Dodawanie animowanych napisów do filmów w aplikacji Clips na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki funkcji Napisy na żywo możesz tworzyć animowane napisy do filmu, dyktując je i wybierając jeden z wielu dostępnych stylów.

Aby utworzyć napisy na żywo, mów w trakcie nagrywania filmu. Podczas odtwarzania filmu podyktowany tekst będzie widoczny w postaci animowanych napisów. Utworzone napisy można edytować. Możesz dodać do filmu same napisy lub napisy wraz z nagraniem swojego głosu.

Otwieranie lub tworzenie nowego filmu

 1. Otwórz aplikację Clips*. Jeśli korzystasz z aplikacji Clips kolejny raz, zostanie otwarte ostatnie wideo użyte w aplikacji.
 2. Stuknij przycisk Pokaż projekty w lewym górnym rogu.
 3. Aby utworzyć nowy plik wideo, stuknij ikonę . Jeśli chcesz otworzyć zachowany plik wideo, przesuń palcem, aby wyświetlić listę zachowanych plików, wybierz film, a następnie stuknij opcję Otwórz.

* Nie widzisz aplikacji Clips? Na ekranie początkowym przesuń palcem w prawo, aż pojawi się ekran z paskiem wyszukiwania u góry. Wprowadź w nim tekst „Clips”. Nadal nie widzisz tej aplikacji? Pobierz Clips ze sklepu App Store.

 


Tworzenie napisów na żywo

 1. Stuknij przycisk Napisy na żywo, aby otworzyć menu Napisy na żywo.
 2. Stuknij styl napisów na żywo, którego chcesz użyć. Następnie stuknij ikonę , aby zamknąć menu.
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, przytrzymaj przycisk Stuknij i nagrywaj. Aby zablokować nagrywanie, przesuń palcem w górę przycisku Stuknij i nagrywaj
 4. Mów podczas nagrywania. Mów szybciej lub wolniej, aby kontrolować czas wyświetlania napisów. 
 5. Aby zatrzymać nagrywanie, puść przycisk Stuknij i nagrywaj. Jeśli nagrywanie zostało zablokowane, stuknij przycisk nagrywania.
 6. Aby obejrzeć film, wybierz miniaturę u dołu ekranu, a następnie stuknij ikonę 
 7. Jeśli chcesz ponownie nagrać klip, stuknij ikonę , aby usunąć klip i nagrać go ponownie.

Możesz też nagrać wiele klipów i połączyć je w jeden film. Każdy klip może mieć własne napisy na żywo.

Funkcja Napisy na żywo obsługuje wiele języków. Aby nagrać napisy na żywo w innym języku, stuknij przycisk Napisy na żywo w innym języku, wybierz język, którego chcesz użyć, a następnie mów w tym języku podczas nagrywania. 

 

Wyłączanie nagranego głosu

 1. Otwórz klip wideo, który chcesz edytować.
 2. Na osi czasu u dołu ekranu wybierz klip, który chcesz wyciszyć.
 3. Stuknij ikonę 

Podczas odtwarzania filmu lub po jego udostępnieniu napisy na żywo będą wyświetlane, ale Twój nagrany głos nie będzie słyszalny.

Zmienianie stylu napisów na żywo

 1. Otwórz klip wideo, który chcesz edytować.
 2. Na osi czasu u dołu ekranu wybierz klip, który chcesz edytować.
 3. Stuknij przycisk Napisy na żywo, stuknij opcję Styl, a następnie przesuń w lewo lub w prawo, aby wybrać inny styl.
 4. Stuknij styl, aby go wybrać.
 5. Stuknij ikonę , aby zamknąć przeglądarkę funkcji Napisy na żywo.

Edytowanie napisów na żywo

Po dodaniu napisów na żywo do filmu możesz wprowadzać w nich zmiany. Możesz na przykład dodać znaki przestankowe i ikony emoji lub poprawić pisownię.

 1. Stuknij klip z napisami na żywo, a następnie stuknij przycisk Napisy na żywo.
 2. Stuknij nagłówek Tekst, jeśli nie jest jeszcze wybrany. 
 3. Stuknij tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.
 4. Stuknij opcję Gotowe, a następnie ikonę , aby zamknąć okno edytora napisów na żywo.

Data publikacji: