Zmniejszanie ilości miejsca dyskowego w usłudze iCloud

Jeśli masz więcej miejsca w usłudze iCloud niż potrzebujesz, możesz zmniejszyć pakiet miejsca dyskowego.

Co się dzieje po zmniejszeniu pakietu miejsca dyskowego

Gdy zmniejszysz pakiet miejsca dyskowego w usłudze iCloud, nowy, mniejszy pakiet zacznie obowiązywać po zakończeniu bieżącej miesięcznej lub rocznej subskrypcji*.

Jeśli zmniejszysz pakiet lub anulujesz plan, a zawartość przechowywana w usłudze iCloud przekracza ilość dostępnego miejsca dyskowego, niektóre dane nie zostaną przesłane do usługi iCloud. Dowiedz się, jak zarządzać miejscem dyskowym przez usuwanie informacji, których już nie potrzebujesz.

Jeśli zmniejszysz miejsce do darmowego pakietu miejsca na iCloud, będziesz mieć z powrotem 5 GB miejsca.

 

Zmniejszanie ilości miejsca dyskowego iCloud z dowolnego urządzenia

Ilość miejsca dyskowego w usłudze iCloud możesz zmniejszyć za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC. Wystarczy wykonać te szybkie czynności.

 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zarządzaj dyskiem lub Miejsce na iCloud.
 2. Stuknij opcję Zmień pakiet dyskowy.
 3. Stuknij opcję Opcje zmniejszenia pakietu i wprowadź hasło do konta Apple ID.
 4. Wybierz inny pakiet.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij identyfikator Apple ID. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, nie ma potrzeby klikania identyfikatora Apple ID. 
 2. Kliknij pozycję iCloud.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj w prawym dolnym rogu okna.
 4. Kliknij przycisk Zmień pakiet dyskowy w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij przycisk Opcje zmniejszenia pakietu.
 6. Wprowadź hasło konta Apple ID i kliknij przycisk Zarządzaj.
 7. Wybierz inny pakiet.
 8. Kliknij przycisk Gotowe.

Na komputerze z systemem Windows

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Dysk.
 3. Kliknij opcję Zmień pakiet dyskowy.
 4. Kliknij przycisk Opcje zmniejszenia pakietu.
 5. Wprowadź hasło konta Apple ID i kliknij przycisk Zarządzaj.
 6. Wybierz inny pakiet.
 7. Kliknij przycisk Gotowe.

Więcej informacji

* Skontaktuj się z firmą Apple w ciągu 14 dni od zwiększenia pakietu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Możliwy jest też częściowy zwrot kosztów, jeśli wymaga tego prawo.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: