Otwieranie dokumentów pakietu iWork przy użyciu czytnika Touch ID

Dokument chroniony hasłem możesz otworzyć w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote bez wpisywania hasła, korzystając z czytnika Touch ID.

Podczas tworzenia dokumentów w pakiecie iWork możesz ustawić wymóg podawania hasła przez użytkowników w celu otwarcia pliku. Jeśli telefon iPhone, iPad lub komputer Mac zawiera czytnik Touch ID, możesz używać tego czytnika zamiast wpisywać hasło. Jeśli masz telefon iPhone X, czytnik Face ID umożliwia otwieranie dokumentów chronionych hasłami.

Aby można było odblokowywać dokumenty chronione hasłami przy użyciu czytnika Touch ID, należy skonfigurować ten czytnik na telefonie iPhone 5s lub nowszym, iPadzie Pro, iPadzie Air 2 lub iPadzie mini 3 lub nowszym albo Macbooku Pro z paskiem Touch Bar.
 


Otwieranie dokumentów chronionych hasłem przy użyciu czytnika Touch ID

Jeśli otwierasz dokument chroniony hasłem po raz pierwszy, musisz wprowadzić hasło tekstowe dokumentu. Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac jest skonfigurowany czytnik Touch ID, będzie widoczna włączona opcja „Otwórz przy użyciu Touch ID”. 

Jeśli otwierasz dokument po raz kolejny, możesz użyć czytnika Touch ID: delikatnie dotknij przycisku Początek na urządzeniu z systemem iOS lub Touch ID (przycisku zasilania) na komputerze Mac. Jeśli dokument nie zostanie otwarty, upewnij się, że używasz właściwego palca, a Twoje dłonie są czyste i suche. Możesz również wprowadzić hasło dokumentu, aby go otworzyć.

Konfigurowanie czytnika Touch ID w celu otwierania dokumentów chronionych hasłami na komputerze Mac

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote domyślnie używają czytnika Touch ID, jeśli komputer Mac go obsługuje i został on skonfigurowany.

Jeśli podczas otwierania dokumentu pojawia się monit o podanie hasła bez dostępnej opcji Touch ID, należy skonfigurować czytnik Touch ID do używania z aplikacjami pakietu iWork:

  1. Otwórz aplikację Pages, a następnie wybierz kolejno opcje Pages > Preferencje.
  2. Zaznacz opcję Używaj Touch ID. Jeśli nie możesz zaznaczyć opcji Używaj Touch ID (ponieważ jej nie ma lub jest wyszarzona), upewnij się, że używasz komputera Mac obsługującego czytnik Touch ID oraz że czytnik został skonfigurowany.
  3. Powtórz ten proces w aplikacjach Numbers i Keynote.

Jeśli korzystasz z telefonu iPhone lub iPada, który obsługuje technologię Touch ID, opcja otwierania dokumentów chronionych hasłami za pomocą czytnika Touch ID jest zawsze włączona i nie musisz jej konfigurować tak jak na komputerze Mac.

Dodawanie hasła do dokumentu i korzystanie z czytnika Touch ID

Jeśli dokument nie jest chroniony hasłem, należy najpierw skonfigurować hasło tekstowe. 

Na telefonie iPhone lub iPadzie

Stuknij ikonę Ikona Więcej, a następnie stuknij opcję Ustaw hasło.Wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź. Następnie dodaj podpowiedź hasła, która ułatwi przypomnienie sobie zapomnianego hasła tekstowego. Upewnij się, że opcja „Otwórz przy użyciu Touch ID” jest włączona, a następnie stuknij opcję Gotowe.Podczas kolejnej próby otwarcia dokumentu wpisanie hasła dokumentu nie będzie konieczne — zamiast tego będzie można użyć czytnika Touch ID.

Na komputerze Mac

Otwórz dokument i wybierz kolejno opcje Plik > Ustaw hasło. Wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź. Następnie dodaj podpowiedź hasła, która ułatwi przypomnienie sobie zapomnianego hasła tekstowego. Upewnij się, że jest włączona opcja „Otwórz przy użyciu Touch ID”, a następnie kliknij opcję Ustaw hasło.Podczas kolejnej próby otwarcia dokumentu wpisanie hasła dokumentu nie będzie konieczne — zamiast tego będzie można użyć czytnika Touch ID.

Data publikacji: