Słuchanie zawartości z usługi Apple Music w aplikacjach i witrynach internetowych

Subskrypcja usługi Apple Music umożliwia włączenie dodatkowych funkcji muzycznych w aplikacjach i witrynach internetowych.

Niektóre aplikacje i witryny internetowe1 oferują dodatkowe sposoby korzystania z ulubionej muzyki — na przykład odkrywanie nowych wspaniałych wykonawców czy wyszukiwanie playlist z dynamicznymi rytmami do treningu.


iPhone X z otwartą aplikacją Nike Run Club. Na pierwszym planie wyświetlona jest wiadomość z prośbą o zezwolenie aplikacji na dostęp do usługi Apple Music.

Zezwalanie aplikacjom i witrynom internetowym na korzystanie z subskrypcji usługi Apple Music

Aplikacje mogą prosić o pozwolenie na włączenie funkcji związanych z usługą Apple Music. Gdy aplikacja wyświetli monit o pozwolenie, stuknij przycisk OK, aby udostępnić jej bibliotekę, playlisty i osobiste rekomendacje.

Aby te funkcje działały na urządzeniu z systemem iOS, musi być na nim zainstalowana aplikacja Muzyka. Jeśli ją usunięto, możesz ponownie ją pobrać za darmo. Przejdź do sklepu App Store, wyszukaj termin „Apple Music” i stuknij ikonę Pobierz na prawo od nazwy aplikacji.

Jeśli korzystasz z witryny internetowej innej firmy, otwórz ustawienia konta i poszukaj opcji łączenia z subskrypcją. Konieczne może być zalogowanie się na koncie, którego używasz w tej witrynie.

iPhone X z wyświetloną sekcją „Multimedia i Apple Music” ustawień prywatności. Włączony jest dostęp aplikacji Nike Run Club.

Włączanie i wyłączanie dostępu do usługi Apple Music

Na urządzeniu z systemem iOS możesz określić, które aplikacje mają dostęp do subskrypcji usługi Apple Music. W tym celu przejdź na ekran Ustawienia > Prywatność > Multimedia i Apple Music. Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji, które prosiły o zezwolenie. Możesz włączyć lub wyłączyć dostęp poszczególnych aplikacji do subskrypcji.


W niektórych przypadkach aplikację trzeba usunąć w sekcji Dostęp do konta. Na urządzeniu z systemem iOS otwórz aplikację Muzyka, stuknij Dla Ciebie, a następnie stuknij w prawym górnym rogu swoje zdjęcie lub ikonę Moje konto. Na urządzeniu z systemem Android stuknij ikonę Menu, a następnie Ustawienia. Jeśli masz aplikacje, które korzystają z tej metody, zobaczysz sekcję Dostęp do konta. Stuknij pozycję Apple Music, przesuń palcem w lewo na aplikacjach, które chcesz usunąć, a następnie stuknij Usuń.

Informacje o treściach dla dorosłych

Jeśli nie możesz odtwarzać utworów dla dorosłych, możesz mieć włączone na urządzeniu ograniczenia (nadzór rodzicielski) dotyczące muzyki. Aby słuchać utworów dla dorosłych, wyłącz ograniczenia na wszystkich urządzeniach.

Jeśli ograniczenia są wyłączone na wszystkich urządzeniach, ale nadal nie możesz odtwarzać utworów dla dorosłych, konieczne może być włączenie ograniczeń i ich ponowne wyłączenie.

Dowiedz się więcej o używaniu ograniczeń na urządzeniu z systemem iOS lub w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Zabezpieczenia DRM w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer

Właściciele zawartości korzystają z technologii dostępu do treści Microsoft PlayReadyTM w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawami autorskimi. Ta usługa korzysta z technologii PlayReady w celu ochrony określonej zawartości. Jeśli technologia PlayReady nie zapewnia ochrony zawartości, właściciele zawartości mogą wymagać od usługi ograniczenia lub uniemożliwienia dostarczania chronionej zawartości do określonych urządzeń lub aplikacji komputerowych. W niektórych przypadkach dalszy dostęp do zawartości usługi może wymagać uaktualnienia technologii PlayReady. Jeśli odmówisz wykonania takiego uaktualnienia, stracisz dostęp do zawartości, która go wymaga.

 

1. Korzystanie z tej funkcji może nie być możliwe w niektórych przeglądarkach internetowych, na przykład w przeglądarce Internet Explorer 11, lub w starszych wersjach niektórych systemów operacyjnych.

Funkcje usługi Apple Music mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się więcej o tym, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: