Używanie programu Apple Software Update do rozwiązywania problemów z siecią Wi-Fi w programie Boot Camp

Jeśli w trakcie użytkowania systemu Windows 10 za pośrednictwem programu Boot Camp na komputerze MacBook Pro z 2016 r. napotkasz problemy z łączeniem się z siecią Wi-Fi, użyj programu Apple Software Update, aby uzyskać najnowsze sterowniki.

Jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, otwórz aplikację Apple Software Update w systemie Windows i zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem przy użyciu połączenia przewodowego w systemie Windows, uruchom komputer w systemie macOS i wykonaj następujące czynności:

  1. Podłącz urządzenie zewnętrzne — na przykład pamięć USB sformatowaną dla systemu Windows — do swojego komputera Mac.
  2. Otwórz Asystenta Boot Camp. Znajdziesz go w katalogu Narzędzia wewnątrz katalogu Programy.
  3. Wybierz polecenie > Pobierz oprogramowanie obsługi systemu Windows.
  4. Wybierz urządzenie zewnętrzne jako miejsce docelowe dla pobieranego oprogramowania.
  5. Uruchom komputer Mac w systemie Windows i zainstaluj aktualizację z urządzenia zewnętrznego.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: