Pierwsze kroki z kształtami

W bibliotece kształtów masz do wyboru setki kształtów, które możesz dodawać do dokumentów utworzonych w aplikacjach pakietu iWork — Pages, Numbers lub Keynote. Możesz też tworzyć własne kształty.

Kształt z biblioteki kształtów pakietu iWork możesz szybko wstawić do dokumentu.

 • Na komputerze Mac kliknij ikonę ikona kształtów, a następnie wybierz kształt.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij ikonę ikona dodaj nowy, a następnie stuknij ikonę ikona kształtów . Stuknij kształt.
 • W witrynie iCloud.com kliknij ikonę ikona kształtów, a następnie wybierz kształt.

Po dodaniu i ustawieniu położenia kształtu możesz podzielić go na części lub połączyć z innymi kształtami, aby utworzyć własny kształt. Kiedy skończysz edytowanie kształtu, możesz dodać go do biblioteki i wykorzystać później.*

Niektóre funkcje są obecnie dostępne wyłącznie w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na komputer Mac.

Dzielenie kształtu na części

Niektóre kształty składają się z wielu fragmentów. Rozdzielenie kształtu umożliwia zmianę koloru, edytowanie lub usuwanie pojedynczych kształtów. 

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kształt, który chcesz rozdzielić, i stuknij ikonę ikona pędzla. Stuknij opcję Uporządkuj, a następnie Rozdziel.
 • Na komputerze Mac kliknij kształt, trzymając naciśnięty klawisz Control, i wybierz opcję Rozdziel.

Niektóre kształty w bibliotece kształtów zawierają inne kształty, których możesz użyć. Jeśli na przykład chcesz użyć kształtu stanu Kalifornia, możesz wstawić mapę całych Stanów Zjednoczonych i powiększyć ją. Po rozdzieleniu kształtu możesz użyć samego kształtu stanu Kalifornia. Jeśli chcesz mieć możliwość użycia tego kształtu ponownie bez oddzielania go od pierwotnego kształtu, dodaj go do biblioteki kształtów.

Po rozdzieleniu kształtu możesz nadać każdemu fragmentowi inny kolor. Możesz na przykład zmienić kolor poszczególnych stanów na mapie lub zmienić kolor wyodrębnionego fragmentu kształtu.

 


        

Tworzenie nowych kształtów

Nowe kształty możesz tworzyć, dodając kształty i odejmując je od siebie. Dostępne są cztery sposoby tworzenia nowych kształtów na bazie istniejących: sumowanie, przecinanie, odejmowanie i wykluczanie.

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kształt, którego chcesz użyć, a następnie stuknij ikonę ikona pędzla. Stuknij opcję Uporządkuj, a następnie wybierz sposób połączenia kształtów.
 • Na komputerze Mac zaznacz wszystkie kształty, których chcesz użyć, wybierz ikonę ikona pędzla > Uporządkuj, a następnie wybierz sposób połączenia kształtów.

Dwa połączone kształty

Suma
Sumowanie umożliwia połączenie wielu kształtów w jeden.

Przecięty kształt

Przecięcie
Przecięcie umożliwia utworzenie kształtu z nakładających się części wielu kształtów.

Odjęte dwa kształty

Odjęcie
Odjęcie umożliwia usunięcie części kształtu, która nakłada się na inny kształt.
 

Wykluczone dwa kształty

Wykluczenie
Wykluczenie umożliwia połączenie dwóch kształtów z pominięciem ich nakładających się części.
 

Dodawanie stylów do kształtu

Po dodaniu kształtu do dokumentu możesz zmienić następujące style kształtu*:

 • Wypełnienie Kształty można wypełniać obrazkiem, jednolitym kolorem lub gradientem (czyli co najmniej dwoma przenikającymi się kolorami). 
 • Obrys Można dodać obrys, na przykład ramkę lub kropkowaną linię, a następnie zmienić grubość, kolor i inne atrybuty obrysu.
 • Cień Do kształtu można dodać maksymalnie sześć różnych wcześniej ustawionych cieni, a następnie dopasować poziom rozmazania, przesunięcia lub krycia cienia.
 • Odbicie Do kształtu można dodać odbicie i dostosować jego widoczność. 
 • Krycie Interesujące efekty można uzyskać przez zwiększenie lub zmniejszenie poziomu krycia. 

Jeśli chcesz zmienić styl kształtu:

 • Na komputerze Mac wybierz kształt, a następnie kliknij ikonę ikona pędzla > Styl. Kliknij trójkąt rozwijania, aby rozwinąć poszczególne style i wyświetlić zaawansowane opcje.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij ikonę ikona pędzla > Styl. Włącz wybrany styl, aby wyświetlić zaawansowane opcje.
 • W witrynie iCloud.com kliknij ikonę ikona pędzla > Styl. Wybierz styl, aby wyświetlić zaawansowane opcje.

Na komputerze Mac możesz zachować styl i wyświetlić podgląd kształtów w bibliotece kształtów z dowolnym stylem, korzystając z miniatur stylów.

Aby zachować styl, wybierz ikonę ikona pędzla > Styl, a następnie kliknij strzałkę znajdującą się z prawej strony miniatur stylów, aby przejść do ostatniej grupy stylów. Kliknij ikonę ikona dodawania nowego stylu. Po zachowaniu stylu możesz w dowolnym momencie zdefiniować go na nowo. Zaznacz kształt ze zmienionym stylem, a następnie kliknij szablon stylu, trzymając naciśnięty klawisz Control, i wybierz pozycję Definiuj ponownie styl wg zaznaczenia.

Aby wyświetlić podgląd kształtu ze stylem, wybierz ikonę ikona pędzla > Styl. Kliknij i przytrzymaj styl, którego chcesz użyć, aż zacznie migać. Następnie przeciągnij go w lewy górny róg pierwszej strony stylów. Kiedy otworzysz bibliotekę kształtów, styl zostanie zastosowany w podglądzie kształtu.

* Niektóre funkcje są obecnie dostępne wyłącznie w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na komputer Mac.

Dodawanie kształtu do biblioteki kształtów

Do biblioteki kształtów możesz dodawać własne kształty. Kiedy zachowujesz indywidualnie utworzony kształt, właściwości dotyczące ścieżki, odwrócenia i obrócenia kształtu są zachowywane, ale kolor, krycie i inne właściwości — nie. 

Na komputerze Mac kliknij kształt, przytrzymując przycisk Control, i wybierz pozycję Zachowaj w moich kształtach.

Po dodaniu kształtu do biblioteki jest on dostępny w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na komputerze Mac. 

Data publikacji: