Używanie programu Apple Software Update do rozwiązywania problemów z siecią Wi-Fi w programie Boot Camp

Jeśli w trakcie użytkowania systemu Windows 10 za pośrednictwem programu Boot Camp na komputerze MacBook Pro z 2016 r. napotkasz problemy z łączeniem się z siecią Wi-Fi, użyj programu Apple Software Update, aby uzyskać najnowsze sterowniki.

Jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, otwórz aplikację Apple Software Update w systemie Windows i zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem przy użyciu połączenia przewodowego w systemie Windows, uruchom komputer w systemie macOS i wykonaj następujące czynności:

  1. Podłącz urządzenie zewnętrzne — na przykład pamięć USB sformatowaną dla systemu Windows — do swojego komputera Mac.
  2. Otwórz Asystenta Boot Camp. Znajdziesz go w katalogu Narzędzia wewnątrz katalogu Programy.
  3. Wybierz polecenie > Pobierz oprogramowanie obsługi systemu Windows.
  4. Wybierz urządzenie zewnętrzne jako miejsce docelowe dla pobieranego oprogramowania.
  5. Uruchom komputer Mac w systemie Windows i zainstaluj aktualizację z urządzenia zewnętrznego.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: