Konfigurowanie zamiennych słuchawek AirPods lub etui ładującego

Gdy otrzymasz zamiennik, wykonaj następujące czynności, aby znów używać słuchawek AirPods.

Konfigurowanie słuchawek AirPods

  1. Włóż obie słuchawki AirPod do etui ładującego.
  2. Otwórz pokrywę i sprawdź wskaźnik stanu. Powinien migać na pomarańczowo.
  3. Naciśnij przycisk konfiguracji z tyłu etui i przytrzymaj go przez kilka sekund. Wskaźnik stanu powinien migać na biało*.
  4. Na telefonie iPhone przejdź do ekranu początkowego.
  5. Otwórz etui ze słuchawkami AirPods i umieść je obok telefonu iPhone. Na telefonie iPhone pojawi się animacja konfiguracji.
  6. Stuknij opcję Połącz, a następnie stuknij opcję Gotowe.

* Jeśli wskaźnik stanu miga na pomarańczowo, podłącz etui do zasilania, zamknij pokrywę i zaczekaj 20 minut. Następnie otwórz pokrywę i ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji przez kilka sekund, aż wskaźnik stanu zacznie migać na biało.

Data publikacji: