Dodawanie komentarzy i odpowiadanie na nie w pakiecie iWork

Komentarze w wątkach umożliwiają komunikację z innymi uczestnikami dotyczącą zmian w pliku aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.

Podczas tworzenia lub przeglądania dokumentu możesz komunikować się z innymi osobami, dodając komentarze bez opuszczania aplikacji Pages, Numbers lub Keynote. Komentarze poszczególnych osób są wyświetlane w innych kolorach oraz zawierają imię i nazwisko autora.

Aby szybko dodać komentarz, zaznacz tekst, komórkę, obiekt lub slajd, które chcesz skomentować, a następnie:

  • Na komputerze Mac kliknij przycisk Komentarz  i wprowadź komentarz. Kliknij przycisk Gotowe.
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij opcję Komentarz w wyświetlonym menu. Aby opcja Komentarz była widoczna, może być konieczne stuknięcie ikony . Wprowadź komentarz i stuknij przycisk Gotowe. Jeśli dodajesz komentarz w komórce w aplikacji Numbers, stuknij  Menu czynności komórki, a następnie stuknij przycisk Dodaj komentarz .
    Później w celu wyświetlenia komentarza stuknij kolejno pozycje Menu czynności komórki Pokaż komentarz.

W najnowszych wersjach aplikacji Pages, Numbers i Keynote każdy może odpowiadać na Twoje komentarze. Jeśli współpracujesz z innymi osobami, komentarze i odpowiedzi pojawiają się w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie musisz opuszczać dokumentu. 

Aby odpowiedzieć na komentarz, wyświetl go i kliknij lub stuknij opcję Odpowiedz.

Aby edytować komentarz, otwórz go i kliknij lub stuknij w miejscu, w którym chcesz wprowadzić zmiany. Kliknij przycisk Gotowe, aby zachować zmiany. Jeśli istnieją odpowiedzi na komentarz, kliknij znacznik czasowy lub stuknij przycisk Więcej  i kliknij lub stuknij opcję Edytuj komentarz. Możesz edytować tylko swoje komentarze i odpowiedzi.

Aby usunąć swój komentarz, wyświetl go, a następnie kliknij lub stuknij opcję Usuń. Aby usunąć odpowiedź, kliknij znacznik czasowy lub stuknij przycisk Więcej  i kliknij lub stuknij opcję Usuń odpowiedź. Jeśli nie jesteś właścicielem dokumentu, możesz usuwać tylko swoje komentarze i odpowiedzi.


Wyświetlanie komentarzy

Jeśli nie widzisz komentarzy, upewnij się, że w aplikacji jest ustawione ich wyświetlanie: 

  • Na komputerze Mac kliknij menu Widok , a następnie kliknij opcję Pokaż komentarze lub Ukryj komentarze. Aby wyświetlić panel komentarzy, kliknij menu Widok , a następnie kliknij opcję Pokaż panel komentarzy.
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Więcej , stuknij pozycję Ustawienia, a następnie włącz opcję Komentarze.

Stukając strzałki w komentarzu, możesz przechodzić między kolejnymi komentarzami w dokumencie.

Data publikacji: