Edytowanie nagrań wideo na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac

Aplikacja Zdjęcia pozwala zmienić długość nagrania wideo lub je zwolnić bezpośrednio na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac.

Przycinanie nagrania wideo

Wideo jest zbyt długie, aby je wysłać w aplikacji Mail lub Wiadomości? A może po prostu chcesz udostępnić znajomym lub rodzinie tylko jego fragment? W aplikacji Zdjęcia możesz zmienić czas rozpoczęcia i zakończenia, aby skrócić nagrane wideo.
 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij wideo, które chcesz edytować.
  2. Stuknij opcję Edycja.
  3. Przeciągnij suwaki po obu stronach linii czasowej nagrania wideo, aby zmienić czas rozpoczęcia i czas zakończenia.
  4. Aby zobaczyć podgląd wideo, stuknij ikonę ikona odtwarzania.
  5. Stuknij przycisk Gotowe, a następnie stuknij opcję Zachowaj jako nowy.

Aplikacja Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch zapisuje zmiany jako nowe wideo, dzięki czemu w dowolnym momencie możesz użyć krótkiej albo długiej wersji.

Na komputerze Mac

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia i kliknij dwukrotnie wideo, które chcesz edytować.
  2. Zatrzymaj wskaźnik myszy na wideo, kliknij ikonę , a następnie wybierz polecenie Przytnij.
  3. Przeciągnij żółte suwaki po obu stronach linii czasowej nagrania wideo, aby zmienić czas rozpoczęcia i czas zakończenia.
  4. Aby zobaczyć podgląd wideo, kliknij ikonę ikona odtwarzania.
  5. Kliknij opcję Przytnij.

Jeśli zmienisz później zdanie i zechcesz wrócić do nagrania pełnej długości, otwórz je, kliknij ikonę , a następnie wybierz opcję Wyzeruj przycięcie.

Dostosowywanie nagrania w zwolnionym tempie

Gdy wykonasz nagranie w zwolnionym tempie, możesz edytować, która część filmu ma być odtwarzana z efektem zwolnionego tempa. Dzięki temu nagranie może być odtwarzane z normalną prędkością i spowolnione w momencie, na który chcesz zwrócić uwagę.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij opcję Edytuj na wideo w zwolnionym tempie, które chcesz edytować. Na komputerze Mac po prostu zatrzymaj wskaźnik myszy na wideo. Następnie użyj białych pionowych linii na osi czasu nagrania, aby ustalić moment rozpoczęcia i zakończenia fragmentu w zwolnionym tempie.

Korzystanie z aplikacji innych firm

W celu dalszego edytowania wideo możesz pobrać aplikacje innych firm na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch. Możesz też zainstalować narzędzia innych firm do edycji zdjęć na komputerze Mac i korzystać z nich razem z narzędziami wbudowanymi w aplikację Zdjęcia. Dowiedz się więcej o edytowaniu zdjęć za pomocą rozszerzeń innych firm na komputerze Mac.

Więcej możliwości w aplikacji Zdjęcia

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: