Konfigurowanie zamiennych słuchawek AirPods lub etui ładującego

Gdy otrzymasz zamiennik, wykonaj następujące czynności, aby znów używać słuchawek AirPods.

Przycisk konfiguracji na etui ładującym słuchawek AirPods

Konfigurowanie słuchawek AirPods lub etui ładującego

  1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i stuknij przycisk Informacje  obok słuchawek AirPods.
  2. Stuknij opcję Zapomnij to urządzenie.
  3. Stuknij opcję Zapomnij urządzenie i potwierdź wybór stuknięciem.
  4. Włóż obie słuchawki AirPod do etui ładującego.
  5. Otwórz pokrywę i sprawdź wskaźnik stanu. Powinien migać na pomarańczowo.
  6. Naciśnij przycisk konfiguracji z tyłu etui i przytrzymaj go przez kilka sekund. Wskaźnik stanu powinien migać na biało*.
  7. Przejdź do ekranu początkowego na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
  8. Otwórz etui — ze słuchawkami AirPods w środku — i przytrzymaj je obok telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Na ekranie pojawi się animacja konfiguracji.
  9. Stuknij opcję Połącz, a następnie stuknij opcję Gotowe.

* Jeśli wskaźnik stanu miga na pomarańczowo, podłącz etui do zasilania, zamknij pokrywę i zaczekaj 20 minut. Następnie otwórz pokrywę i ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji przez kilka sekund, aż wskaźnik stanu zacznie migać na biało.

Data publikacji: