Wyświetlanie i usuwanie historii połączeń na telefonie iPhone

Na telefonie iPhone można wyświetlić historię połączeń i usunąć wszystkie ostatnie połączenia lub tylko wybrane.

        

Usuwanie historii połączeń


Aby usunąć lub wyczyścić historię połączeń, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz aplikację Telefon i stuknij opcję Ostatnie.
  2. Stuknij opcję Edycja.
  3. Aby wymazać całą historię połączeń, stuknij opcję Wymaż, a następnie stuknij opcję Wymaż wszystkie ostatnie.
  4. Aby usunąć określone połączenie, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Usuń.

Pojedyncze połączenia możesz też usuwać, przesuwając w lewo na połączeniu i stukając opcję Usuń.

Data publikacji: