Konfigurowanie automatycznej korekty i funkcji zastępowania tekstu w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Funkcja automatycznej korekty w aplikacjach pakietu iWork umożliwia dostosowanie pisowni, formatowanie i zastępowanie tekstu w aplikacjach na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

 • Na komputerze Mac otwórz aplikację Pages, Numbers lub Keynote, na pasku narzędzi kliknij nazwę aplikacji, a następnie wybierz opcję Preferencje. Wybierz opcję Automatyczna korekta.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Pages, Numbers lub Keynote, a następnie stuknij kolejno opcje przycisk Więcej > Automatyczna korekta.

Za pomocą ustawień automatycznej korekty dostosuj sposób obsługi pisowni i formatowania przez aplikacje Pages, Numbers i Keynote, zaznaczając lub odznaczając dostępne opcje. Dostępne opcje:

 • Wykrywanie list
 • Wykrywanie łączy
 • Stosowanie stylów łączy
 • Stosowanie indeksu górnego w sufiksach z numerem
 • Formatowanie ułamków
 • Używanie cytatów inteligentnych, które zastępują apostrofy i podwójne cudzysłowy cudzysłowami drukarskimi lub innym wybranym przez Ciebie stylem.

Jeśli korzystasz z pęku kluczy iCloud, każde ustawienie aplikacji ma zastosowanie do wszystkich produktów firmy Apple przypisanych do konta iCloud.

Niektóre opcje mogą być również dostępne w ramach innego menu pakietu iWork. Jeśli zmienisz ustawienie w innym menu, ustawienia automatycznej korekty również zostaną zmienione. Niektóre ustawienia pakietu iWork są podobne do ustawień systemu iOS lub macOS. W większości przypadków ustawienia wybrane w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote zastępują ustawienia systemu iOS lub macOS. Dowiedz się, jak skonfigurować funkcję zastępowania tekstu na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch lub komputerze Mac

Konfigurowanie niestandardowych ustawień funkcji zastępowania tekstu w pakiecie iWork

Dzięki funkcji zastępowania tekstu możesz używać skrótów do zastępowania dłuższych zwrotów. Gdy wpiszesz skrót w polu tekstowym, określony zwrot automatycznie go zastąpi. 

Ustawienia automatycznej korekty w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote pozwalają skonfigurować funkcję zastępowania tekstu wyłącznie dla pakietu iWork. 

 • Na komputerze Mac otwórz ustawienia automatycznej korekty. Upewnij się, że w obszarze Zastępowanie jest wybrana opcja Zastępowanie symboli i tekstu, a następnie kliknij opcję Dodaj pozycję listy zastępowania
  • W obszarze Do zastąpienia wprowadź tekst, który ma zostać zastąpiony (np. „(c)”). W obszarze Po zastąpieniu wprowadź zastąpienie tekstu (np. „©”).
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje przycisk Więcej > Automatyczna korekta. Upewnij się, że funkcja zastępowania tekstu jest włączona, a następnie stuknij opcję Lista zastąpień. Stuknij opcję przycisk plusa
  • W obszarze Skrót wprowadź tekst, który ma zostać zastąpiony (np. „(c)”). W obszarze Fraza wprowadź zastąpienie tekstu (np. „©”).

Jeśli posłużysz się tym przykładem, każde wpisanie tekstu „(c)” w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote spowoduje jego zastąpienie symbolem „©”.

Jeśli aplikacja Pages, Numbers lub Keynote zastąpi tekst, ale chcesz przywrócić go do poprzedniej postaci, naciśnij kombinację klawiszy Command-Z lub stuknij opcję przycisk Cofnij

Automatyczna korekta jest dostępna dla tych języków, których sprawdzanie pisowni zostało skonfigurowane w komputerze Mac. Aby sprawdzić, jakie to są języki, wybierz kolejno Preferencje systemowe > Klawiatura > Tekst, a następnie kliknij menu podręczne Pisownia. Kliknij pozycję Konfiguruj, aby dowiedzieć się, jak dodać słowniki pisowni dodatkowych języków. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch automatyczna korekta nie jest obsługuje wszystkich języków.

Ustawianie niestandardowych ignorowanych wyrazów w pakiecie iWork na komputerze Mac

Gdy aplikacja Pages, Numbers lub Keynote na komputerze Mac wykryje wyraz, którego nie rozpoznaje, podkreśla go czerwoną linią kropkowaną. Jeśli klikniesz wyraz, przytrzymując klawisz Control, możesz wybrać właściwą pisownię z listy sugerowanych wyrazów, a także wybrać opcję Zapamiętaj pisownię lub Ignoruj pisownię.

 • Zapamiętaj pisownię Jeśli chcesz, aby komputer Mac rozpoznał wyraz i dodał go do listy sugestii i sprawdzania pisowni, wybierz opcję Zapamiętaj pisownię. Podana pisownia wyrazu zostanie dodana do słownika pisowni komputera Mac.
 • Ignoruj pisownię Jeśli nie chcesz, aby aplikacja Pages, Numbers lub Keynote oznaczała wyraz jako błędnie napisany, wybierz opcję Ignoruj pisownię. Aplikacja dodaje ten wyraz do listy ignorowanych wyrazów i nie jest on już podkreślany.

Możesz dodawać, edytować lub usuwać wyrazy z listy ignorowanych wyrazów aplikacji pakietu iWork, otwierając ustawienia automatycznej korekty, a następnie klikając opcję Ignorowane wyrazy. Kliknij opcje przycisk dodawaniaprzycisk usuwania, aby dodać lub usunąć wyrazy, lub kliknij dwukrotnie wyraz, aby zmienić jego pisownię.

Data publikacji: