Rozszerzanie i powiększanie przestrzeni roboczej w aplikacji Keynote na komputer Mac

Dowiedz się, jak rozszerzyć obszar roboczy wokół slajdu, aby uzyskać większą przestrzeń roboczą.

Jeśli pracujesz nad złożoną makietą slajdów, możesz rozszerzyć obszar roboczy wokół slajdu, aby uzyskać więcej miejsca do pracy. Dodatkowe miejsce ułatwia dodawanie i modyfikowanie obrazów oraz przygotowywanie obiektów, które chcesz przenieść na slajd podczas prezentacji.

Kliknij opcję Zoom na pasku narzędzi i upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Dopasuj do slajdu. Następnie usuń zaznaczenie opcji Centruj automatycznie.

Przeciągnij dowolny obiekt poza slajd. Obszar roboczy dostosuje się podczas przeciągania obiektu. Ten obszar można dowolnie rozszerzyć.

Możesz przewijać obszar roboczy, a także przytrzymać spację i przeciągnąć w celu jego panoramowania.

Aby wyświetlić jak najwięcej zawartości naraz, wybierz kolejno opcje Widok > Zoom > Dopasuj do zawartości.

Aby wyłączyć rozszerzony obszar roboczy, wybierz kolejno opcje Zoom > Centruj automatycznie. Obiekty umieszczone na obszarze roboczym mogą znajdować się poza widokiem, ale nadal można zaznaczać je i edytować za pośrednictwem listy obiektów.

Okno dokumentu aplikacji Keynote z obiektem poza slajdem w rozszerzonej przestrzeni roboczej. Otwarte jest menu Zoom z wyróżnioną opcją Centruj automatycznie.

Kiedy ponownie otworzysz prezentację, opcja Centruj automatycznie zostanie automatycznie zaznaczona, nawet jeśli nie była zaznaczona przy zamykaniu prezentacji. Jeśli istniała zawartość w rozszerzonym obszarze roboczym, może ona znajdować się poza widokiem.

Data publikacji: