Nagrywanie wielu prób w aplikacji GarageBand dla systemu iOS

Dowiedz się, jak nagrać w krótkich odstępach czasu kilka wersji, czyli prób, na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Funkcja nagrywania wielu prób w aplikacji GarageBand tworzy nową próbę za każdym razem, gdy głowica odtwarzania wróci do początku sekcji. GarageBand nagrywa każdą nową próbę na tej samej ścieżce. Każda ścieżka może zawierać wiele prób. Możesz następnie wybrać najlepszą próbę i usunąć pozostałe. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy improwizujesz partie wiodące lub partie solowe i chcesz nagrać kilka wersji.

 

Zanim rozpoczniesz

Zanim rozpoczniesz nagrywanie wielu prób wyłącz automatyczną długość sekcji utworu.

 1. W widoku ścieżek stuknij ikonę  na prawej krawędzi linijki, aby otworzyć narzędzia sekcji utworu.
 2. Stuknij ostatnią sekcję na liście, a następnie ikonę . Jeśli utwór ma jedną sekcję, stuknij ikonę , aby wybrać sekcję A.
 3. Jeśli dla sekcji włączono opcję Automatycznie, stuknij przełącznik Automatycznie, aby ją wyłączyć, a następnie stuknij opcję Sekcje utworu. Nastąpi powrót do listy sekcji utworu.
 4. Stuknij sekcję, nad którą chcesz pracować. Jeśli chcesz, aby nagrywanie obejmowało wszystkie sekcje, stuknij opcję Wszystkie sekcje.
 5. Zamykanie narzędzi sekcji utworu:
  • Na telefonie iPhone 6 Plus, telefonie iPhone 7 Plus lub iPadzie stuknij dowolną część widoku ścieżek. 
  • Na telefonie iPhone i iPodzie Touch stuknij przycisk Gotowe.

Następnie włącz funkcję nagrywania wielu prób.

 1. Otwieranie narzędzi ścieżki: 
  • Na telefonie iPhone 6 Plus, telefonie iPhone 7 Plus lub iPadzie stuknij ikonę  na pasku sterowania. 
  • Na telefonie iPhone i iPodzie Touch stuknij ikonę , a następnie wybierz opcję .
 2. Stuknij dowolną ścieżkę z wyjątkiem ścieżki typu Drummer.
 3. Stuknij opcję Ustawienia ścieżki.
 4. Stuknij opcję Nagrywanie, a następnie włącz funkcję nagrywania wielu prób.

Nagrywanie wielu prób

 1. Stuknij ścieżkę, na której chcesz nagrywać. Możesz także dodać nową ścieżkę, stukając  pod nagłówkami ścieżek lub stukając ikonę  na pasku sterowania i wybierając nowy instrument dotykowy.
 2. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij ikonę  na pasku sterowania. Za każdym razem, gdy głowica odtwarzania wróci do początku sekcji, GarageBand utworzy na ścieżce nową próbę.

Wybór próby

Po zakończeniu nagrywania stuknij dwukrotnie nowy region, stuknij opcję Próby, a następnie wybierz z listy próbę, którą chcesz odtworzyć. Obok wybranej próby pojawi się znacznik wyboru. Próby można wybierać zarówno podczas odtwarzania, jak i przy braku aktywności programu GarageBand.

Usuwanie próby

Gdy zdecydujesz się na określoną próbę, możesz usunąć pozostałe.

 • Aby usunąć pojedyncze próby, stuknij przycisk Edytuj i usuń próby, których nie chcesz zachować.
 • Aby usunąć wszystkie próby z wyjątkiem wybranej, stuknij próbę, którą chcesz zachować, a następnie opcję Usuń niepotrzebne próby.
Data publikacji: