Konfigurowanie automatycznej korekty i dodawanie słów do słownika sprawdzania pisowni w aplikacji Pages, Numbers i Keynote

Automatycznie sprawdzaj pisownię, skonfiguruj funkcję automatycznego zastępowania tekstu, dodawaj słowa do słownika sprawdzania pisowni itp. na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac.

Konfigurowanie automatycznej korekty

Aby włączyć automatyczną korektę na urządzeniu:

 • Na telefonie iPhone lub iPadzie otwórz dokument w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, stuknij przycisk Więcej , stuknij Ustawienia, a następnie stuknij opcję Automatyczna korekta.
 • W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac wybierz kolejno opcje [nazwa aplikacji] > Preferencje na pasku menu, a następnie wybierz opcję Automatyczna korekta.

Za pomocą ustawień automatycznej korekty dostosuj sposób obsługi pisowni i formatowania przez aplikacje Pages, Numbers i Keynote, zaznaczając lub odznaczając dostępne opcje. Dostępne opcje:

 • Wykrywanie list
 • Wykrywanie łączy do stron internetowych i wiadomości e-mail
 • Wykrywanie połączeń telefonicznych
 • Stosowanie stylów łączy
 • Stosowanie indeksu górnego w sufiksach z numerem
 • Formatowanie ułamków
 • Korzystanie z inteligentnych cudzysłowów i inteligentnych myślników, które zastępują pojedyncze i podwójne cudzysłowy cudzysłowami typograficznymi lub innym wybranym stylem cudzysłowów i automatycznie konwertuje podwójne dywizy na myślniki (tylko komputer Mac)

Jeśli korzystasz z pęku kluczy iCloud, każde ustawienie aplikacji ma zastosowanie do wszystkich produktów Apple przypisanych do konta iCloud.

Niektóre opcje mogą być również dostępne w ramach innego menu pakietu iWork. Jeśli zmienisz ustawienie w innym menu, ustawienia automatycznej korekty również zostaną zmienione. Niektóre ustawienia pakietu iWork są podobne do ustawień telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac. W większości przypadków ustawienia wybrane w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote zastępują ustawienia systemowe urządzenia.


Konfigurowanie niestandardowych ustawień funkcji zastępowania tekstu

Dzięki funkcji zastępowania tekstu możesz używać skrótów do zastępowania dłuższych zwrotów. Gdy wpiszesz skrót w dokumencie, określony zwrot automatycznie go zastąpi. 

Ustawienia automatycznej korekty w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote pozwalają skonfigurować funkcję zastępowania tekstu w każdej aplikacji.

Konfigurowanie niestandardowych ustawień funkcji zastępowania tekstu na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. Otwórz dokument i stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Ustawienia.
 3. Stuknij opcję Automatyczna korekta. 
 4. Upewnij się, że funkcja zastępowania tekstu jest włączona, a następnie stuknij opcję Lista zastąpień.
 5. Stuknij przycisk Dodaj 
  • W obszarze Fraza wprowadź zastąpienie tekstu (np. „©”).
  • W obszarze Skrót wprowadź tekst, który ma zostać zastąpiony (np. „(c)”).

iPad Pro z otwartym dokumentem aplikacji Numbers z listą zastąpień

Jeśli posłużysz się tym przykładem, każde wpisanie tekstu „(c)” w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote spowoduje jego zastąpienie symbolem „©”.

Konfigurowanie niestandardowych ustawień funkcji zastępowania tekstu na komputerze Mac

 1. Otwórz ustawienia automatycznej korekty. 
 2. Upewnij się, że w obszarze Zastępowanie jest wybrana opcja „Zastępowanie symboli i tekstu”, a następnie kliknij opcję dodawania przycisku .
  • W obszarze Do zastąpienia wprowadź tekst, który ma zostać zastąpiony (np. „(c)”).
  • W obszarze Po zastąpieniu wprowadź zastąpienie tekstu (np. „©”).
   Okno preferencji automatycznej korekty aplikacji Numbers w systemie macOS

Jeśli posłużysz się tym przykładem, każde wpisanie tekstu „(c)” w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote spowoduje jego zastąpienie symbolem „©”.

Cofanie funkcji zastępowania tekstu

Jeśli aplikacja Pages, Numbers lub Keynote zastąpi tekst, ale chcesz przywrócić go do poprzedniej postaci, naciśnij kombinację klawiszy Command+Z lub stuknij przycisk Cofnij 


Używanie automatycznej korekty w innych językach

Automatyczna korekta jest dostępna dla tych języków, dla których sprawdzanie pisowni zostało skonfigurowane w komputerze Mac. Aby sprawdzić, jakie to są języki, wybierz kolejno Preferencje systemowe > Klawiatura > Tekst, a następnie kliknij menu podręczne Pisownia. Kliknij pozycję Konfiguruj, aby dowiedzieć się, jak dodać słowniki sprawdzania pisowni dodatkowych języków. Na telefonie iPhone lub iPadzie automatyczna korekta nie obsługuje wszystkich języków. 


Dodawanie słów do słownika sprawdzania pisowni

Gdy aplikacja Pages, Numbers lub Keynote wykryje wyraz, którego nie rozpoznaje, podkreśla go czerwoną linią kropkowaną. Możesz dodać to słowo do słownika na używanym urządzeniu, aby pakiet iWork i inne aplikacje rozpoznawały to słowo i zostało ono dodane do funkcji sprawdzania pisowni:

 • Na iPadzie lub telefonie iPhone stuknij pokreślone słowo, a następnie stuknij opcję Zapamiętaj pisownię (konieczne może być najpierw stuknięcie opcji Zastąp). 
 • Na komputerze Mac kliknij słowo, przytrzymując przycisk Control, i wybierz opcję Zapamiętaj pisownię. 

W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac możesz wybrać opcję Ignoruj pisownię, jeśli nie chcesz, aby dana aplikacja oznaczała wyraz jako błędnie napisany. Aby dodawać, edytować lub usuwać wyrazy z listy ignorowanych wyrazów aplikacji pakietu iWork, wybierz kolejno opcje Pages > Preferencje, wybierz pozycję Automatyczna korekta i kliknij polecenie Ignorowane wyrazy. Kliknij przycisk dodawania (+) lub przycisk usuwania (-), aby dodać lub usunąć słowa. Możesz również kliknąć słowo i edytować jego pisownię.


Jeśli sprawdzanie pisowni i autokorekta nie działają

Jeśli Twój iPad jest zarządzany przez organizację, na przykład przez szkołę, funkcje takie jak sprawdzanie pisowni, autokorekta i zastępowanie tekstu mogą być wyłączone. Dowiedz się więcej o ograniczaniu funkcji klawiatury i słownika.

Data publikacji: