Tworzenie i udostępnianie filmów przy użyciu aplikacji Clips na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Clips umożliwia nagrywanie filmów, dodawanie zdjęć itp., a następnie udostępnianie ich znajomym oraz w serwisach społecznościowych.

Aplikacja Clips pozwala nagrywać filmy i tworzyć animowane napisy w trakcie ich nagrywania. Możesz także połączyć wiele klipów wideo i zdjęć w jeden film oraz dodać efekty, takie jak filtry, ikony emoji czy muzyka.


Nagrywanie nowego klipu wideo

 1. Otwórz aplikację Clips*.
 2. Stuknij ikonę  w lewym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę .
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, przytrzymaj przycisk . Jeśli nie chcesz trzymać przycisku nagrywania, przesuń po nim palcem w górę, aby go zablokować.
 4. Aby zatrzymać nagrywanie, puść przycisk nagrywania. Jeśli przycisk nagrywania jest zablokowany, stuknij go. Znajdź nowy klip na linii czasowej u dołu ekranu.
 5. Aby obejrzeć nagrane klipy, stuknij klip na linii czasowej i stuknij przycisk .

*Nie widzisz aplikacji Clips? Przesuń palcem w dół od środka ekranu początkowego, a następnie wpisz „Clips” na pasku wyszukiwania. Nadal nie widzisz tej aplikacji? Być może została usunięta. Dowiedz się, jak odtworzyć usuniętą aplikację.

 

Dodawanie kolejnych klipów do filmu

Możesz nagrywać nowe klipy i połączyć wiele klipów w jednym filmie. Klip dodany do filmu będzie wyświetlany po klipie poprzedzającym go na linii czasowej. Odtworzenie filmu spowoduje wyświetlenie wszystkich klipów w kolejności, w jakiej występują one na linii czasowej.

Możesz także dodawać istniejące zdjęcia oraz filmy z biblioteki, wykonując następujące czynności:

 1. Stuknij opcję Biblioteka.
 2. Stuknij zdjęcie lub film.
 3. Przytrzymaj przycisk  przez czas, przez jaki ma być widoczny dany element (zdjęcie lub film). Jeśli na przykład wybierzesz zdjęcie i przytrzymasz przycisk  przez trzy sekundy, pojawi się ono w filmie przez trzy sekundy. Jeśli zaznaczysz film w bibliotece i przytrzymasz przycisk  przez pięć sekund, pierwsze pięć sekund tego filmu pojawi się w tworzonym filmie.
 4. Po dodaniu klipu możesz zmieniać kolejność klipów lub je usuwać.
  • Aby zmienić kolejność klipów, dotknij i przytrzymaj klip na linii czasowej, a następnie przeciągnij go w lewo lub prawo.
  • Aby usunąć klip z filmu, zaznacz klip na linii czasowej, a następnie stuknij przycisk . Możesz też przeciągnąć klip na górę ekranu.

Dodawanie sceny selfie z telefonu iPhone X

Aplikacja Clips umożliwia jeszcze lepszą zabawę dzięki scenom selfie na telefonie iPhone X. Aparat TrueDepth umieszcza Cię w pięknie animowanych krajobrazach, abstrakcyjnych kompozycjach, a nawet na pokładzie Sokoła Millennium z filmu Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi.

Każda scena obejmuje całe 360 stopni. Otoczenie zmienia się zależnie od tego, jak poruszasz telefonem iPhone X.

 1. Stuknij opcję Sceny.
 2. Wybierz scenę, której chcesz użyć.
 3. Trzymaj telefon iPhone X naprzeciw twarzy.
 4. Przytrzymaj przycisk , aby dodać scenę do filmu na linii czasowej.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli sceny selfie nie obracają się w aplikacji Clips na telefonie iPhone X.

Udostępnianie filmów

 1. Jeśli film, który chcesz udostępnić, nie jest otwarty, stuknij ikonę  w lewym górnym rogu.
 2. Jeśli nie widzisz filmu, który chcesz udostępnić, przesuń palcem w lewo, aby zobaczyć więcej projektów filmowych. Następnie stuknij film, aby go otworzyć.
 3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób udostępnienia pliku. Poza standardowymi sposobami udostępniania aplikacja Clips oferuje również funkcję Smart Sharing — szybki wybór przyjaciół na podstawie osób występujących w filmie oraz tych, z którymi najczęściej rozmawiasz. Stuknij zdjęcie znajomego lub znajomej, obok którego znajduje się mała, zielona ikona Wiadomości.

Usuwanie projektu

 1. Stuknij ikonę  w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz projekt, który chcesz usunąć.
 3. Stuknij ikonę .

Data publikacji: