk nagrywania  przez trzy sekundy, pojawi się ono w filmie przez trzy sekundy. Jeśli zaznaczysz film w bibliotece i przytrzymasz przycisk nagrywania  przez pięć sekund, pierwsze pięć sekund tego filmu pojawi się w tworzonym filmie.
 4. Po dodaniu klipu możesz zmieniać kolejność klipów lub je usuwać.
  • Aby zmienić kolejność klipów, dotknij i przytrzymaj klip na linii czasowej, a następnie przeciągnij go w lewo lub prawo.
  • Aby usunąć klip z filmu, zaznacz klip na linii czasowej, a następnie stuknij przycisk Usuń . Możesz też przeciągnąć klip na górę ekranu.


Dodawanie sceny selfie

Aplikacja Clips umożliwia jeszcze lepszą zabawę dzięki scenom selfie dostępnym na telefonie iPhone X lub nowszym i modelach iPada Pro z 2018 r. Aparat TrueDepth umieszcza Cię w animowanych krajobrazach, abstrakcyjnych kompozycjach, a nawet na pokładzie Sokoła Millennium z filmu Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi.

Każda scena obejmuje całe 360 stopni. Otoczenie zmienia się zależnie od tego, jak poruszasz telefonem iPhone lub iPadem.

 1. Stuknij opcję Sceny.
 2. Wybierz scenę, której chcesz użyć.
 3. Trzymaj telefon iPhone lub iPada naprzeciw twarzy.
 4. Przytrzymaj przycisk nagrywania , aby dodać scenę do filmu na linii czasowej.


Udostępnianie filmów

 1. Jeśli film, który chcesz udostępnić, nie jest otwarty, stuknij przycisk Projekty  w lewym górnym rogu.
 2. Jeśli nie widzisz filmu, który chcesz udostępnić, przesuń palcem w lewo, aby zobaczyć więcej projektów filmowych. Następnie stuknij film, aby go otworzyć.
 3. Stuknij przycisk udostępniania , a następnie wybierz sposób udostępnienia pliku.


Usuwanie projektu

 1. Stuknij przycisk Projekty  w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz projekt, który chcesz usunąć.
 3. Stuknij przycisk Więcej opcji , a następnie opcję Usuń.
 4. Stuknij opcję Usuń projekt, aby potwierdzić.
Data publikacji: