Jak naprawić rozdzielony dysk Fusion Drive

Jeśli dysk Fusion Drive jest wyświetlany w Finderze jako dwa dyski zamiast jednego, oznacza to, że nie działa jako dysk Fusion Drive. Oto jak to naprawić.

Fusion Drive to funkcja dysków dostępna na niektórych komputerach iMac i Mac mini, która łączy dysk twardy i pamięć flash w jeden wolumin, zapewniając lepszą wydajność i większą pojemność. Jeśli dysk Fusion Drive jest wyświetlany w Finderze jako dwa dyski zamiast jednego, oznacza to, że nie działa jako dysk Fusion Drive. Przyczyną może być wymiana dowolnego z dysków Fusion Drive lub użycie oprogramowania do celowego podziału dysków na dwa woluminy. 

Możesz w dalszym ciągu używać dwóch dysków niezależnie lub wykonać poniższe czynności, aby odzyskać korzyści wynikające z posiadania jednego logicznego woluminu dysku Fusion Drive.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli nie masz pewności, czy Mac został skonfigurowany z dyskiem Fusion Drive lub czy dysk został podzielony, odłącz zewnętrzne urządzenia pamięci masowej od Maca, a następnie otwórz przegląd pamięci:

 • W systemie macOS Ventura lub nowszym wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe. Kliknij polecenie Ogólne na pasku bocznym i opcję Pamięć masowa po prawej stronie.
 • We wcześniejszych wersjach systemu macOS wybierz menu Apple  > Ten Mac. Następnie kliknij opcję Pamięć masowa. 

Jeśli widzisz dysk o nazwie Fusion Drive, dysk Fusion Drive działa poprawnie, a ten artykuł Cię nie dotyczy.

Jeśli dysk Fusion Drive uległ rozdzieleniu, powinny być widoczne dwa dyski. Jeden z nich powinien mieć nazwę Pamięć flash i pojemność 24 GB, 32 GB lub 128 GB. Drugi powinien mieć pojemność przynajmniej 1 TB.

Ponowne tworzenie dysku Fusion Drive w aplikacji Terminal

Poniższe czynności spowodują trwałe usunięcie wszystkich danych przechowywanych na dysku Fusion Drive. Przed przejściem dalej upewnij się, że masz backup

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub nowszego

 1. Włącz Maca i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command+R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS. Zwolnij klawisze, kiedy zobaczysz logo Apple lub obracającą się kulę ziemską.
 2. Gdy pojawi się okno Narzędzia systemu macOS, wybierz na pasku menu kolejno opcje Narzędzia > Terminal.
 3. Wpisz polecenie diskutil resetFusion w oknie aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return.
 4. Po wyświetleniu monitu wpisz słowo Yes (użyj wielkiej litery Y) i naciśnij klawisz Return.
 5. Gdy aplikacja Terminal wskaże, że operacja przebiegła pomyślnie, zamknij aplikację Terminal, aby wrócić do okna Narzędzia systemu macOS.
 6. Wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować system operacyjny komputera Mac. Po zakończeniu instalacji komputer Mac uruchomi się ponownie z dysku Fusion Drive.

Jeśli używasz systemu macOS High Sierra lub starszego

 1. Włącz Maca i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command+R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS. Zwolnij klawisze, kiedy zobaczysz logo Apple lub obracającą się kulę ziemską.
 2. Gdy pojawi się okno Narzędzia systemu macOS, wybierz na pasku menu kolejno opcje Narzędzia > Terminal.
 3. Wpisz polecenie diskutil list w oknie aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return.
 4. W aplikacji Terminal wyświetli się tabela z informacjami o dyskach. W kolumnie IDENTIFIER (Identyfikator) znajdź identyfikator każdego z dwóch wewnętrznych dysków fizycznych tworzących dysk Fusion Drive. Zazwyczaj są to disk0 i disk1. Jeden z dysków powinien mieć pojemność 128 GB lub mniejszą. Drugi powinien mieć pojemność przynajmniej 1 TB.
 5. Wpisz poniższe polecenie, zastępując identifier1 oraz identifier2 identyfikatorami z poprzedniego punktu. Następnie naciśnij klawisz Return.
  diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2
  

  Przykład: diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

 6. Jeśli wyświetli się błąd dotyczący odłączania dysku, wpisz diskutil unmountDisk identifier, używając pierwszego z wcześniej uzyskanych identyfikatorów. Następnie wprowadź to samo polecenie z użyciem drugiego identyfikatora. Następnie wpisz ponownie polecenie z kroku 5.
 7. Wpisz polecenie diskutil cs list, a następnie naciśnij klawisz Return.
 8. W aplikacji Terminal wyświetlą się dodatkowe informacje na temat dysków (woluminów). Znajdź ciąg liczb widoczny w wierszu „Logical Volume Group” (Grupa woluminów logicznych) dla woluminu o nazwie Macintosh HD. Ciąg ten będzie miał następujący format: 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.
  Przykład:
  +-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
  |   =========================================================
  |   Name:         Macintosh HD

 9. Wpisz poniższe polecenie, zastępując logicalvolumegroup ciągiem liczb znalezionych w poprzednim punkcie. Następnie naciśnij klawisz Return.
  diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%
  

  Przykład: diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

 10. Gdy aplikacja Terminal wskaże, że operacja przebiegła pomyślnie, zamknij aplikację Terminal, aby wrócić do okna Narzędzia systemu macOS.
 11. Wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować system operacyjny komputera Mac. Po zakończeniu instalacji komputer Mac uruchomi się ponownie z dysku Fusion Drive.
Data publikacji: