Dodawanie animowanych napisów do filmów w aplikacji Clips na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki funkcji Napisy na żywo możesz tworzyć animowane napisy do filmu, dyktując je i wybierając jeden z wielu dostępnych stylów.

Aby utworzyć napisy na żywo, mów w trakcie nagrywania filmu. Podczas odtwarzania filmu podyktowany tekst będzie widoczny w postaci animowanych napisów. Utworzone napisy można edytować. Możesz dodać do filmu same napisy lub napisy wraz z nagraniem swojego głosu.

Otwieranie lub tworzenie nowego filmu

 1. Otwórz aplikację Clips.* Jeśli korzystasz z aplikacji Clips kolejny raz, zostanie otwarte ostatnie wideo użyte w aplikacji.
 2. Stuknij przycisk przycisk Pokaż projekty w lewym górnym rogu.
 3. Aby utworzyć nowy film, stuknij przycisk przycisk Utwórz nowy. Jeśli chcesz otworzyć zachowany plik wideo, przesuń palcem, aby wyświetlić listę zachowanych plików, wybierz film, a następnie stuknij opcję Otwórz.

* Nie widzisz aplikacji Clips? Na ekranie początkowym przesuń palcem w prawo, aż pojawi się ekran z paskiem wyszukiwania u góry. Wprowadź w nim tekst „Clips”. Nadal nie widzisz tej aplikacji? Pobierz aplikację Clips ze sklepu App Store.

 


Tworzenie napisów na żywo

 1. Stuknij przycisk przycisk Napisy na żywo, aby otworzyć menu Napisy na żywo.
 2. Stuknij styl napisów na żywo, którego chcesz użyć. Następnie stuknij przycisk przycisk Zamknij, aby zamknąć menu.
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, przytrzymaj przycisk przycisk Stuknij i nagrywaj. Aby zablokować nagrywanie, przesuń palcem w górę przycisku przycisk Stuknij i nagrywaj
 4. Mów podczas nagrywania. Mów szybciej lub wolniej, aby kontrolować czas wyświetlania napisów. 
 5. Aby zatrzymać nagrywanie, puść przycisk przycisk Stuknij i nagrywaj. Jeśli nagrywanie zostało zablokowane, stuknij przycisk nagrywania.
 6. Aby obejrzeć swój film wideo, wybierz miniaturę u dołu ekranu, a następnie stuknij przycisk przycisk Odtwarzaj
 7. Aby ponownie nagrać klip, stuknij przycisk przycisk Usuń, aby usunąć klip i nagrać go ponownie.

Możesz też nagrać wiele klipów i połączyć je w jeden film. Każdy klip może mieć własne napisy na żywo.

Funkcja Napisy na żywo obsługuje wiele języków. Aby nagrać napisy na żywo w innym języku, stuknij przycisk przycisk Napisy na żywo w innym języku, wybierz język, którego chcesz użyć, a następnie mów w tym języku podczas nagrywania. 

 

Aplikacja Clips z otwartym projektem i zaznaczonym pierwszym klipem

Wyłączanie nagranego głosu

 1. Otwórz klip wideo, który chcesz edytować.
 2. Na osi czasu u dołu ekranu wybierz klip, który chcesz wyciszyć.
 3. Naciśnij przycisk przycisk Dźwięk

Podczas odtwarzania filmu lub po jego udostępnieniu napisy na żywo będą wyświetlane, ale Twój nagrany głos nie będzie słyszalny.

Opcje stylu wyświetlania napisów na żywo z wybraną opcją Brak

Zmienianie stylu napisów na żywo

 1. Otwórz klip wideo, który chcesz edytować.
 2. Na osi czasu u dołu ekranu wybierz klip, który chcesz edytować.
 3. Stuknij przycisk przycisk Napisy na żywo, stuknij opcję Styl, a następnie przesuń w lewo lub w prawo, aby wybrać inny styl.
 4. Stuknij styl, aby go wybrać.
 5. Stuknij przycisk przycisk Zamknij, aby zamknąć przeglądarkę funkcji Napisy na żywo.

Edycja tekstu napisu na żywo

Edytowanie napisów na żywo

Po dodaniu napisów na żywo do filmu możesz wprowadzać w nich zmiany. Możesz na przykład dodać znaki przestankowe i ikony emoji lub poprawić pisownię.

 1. Stuknij klip z nagraniem napisów na żywo, a następnie stuknij przycisk przycisk Napisy na żywo.
 2. Stuknij nagłówek Tekst, jeśli nie jest jeszcze wybrany. 
 3. Stuknij tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.
 4. Stuknij opcję Gotowe, a następnie stuknij przycisk przycisk Zamknij, aby zamknąć okno edytora funkcji Napisy na żywo.

Data publikacji: