Używanie pętli typu Drummer w programie GarageBand dla komputerów Mac

Dowiedz się, jak szybko dodać perkusję do projektu za pomocą pętli typu Drummer. Jest to jeden z typów pętli Apple Loops, które możesz dostosować do Twojego utworu.

Program GarageBand na komputer Mac 10.2 zawiera wiele pętli Apple Loops obsługiwanych przez narzędzie Drummer. Aby szybko dodać miary do projektu, przeciągnij pętlę typu Drummer z przeglądarki pętli do Twojego projektu. Możesz wybierać spomiędzy wielu pętli typu Drummer dostępnych dla każdego profilu wirtualnego perkusisty.
 

      

Znajdowanie pętli typu Drummer

Aby otworzyć przeglądarkę pętli, kliknij   w prawym górnym rogu okna programu GarageBand.

Pętle typu Drummer są oznaczone w przeglądarce pętli żółtą ikoną . Aby wyświetlić w przeglądarce pętli tylko pętle typu Drummer, wybierz narzędzie Drummer z menu podręcznego z zestawami pętli (Loop Packs) u góry przeglądarki pętli. Aby odsłuchać pętlę, kliknij na nią w przeglądarce pętli.

Dodawanie pętli typu Drummer do projektu

Gdy odpowiednia pętla typu Drummer została znaleziona, przeciągnij ją w puste miejsce obszaru ścieżki. Program GarageBand automatycznie utworzy nową ścieżkę z regionem pętli typu Drummer. Wszystkie ustawienia w edytorze regionu typu Drummer są skonfigurowane tak, aby odtworzyć dźwięk pętli typu Drummer.

Następnie, używając edytora regionu pętli typu Drummer, możesz edytować ścieżkę tak samo, jak każdą ścieżkę typu Drummer. Możesz także tworzyć własne regiony w ścieżce i dowolnie je edytować.


Dodawanie kolejnych pętli typu Drummer

Do istniejącej ścieżki typu Drummer można dodać kolejne pętle tego samego typu Drummer: akustyczne, elektroniczne lub perkusyjne. Dodanie pętli typu Drummer z wielu wtyczek Drummer do tej samej ścieżki może spowodować, że pętla będzie brzmiała inaczej niż podczas odsłuchu.

Jeśli chcesz dodać pętlę typu Drummer innego typu, przeciągnięcie jej na obszar ścieżki spowoduje utworzenie nowej ścieżki typu Drummer. Projekt utworzony w programie GarageBand może mieć maksymalnie sześć ścieżek typu Drummer.

Data publikacji: