Otwieranie dokumentów pakietu iWork przy użyciu czytnika Touch ID

Dokument chroniony hasłem możesz otworzyć w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote bez wpisywania hasła, korzystając z czytnika Touch ID.

Podczas tworzenia dokumentów w pakiecie iWork możesz ustawić wymóg podawania hasła przez użytkowników w celu otwarcia pliku. Jeśli telefon iPhone, iPad lub komputer Mac zawiera czytnik Touch ID, możesz użyć tego czytnika zamiast wpisywać hasło. Jeśli masz telefon iPhone lub iPada obsługującego funkcję Face ID, funkcja ta umożliwia otwieranie dokumentów chronionych hasłami.

Aby otworzyć dokumenty chronione hasłem za pomocą funkcji Touch ID, najpierw skonfiguruj czytnik Touch ID na telefonie iPhone lub iPadzie albo skonfiguruj czytnik Touch ID na komputerze Mac.

Otwieranie dokumentów chronionych hasłem przy użyciu czytnika Touch ID

Jeśli otwierasz dokument chroniony hasłem po raz pierwszy, musisz wprowadzić hasło dokumentu. Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac jest skonfigurowany czytnik Touch ID, będzie widoczna opcja Otwórz przy użyciu Touch ID.

Jeśli otwierasz dokument po raz kolejny, możesz użyć czytnika Touch ID: delikatnie dotknij przycisku Początek na telefonie iPhone lub iPadzie albo Touch ID (przycisku zasilania) na komputerze Mac. Jeśli funkcja Touch ID nie rozpoznaje Twojego palca, upewnij się, że używasz właściwego palca, a dłonie są czyste i suche. Możesz również wprowadzić hasło dokumentu, aby go otworzyć.


Dodawanie hasła do dokumentu i korzystanie z czytnika Touch ID

Jeśli dokument nie jest chroniony hasłem, należy najpierw skonfigurować hasło. 

Na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.
 2. Stuknij przycisk Więcej , następnie stuknij opcję Ustaw hasło.
 3. Wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź. Następnie dodaj podpowiedź hasła, która ułatwi przypomnienie sobie zapomnianego hasła. 
 4. Upewnij się, że opcja Otwórz przy użyciu Touch ID jest włączona, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Podczas kolejnej próby otwarcia dokumentu wpisanie hasła dokumentu nie będzie konieczne — zamiast tego będzie można użyć czytnika Touch ID.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Ustaw hasło. 
 3. Wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź. Następnie dodaj podpowiedź hasła, która ułatwi przypomnienie sobie zapomnianego hasła. 
 4. Upewnij się, że jest włączona opcja Otwórz przy użyciu Touch ID, a następnie kliknij opcję Ustaw hasło. 

Podczas kolejnej próby otwarcia dokumentu wpisanie hasła dokumentu nie będzie konieczne — zamiast tego będzie można użyć czytnika Touch ID.


Konfigurowanie czytnika Touch ID w celu otwierania dokumentów chronionych hasłami na komputerze Mac

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote domyślnie używają czytnika Touch ID, jeśli komputer Mac go obsługuje i został on skonfigurowany.

Jeśli podczas otwierania dokumentu pojawia się monit o podanie hasła bez dostępnej opcji Touch ID, należy skonfigurować czytnik Touch ID do używania z aplikacjami pakietu iWork:

 1. Otwórz aplikację Pages, a następnie wybierz kolejno opcje Pages > Preferencje.
 2. Zaznacz opcję Używaj Touch ID. Jeśli nie możesz zaznaczyć opcji Używaj Touch ID (ponieważ jej nie ma lub jest wyszarzona), upewnij się, że używasz komputera Mac obsługującego czytnik Touch ID oraz że czytnik został skonfigurowany.
 3. Powtórz ten proces w aplikacjach Numbers i Keynote.

Jeśli korzystasz z telefonu iPhone lub iPada, który obsługuje technologię Touch ID, opcja otwierania dokumentów chronionych hasłami za pomocą czytnika Touch ID jest zawsze włączona i nie musisz jej konfigurować tak jak na komputerze Mac.

Data publikacji: