Wycofywanie autoryzacji dla uprawnień aplikacji innych firm dotyczących usługi Apple Music

Dostęp aplikacji innych firm do swojego konta możesz usunąć w Ustawieniach na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch albo w programie iTunes na komputerze Mac lub PC.

Gdy używasz aplikacji innych firm na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, możesz otrzymać prośbę o udzielenie tym aplikacjom uprawnienia dostępu do Twoich osobistych danych i informacji. Na przykład niektóre aplikacje innych firm mogą prosić o dostęp do subskrypcji usługi Apple Music i biblioteki multimediów.

Jeśli chcesz odebrać tym aplikacjom dostęp, możesz wycofać ich autoryzacje.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID.
 3. Stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może się pojawić prośba o wprowadzenie hasła lub użycie czytnika Touch ID.
 4. Przewiń do sekcji Uprawnienia aplikacji. Stuknij usługę, dla której chcesz wycofać autoryzację dostępu. Jeśli nie masz autoryzowanych żadnych aplikacji, sekcja Uprawnienia aplikacji nie będzie widoczna.
 5. Znajdź aplikację innej firmy, a następnie przesuń palcem w lewo po jej nazwie.
 6. Stuknij opcję Usuń.

 

Na komputerze Mac lub PC

Aby otworzyć program iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 4. Wprowadź swoje hasło, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter albo kliknij przycisk Pokaż konto.

Na stronie Informacje o koncie:

 1. Przewiń do sekcji Uprawnienia aplikacji. Z prawej strony nazwy usługi, dla której chcesz wycofać autoryzację dostępu, kliknij przycisk Zarządzaj. Jeśli nie masz autoryzowanych żadnych aplikacji, sekcja Uprawnienia aplikacji nie będzie widoczna.
 2. Znajdź aplikację innej firmy, a następnie kliknij opcję Usuń z prawej strony jej nazwy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: