Korzystanie z aplikacji Logic Remote bez wspólnej sieci Wi-Fi

Jeśli nie masz wspólnej sieci Wi-Fi, możesz mimo to używać aplikacji Logic Remote na urządzeniu z systemem iOS do sterowania aplikacjami Logic Pro X, GarageBand i MainStage na komputerze Mac.

Aby korzystać z aplikacji Logic Remote 1.3.1 bez wspólnej sieci Wi-Fi, możesz połączyć urządzenie z systemem iOS bezpośrednio z komputerem Mac za pomocą przewodu Lightning lub utworzyć sieć Wi-Fi typu komputer-komputer między urządzeniami.

Aby nawiązać połączenie za pomocą jednej z tych metod, konieczne są następujące rzeczy:

 • Komputer Mac z systemem macOS Sierra 10.12.4
 • Aplikacja Logic Pro X 10.3 bądź nowsza, GarageBand 10.1.5 bądź nowsza lub MainStage 3.3 bądź nowsza
 • iPad lub iPhone z systemem iOS 10.3 lub nowszym oraz aplikacja Logic Remote 1.3.1 lub nowsza

Nawiązywanie połączenia za pomocą przewodu Lightning

Oprócz wymienionych powyżej wymagań do nawiązania połączenia konieczny będzie przewód Lightning oraz aplikacja iTunes 12.6.

Pamiętaj, aby po uaktualnieniu aplikacji iTunes ponownie uruchomić komputer Mac.

Aby nawiązać połączenie za pomocą przewodu Lightning:

 1. Podłącz przewód Lightning do urządzenia z systemem iOS i komputera Mac.
 2. Otwórz aplikację Logic Pro X, MainStage lub GarageBand na komputerze Mac.
 3. Otwórz aplikację Logic Remote na urządzeniu z systemem iOS.
 4. W oknie dialogowym na urządzeniu z systemem iOS wybierz połączony komputer Mac.
 5. W oknie komunikatu na komputerze Mac kliknij opcję Zezwól, aby potwierdzić i ustanowić połączenie.

 

Tworzenie sieci typu komputer-komputer

Aby korzystać z aplikacji Logic Remote, możesz skonfigurować tymczasowe połączenie Wi-Fi między urządzeniem z systemem iOS i komputerem Mac.

Aby nawiązać połączenie za pomocą sieci typu komputer-komputer:

 1. Utwórz sieć typu komputer-komputer na komputerze Mac.
 2. Na ekranie początkowym urządzenia z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi i upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona. Na liście Urządzenia wybierz komputer Mac.
 3. Otwórz aplikację Logic Pro X, MainStage lub GarageBand na komputerze Mac.
 4. Otwórz aplikację Logic Remote na urządzeniu z systemem iOS.
 5. W oknie dialogowym na urządzeniu z systemem iOS wybierz połączony komputer Mac.
 6. W oknie komunikatu na komputerze Mac kliknij opcję Połącz, aby potwierdzić i ustanowić połączenie.
Data publikacji: