Edytowanie zdjęć na komputerze Mac

Dowiedz się, jak profesjonalnie edytować zdjęcia za pomocą intuicyjnych narzędzi do edycji wbudowanych w aplikację Zdjęcia dla systemu macOS.

Edytowanie zdjęcia w aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac

 

Aplikacja Zdjęcia jest dołączona do komputera Mac i zawiera zaawansowane, ale proste w użyciu narzędzia do edycji oraz funkcje umożliwiające porządkowanie zdjęć i ich udostępnianie. Użyj aplikacji Zdjęcia, aby udoskonalać obrazy, i nie obawiaj się korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi — jeśli nie spodobają Ci się wprowadzone zmiany, zawsze możesz wrócić do pierwotnego zdjęcia.

Zanim rozpoczniesz

Usługa Zdjęcia iCloud umożliwia porządkowanie i uaktualnianie zdjęć na dowolnym urządzeniu. Wszelkie zmiany, które wprowadzisz na komputerze Mac, pojawią się również na innych urządzeniach.

Pierwsze kroki

Aby otworzyć zdjęcie w widoku edycji, kliknij je dwukrotnie w bibliotece, a następnie kliknij opcję Edycja na pasku narzędzi. Możesz również zaznaczyć zdjęcie i nacisnąć klawisze Command i Return, aby otworzyć je w widoku edycji. Kliknij kartę na środku paska narzędzi, aby wybrać jedną z trzech grup narzędzi do edycji: Dostosuj, Filtry i Kadrowanie.

Na pasku narzędzi znajdują się również przyciski do edycji przy użyciu rozszerzeń i szybkiego obracania lub korygowania zdjęcia.

Podczas edycji możesz powiększyć zdjęcie przy użyciu suwaka po lewej stronie paska narzędzi, aby uzyskać więcej szczegółów. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Gotowe.


Dostosowywanie


Korzystając z zaawansowanych narzędzi w grupie Dostosuj, możesz precyzyjnie dostosować oświetlenie, kolor, ostrość i inne cechy zdjęcia. Za pomocą suwaków lub przycisku Automatycznie możesz łatwo dostosować zdjęcie. Istnieją też bardziej precyzyjne opcje dostosowywania.

Kliknij trójkąt obok nazwy każdego narzędzia Dostosuj, aby wyświetlić jego elementy sterujące. Niektóre narzędzia umożliwiają jeszcze bardziej szczegółowe zmiany. Kliknij trójkąt obok pozycji Opcje, aby wyświetlić wszystkie możliwości narzędzia.

Użycie opcji edycji oświetlenia w aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac

Poszczególne ustawienia możesz włączać i wyłączać, klikając niebieski okrąg widoczny obok każdego narzędzia, gdy jest ono rozwinięte lub gdy umieścisz na nim wskaźnik.

Jeśli chcesz zastosować korekty wprowadzone na jednym zdjęciu do innego zdjęcia, po prostu skopiuj je i wklej. Otwórz skorygowane zdjęcie, kliknij opcję Edycja i wybierz kolejno opcje Obraz > Kopiuj korekty. Następnie otwórz zdjęcie, na którym chcesz wprowadzić zmiany, kliknij opcję Edycja i wybierz kolejno opcje Obraz > Wklej korekty.


Filtry


Dziewięć filtrów w aplikacji Zdjęcia emuluje trzy klasyczne style fotografii — żywą, dramatyczną i czarno-białą. Są one zoptymalizowane na potrzeby korygowania obrazu z zachowaniem naturalnych odcieni skóry.

Wybierz opcję Żywy, Żywy, ciepły lub Żywy, chłodny, aby skorygować żywość obrazów, opcję Dramatyczny, Dramatyczny, ciepły lub Dramatyczny, chłodny, aby dodać kontrast, albo opcję Mono, Silvertone lub Noir, aby uzyskać klasyczne zdjęcie czarno-białe.


Kadrowanie


Wyprostuj zdjęcie, popraw jego kompozycję lub pozbądź się niechcianych elementów.

Przeciągnij brzegi lub rogi ramki zaznaczenia. Kiedy je puścisz, zobaczysz wykadrowane zdjęcie. Skorzystaj z pokrętła z numerami znajdującego się po prawej stronie zdjęcia, aby je wyprostować. Podczas obracania pokrętła na zdjęciu pojawi się siatka, która ułatwia jego wyrównanie.

Użycie narzędzia Przytnij w aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac

Proporcje
Możesz wybrać jedną z dostępnych proporcji, na przykład 1:1 lub 5:7, lub samodzielnie wprowadzić dowolną proporcję. 

 

Odwracanie
Odwróć zdjęcia poziomo lub kliknij ikonę ikona odwracania, trzymając naciśnięty klawisz Option, aby odwrócić je pionowo.

 

Aplikacja Zdjęcia umożliwia automatyczne wyprostowanie lub wykadrowanie zdjęcia — wystarczy kliknąć przycisk Automatycznie. lub kliknąć przycisk Wyzeruj, aby cofnąć kadrowanie i obracanie oraz przywrócić oryginalne wymiary zdjęcia.

Edytowanie za pomocą aplikacji innych firm

Obrazy z biblioteki zdjęć możesz edytować za pomocą aplikacji innych firm, takich jak Photoshop i Pixelmator, bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia. Wybierz obraz, wybierz opcję Obraz > Edycja w, a następnie wybierz aplikację do edycji, której chcesz używać.

Po zakończeniu edytowania w aplikacji zachowaj swoją pracę lub użyj skrótu klawiaturowego Command-S. Wszystkie wprowadzone zmiany są zachowywane w aplikacji Zdjęcia jako odwracalne, dzięki czemu w każdej chwili możesz przywrócić oryginalny stan obrazu.

Dodatkowe narzędzia do edycji

rozszerzenia
Rozszerzenia innych firm rozbudowują opcje edycji dostępne w aplikacji Zdjęcia. Edytując fotografię, można wprowadzać zmiany przy użyciu różnych rozszerzeń, a także przy użyciu rozszerzeń w połączeniu z wbudowanymi narzędziami aplikacji Zdjęcia. Dowiedz się więcej na temat edytowania za pomocą rozszerzeń innych firm.  

Możesz również użyć narzędzia Oznaczenia w menu Rozszerzenia, aby dodawać rysunki, kształty oraz tekst do zdjęć.

Obracanie
Obróć zdjęcie o 90 stopni w lewo. Jeśli chcesz obrócić zdjęcie w przeciwnym kierunku, przytrzymaj klawisz Option.

 

Korekcja
Udoskonalaj zdjęcia jednym kliknięciem. Automatycznie dostosuj kolor, jasność i kontrast zdjęcia.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: