Jak usuwać aplikacje na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak usuwać aplikacje innych firm, które są zainstalowane na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Usuwanie aplikacji

  1. Stuknij i przytrzymaj ikonę aplikacji.
  2. Stuknij opcję Zmień ułożenie aplikacji.
  3. Stuknij ikonę  w lewym górnym rogu, aby usunąć aplikację.
  4. Stuknij opcję Usuń. Następnie na telefonie iPhone X lub nowszym stuknij opcję Gotowe. Na telefonie iPhone 8 lub starszym naciśnij przycisk Początek. 

Jeśli usuniesz aplikację, żadne dotychczasowe subskrypcje z aplikacji nie zostaną automatycznie anulowane. Podczas usuwania aplikacji może zostać wyświetlona opcja Anuluj subskrypcje. Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcjami.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: