Pierwsze kroki z kształtami

W bibliotece kształtów masz do wyboru setki kształtów, które możesz dodawać do dokumentów utworzonych w aplikacjach pakietu iWork — Pages, Numbers lub Keynote. Możesz też tworzyć własne kształty.

Kształt z biblioteki kształtów pakietu iWork możesz szybko wstawić do dokumentu.

 • Na komputerze Mac kliknij przycisk Kształt, a następnie wybierz kształt.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Wstaw , a następnie stuknij przycisk Kształty . Stuknij kształt.
 • Na stronie iCloud.com kliknij opcję Wybierz kształt lub linię, którą chcesz dodać do prezentacji, a następnie wybierz kształt.

Po dodaniu i ustawieniu położenia kształtu możesz podzielić go na części lub połączyć z innymi kształtami, aby utworzyć własny kształt. Kiedy skończysz edytowanie kształtu, możesz dodać go do biblioteki kształtów i wykorzystać później.


Dzielenie kształtu na części

Niektóre kształty składają się z wielu fragmentów. Rozdzielenie kształtu umożliwia zmianę koloru, edytowanie lub usuwanie pojedynczych kształtów. 

 • Na Macu lub w witrynie iCloud.com kliknij kształt, trzymając naciśnięty klawisz Control, i wybierz opcję Rozdziel.
  Niektórych kształtów nie można rozdzielać w witrynie iCloud.com
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch zaznacz kształt, który chcesz rozdzielić, a następnie stuknij przycisk Format . Stuknij opcję Uporządkuj, a następnie Rozdziel.

Kształt stanu Kalifornia wybrany obok kształtów USA wyświetlany w aplikacji Keynote na komputerze Mac

Niektóre kształty w bibliotece kształtów zawierają inne kształty, których możesz użyć. Jeśli na przykład chcesz użyć kształtu stanu Kalifornia, możesz wstawić mapę całych Stanów Zjednoczonych i powiększyć ją. Po rozdzieleniu kształtu możesz użyć samego kształtu stanu Kalifornia. Jeśli chcesz mieć możliwość użycia tego kształtu ponownie bez oddzielania go od pierwotnego kształtu, dodaj go do biblioteki kształtów.

Po rozdzieleniu kształtu możesz nadać każdemu fragmentowi inny kolor. Możesz na przykład zmienić kolor poszczególnych stanów na mapie lub zmienić kolor wyodrębnionego fragmentu kształtu.        Dwa kształty jeden na drugim (zaznaczony jeden kształt)

Tworzenie nowych kształtów

Nowe kształty możesz tworzyć, dodając kształty i odejmując je od siebie. Dostępne są cztery sposoby tworzenia nowych kształtów na bazie istniejących: suma, przecięcie, różnica i wykluczenie.

 • Na telefonie iPhone, iPadzie albo komputerze Mac zaznacz kształt, którego chcesz użyć, a następnie stuknij lub kliknij przycisk Format . Stuknij lub kliknij opcję Uporządkuj, a następnie wybierz sposób połączenia kształtów.
 • Na stronie iCloud.com zaznacz wszystkie kształty, których chcesz użyć, kliknij przycisk Format , kliknij opcję Uporządkuj, a następnie wybierz sposób połączenia kształtów.
  Aby połączyć kształty w aplikacji Pages w witrynie iCloud.com, położenie obiektu kształtu musi być ustawione na Zostaw na str.

Dwa połączone kształty

Suma
Suma umożliwia połączenie wielu kształtów w jeden.

Przecięty kształt

Przecięcie
Przecięcie umożliwia utworzenie kształtu z nakładających się części wielu kształtów.

Odjęte dwa kształty

Różnica
Różnica umożliwia usunięcie części kształtu, która nakłada się na inny kształt.
 

Wykluczone dwa kształty

Wykluczenie
Wykluczenie umożliwia połączenie dwóch kształtów z pominięciem ich nakładających się części.
 


Dodawanie stylów do kształtu

Po dodaniu kształtu do dokumentu możesz zmienić następujące style kształtu:

 • Wypełnienie: kształty można wypełniać obrazkiem, jednolitym kolorem lub gradientem (czyli co najmniej dwoma przenikającymi się kolorami).
 • Obrys: można dodać obrys, na przykład ramkę lub kropkowaną linię, a następnie zmienić grubość, kolor i inne atrybuty obrysu.
 • Cień: do kształtu można dodać maksymalnie sześć różnych wcześniej ustawionych cieni, a następnie dopasować poziom rozmazania, przesunięcia lub krycia cienia.
 • Odbicie: do kształtu można dodać odbicie i dostosować jego widoczność.
 • Krycie: interesujące efekty można uzyskać przez zwiększenie lub zmniejszenie poziomu krycia.

Jeśli chcesz zmienić styl kształtu:

 • Na komputerze Mac zaznacz kształt, kliknij przycisk Format , a następnie kliknij opcję Styl. Kliknij trójkąt rozwijania, aby rozwinąć poszczególne style i wyświetlić zaawansowane opcje.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Format , a następnie stuknij opcję Styl. Włącz wybrany styl, aby wyświetlić zaawansowane opcje.
 • W witrynie iCloud.com kliknij kolejno opcje > Styl. Wybierz styl, aby wyświetlić zaawansowane opcje.

Zachowywanie i ustawianie stylów domyślnych na komputerze Mac

Na komputerze Mac możesz zachować styl i zmienić styl domyślny dla nowych kształtów w dokumencie.

Aby zachować styl:

 1. Kliknij przycisk Format , a następnie kliknij opcję Styl.
 2. Kliknij strzałkę na prawo od miniaturek stylów, aby przejść do ostatniej grupy stylów. 
 3. Kliknij przycisk Nowe ustawienie wstępne stylu

Po zachowaniu stylu możesz w dowolnym momencie zdefiniować go na nowo. Zaznacz kształt ze zmienionym stylem, a następnie kliknij szablon stylu, trzymając naciśnięty klawisz Control, i wybierz pozycję Definiuj ponownie styl wg zaznaczenia.

Aby zmienić styl domyślny dla nowych kształtów w dokumencie:

 1. Kliknij przycisk Format , a następnie kliknij opcję Styl. 
 2. Kliknij i przytrzymaj styl, który chcesz przenieść. 
 3. Przeciągnij go do lewego górnego rogu pierwszej strony stylów. 


Dodawanie tekstu i innych obiektów do kształtu

Aby dodać tekst do kształtu, stuknij dwukrotnie (na telefonie iPhone lub iPadzie) lub kliknij dwukrotnie (na komputerze Mac) kształt, a następnie wprowadź tekst. 

Możesz dodać do kształtu również obiekty takie jak kształty, obrazy, filmy, pola tekstowe i równania. Zostaną one zagnieżdżone. Jeśli wprowadzisz tekst poza zewnętrzny (pierwotny) kształt, wewnętrzny zagnieżdżony obiekt będzie poruszał się wraz z tekstem podczas edycji:

 • Na telefonie iPhone lub iPadzie dodaj nowy obiekt do dokumentu. Zaznacz nowy obiekt i stuknij opcję Wytnij. Stuknij dwukrotnie kształt, w którym chcesz zagnieździć nowy obiekt, tak aby punkt wstawiania pojawił się wewnątrz kształtu. Kliknij kształt ponownie i stuknij opcję Wklej.
 • Na komputerze Mac dodaj nowy obiekt do dokumentu. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control nowy obiekt i wybierz opcję Wytnij. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control kształt, w którym chcesz zagnieździć nowy obiekt, i wybierz opcję Wklej.

Możesz utworzyć łącze prowadzące z dowolnego kształtu do strony internetowej, adresu e-mail, numeru telefonu lub innej lokalizacji w dokumencie:

 • Na telefonie iPhone lub iPadzie wybierz kształt, stuknij Połącz, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
 • Na Macu kliknij kształt z naciśniętym klawiszem Control, wybierz opcję Dodaj łącze z menu skrótów, a następnie wybierz odpowiednią opcję.


Dodawanie kształtu do biblioteki kształtów

Do biblioteki kształtów możesz dodawać własne kształty. Kiedy zachowujesz indywidualnie utworzony kształt, właściwości dotyczące ścieżki, odwrócenia i obrócenia kształtu są zachowywane, ale kolor, krycie i inne właściwości — nie.

 • Na komputerze Mac kliknij kształt, przytrzymując przycisk Control, i wybierz pozycję Zachowaj w moich kształtach.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kształt, a następnie stuknij opcję Dodaj do kształtów.

Aby synchronizować własne kształty na wszystkich urządzeniach za pośrednictwem usługi iCloud:

Możesz używać własnych kształtów w tej samej aplikacji na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch. Przykład: jeśli dodasz kształt w aplikacji Pages na telefonie iPhone, będzie on dostępny w aplikacji Pages na innych urządzeniach. 

Data publikacji: