Dodawanie komentarzy i odpowiadanie na nie w pakiecie iWork

Komentarze w wątkach umożliwiają komunikację z innymi uczestnikami dotyczącą zmian w pliku aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.

Dodawanie komentarzy i odpowiadanie na nie w celu komunikacji z innymi dotyczącej dokumentu podczas tworzenia lub przeglądania dokumentu bez opuszczania aplikacji Pages, Numbers lub Keynote. Komentarze poszczególnych osób są wyświetlane w innych kolorach oraz zawierają imię i nazwisko autora.

Dodawanie komentarzy

Aby szybko dodać komentarz, zaznacz tekst, komórkę, obiekt lub slajd, które chcesz skomentować, a następnie:

  • Na komputerze Mac kliknij przycisk Komentarz , wprowadź komentarz i kliknij przycisk Gotowe.
  • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij opcję Komentarz w wyświetlonym menu. Aby opcja Komentarz była widoczna, może być konieczne stuknięcie ikony . Jeśli dodajesz komentarz w komórce w aplikacji Numbers, stuknij  Menu czynności komórki, a następnie stuknij przycisk Dodaj komentarz . Wprowadź komentarz i stuknij przycisk Gotowe. 

W najnowszych wersjach aplikacji Pages, Numbers i Keynote każdy może odpowiadać na Twoje komentarze. Jeśli współpracujesz z innymi osobami, komentarze i odpowiedzi pojawiają się w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie musisz opuszczać dokumentu. 

Aby odpowiedzieć na komentarz, wyświetl go i kliknij lub stuknij opcję Odpowiedz.

Wyświetlanie komentarzy

Gdy komentarz jest dostępny w aplikacji Pages lub Keynote, obok treści pojawia się żółty kwadrat. W aplikacji Numbers pojawia się żółty trójkąt w rogu komórki. Aby wyświetlić komentarz, wykonaj następujące czynności:  

  • W aplikacjach Pages i Keynote na komputer Mac, telefon iPhone lub iPada kliknij lub stuknij żółty kwadrat.
  • W aplikacji Numbers na komputer Mac kliknij komórkę. W aplikacji Numbers na telefon iPhone lub iPada stuknij komórkę, stuknij Menu czynności komórki, a następnie stuknij polecenie Pokaż komentarz.

Stukając strzałki w komentarzu, możesz przechodzić między kolejnymi komentarzami w dokumencie.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie można wyświetlić komentarzy.


Edytowanie komentarzy

Aby edytować komentarz, otwórz go i kliknij lub stuknij fragment komentarza, który chcesz edytować. Kliknij przycisk Gotowe, aby zachować zmiany. Jeśli istnieją odpowiedzi na komentarz, kliknij znacznik czasowy lub stuknij przycisk Więcej  i kliknij lub stuknij opcję Edytuj komentarz. Możesz edytować tylko swoje komentarze i odpowiedzi.


Usuwanie komentarzy

Aby usunąć swój komentarz, wyświetl go, a następnie kliknij lub stuknij opcję Usuń. Aby usunąć odpowiedź, kliknij znacznik czasowy lub stuknij przycisk Więcej  i kliknij lub stuknij opcję Usuń odpowiedź.

Jeśli współpracujesz z innymi, możesz usuwać pojedyncze komentarze lub całe wątki komentarzy. Pojedyncze komentarze i odpowiedzi w wątku możesz usuwać tylko wówczas, gdy jesteś autorem komentarza lub właścicielem dokumentu. 


Wyświetlanie i ukrywanie komentarzy

Jeśli nie widzisz komentarzy, upewnij się, że w aplikacji jest ustawione ich wyświetlanie: 

  • Na komputerze Mac kliknij menu Widok , a następnie kliknij opcję Pokaż komentarze lub Ukryj komentarze. Aby wyświetlić panel komentarzy, kliknij menu Widok , a następnie kliknij opcję Pokaż panel komentarzy.
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Więcej , stuknij pozycję Ustawienia, a następnie włącz opcję Komentarze.
Data publikacji: