Zmienianie ustawień funkcji usługi iCloud

Funkcje usługi iCloud dostępne na używanych urządzeniach możesz swobodnie włączać i wyłączać. Możesz także całkowicie wyłączyć usługę iCloud.

Gdy wyłączysz funkcję usługi iCloud na urządzeniu, dane tej funkcji, które są przechowywane tylko w chmurze, nie będą już dostępne na urządzeniu. W przypadku wyłączenia na jednym urządzeniu funkcji Mail, Kontakty, Kalendarze, Notatki, Przypomnienia czy Biblioteka zdjęć iCloud nadal możesz wyświetlać i zmieniać te informacje w witrynie iCloud.com oraz na innych urządzeniach, na których skonfigurowano daną funkcję.

Czasami przy wyłączaniu funkcji usługi iCloud na urządzeniu możesz wybrać opcję pozostawienia kopii jej informacji na tym urządzeniu. Tak skopiowane informacje nie są synchronizowane z usługą iCloud. W przypadku wyłączenia funkcji Mail, Kontakty, Kalendarze i Zadania w aplikacji iCloud dla Windows na komputerze z systemem Windows informacje przechowywane w usłudze iCloud pozostają dostępne w programie Microsoft Outlook, ale nie są synchronizowane z pozostałymi urządzeniami. 

Przed wyłączeniem danej funkcji na wszystkich urządzeniach lub całkowitym wyłączeniem usługi iCloud możesz utworzyć kopię danych przechowywanych w usłudze iCloud na komputerze. Jeśli chcesz usunąć informacje i backupy przechowywane w usłudze iCloud, dowiedz się, jak zarządzać miejscem w usłudze iCloud.

Włączanie lub wyłączanie funkcji usługi iCloud

Wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności w zależności od tego, które ustawienia urządzenia chcesz zmienić.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Jeśli używasz systemu iOS 10.3 lub nowszego:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko]. 
  2. Stuknij opcję iCloud.
  3. Stuknij funkcje usługi iCloud, aby je włączyć lub wyłączyć.

Na komputerze Mac

  1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij identyfikator Apple ID. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, nie ma potrzeby klikania identyfikatora Apple ID. 
  2. Kliknij pozycję iCloud.
  3. Zaznacz poszczególne funkcje lub usuń ich zaznaczenie.

Niektóre funkcje nie są dostępne lub występują pod innymi nazwami w starszych wersjach systemu macOS.

Na komputerze PC z systemem Windows

  1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
  2. Zaznacz poszczególne funkcje lub usuń ich zaznaczenie. 
  3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Niektóre funkcje nie są dostępne lub występują pod innymi nazwami na komputerze PC. Zależy to od tego, czy na komputerze zainstalowano program Microsoft Outlook 2016 lub starszy.

Jeśli jest zainstalowany program Outlook, można korzystać w nim z funkcji Mail, Kontakty, Kalendarze i Zadania iCloud. W przypadku wyłączenia funkcji Mail, Kontakty, Kalendarze i Zadania informacje przechowywane w usłudze iCloud pozostają dostępne w programie Microsoft Outlook, ale nie są synchronizowane z usługą iCloud. Jeśli program Outlook nie jest zainstalowany, możesz używać funkcji Mail, Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia iCloud w przeglądarce internetowej — za pośrednictwem witryny iCloud.com.

Przypomnienia usługi iCloud są w programie Outlook 2016 określane jako zadania.

Jeśli wybrano funkcję Zakładki, a na komputerze jest zainstalowana przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox, możesz kliknąć pozycję Opcje, aby wybrać przeglądarki systemu Windows, których zakładki mają być synchronizowane z zakładkami przeglądarki Safari na urządzeniach z systemem iOS i komputerach Mac, na których skonfigurowano funkcję iCloud Safari. Dowiedz się więcej o przeglądarkach obsługiwanych przez aplikację iCloud dla Windows.

Wyłączanie usługi iCloud

Aby przestać korzystać z usługi iCloud na wszystkich lub tylko niektórych urządzeniach, wykonaj te czynności.

Jeśli wylogujesz się z usługi iCloud (lub usuniesz aplikację iCloud), usługa iCloud przestanie tworzyć backup informacji znajdujących się na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Nadal możesz tworzyć backup urządzenia przy użyciu komputera.

Jeśli w preferencjach aplikacji iTunes lub ustawieniach urządzenia z systemem iOS było włączone automatyczne pobieranie kupionych utworów muzycznych, aplikacji lub książek, zakupy z aplikacji iTunes będą nadal pobierane na urządzenia.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: