Wyświetlanie i usuwanie historii połączeń na telefonie iPhone

Na telefonie iPhone można wyświetlić historię połączeń i usunąć wszystkie ostatnie połączenia lub tylko wybrane.

        

Usuwanie historii połączeń

  1. Otwórz aplikację Telefon i stuknij opcję Ostatnie, aby wyświetlić listę wszystkich ostatnich połączeń.
  2. Stuknij opcję Edycja.
  3. Możesz usunąć całą historię połączeń lub konkretne połączenie. Aby wymazać całą historię, stuknij opcję Wyczyść, a następnie stuknij opcję Wymaż wszystkie ostatnie. Aby wymazać pojedyncze połączenie, stuknij ikonę Usuń, a następnie stuknij opcję Usuń.

Pojedyncze połączenia możesz też usuwać, przesuwając w lewo na połączeniu i stukając opcję Usuń. 

Aby synchronizować historię połączeń między wszystkimi urządzeniami, włącz usługę iCloud Drive.

 

 

Data publikacji: