Jak naprawić rozdzielony dysk Fusion Drive

Jeśli dysk Fusion Drive jest wyświetlany w Finderze jako dwa dyski zamiast jednego, oznacza to, że nie działa jako dysk Fusion Drive. Oto jak to naprawić.

Fusion Drive to funkcja dysków dostępna na niektórych komputerach iMac i Mac mini, która łączy dysk twardy i pamięć flash w jeden wolumin, zapewniając lepszą wydajność i większą pojemność. Jeśli dysk Fusion Drive jest wyświetlany w Finderze jako dwa dyski zamiast jednego, oznacza to, że nie działa jako dysk Fusion Drive. Przyczyną może być wymiana dowolnego z dysków Fusion Drive lub użycie oprogramowania do celowego podziału dysków na dwa woluminy. 

Możesz w dalszym ciągu używać dwóch dysków niezależnie lub wykonać poniższe czynności, aby odzyskać korzyści wynikające z posiadania jednego logicznego woluminu dysku Fusion Drive.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli nie masz pewności, czy komputer Mac jest wyposażony w dysk Fusion Drive lub czy dysk został rozdzielony:

 1. Odłącz od komputera Mac wszelkie zewnętrzne urządzenia pamięci masowej.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ten Mac, a następnie kliknij kartę Pamięć masowa. 
  • Jeśli widzisz dysk o nazwie Fusion Drive, dysk Fusion Drive działa poprawnie, a ten artykuł Cię nie dotyczy.
  • Jeśli dysk Fusion Drive uległ rozdzieleniu, powinny być widoczne dwa dyski. Jeden z nich powinien mieć nazwę Pamięć flash i pojemność 24 GB, 32 GB lub 128 GB. Drugi powinien mieć pojemność przynajmniej 1 TB.

Ponowne tworzenie dysku Fusion Drive w aplikacji Terminal

Poniższe czynności spowodują trwałe usunięcie wszystkich danych przechowywanych na dysku Fusion Drive. Przed przejściem dalej upewnij się, że masz back up

W przypadku systemu macOS Mojave lub nowszego

 1. Włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command+R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS. Zwolnij klawisze, kiedy zobaczysz logo Apple lub obracającą się kulę ziemską.
 2. Gdy pojawi się okno Narzędzia systemu macOS, wybierz na pasku menu kolejno opcje Narzędzia > Terminal.
 3. Wpisz polecenie diskutil resetFusion w oknie aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return.
 4. Po wyświetleniu monitu wpisz słowo Yes (użyj wielkiej litery Y) i naciśnij klawisz Return.
 5. Gdy aplikacja Terminal wskaże, że operacja przebiegła pomyślnie, zamknij aplikację Terminal, aby wrócić do okna Narzędzia systemu macOS.
 6. Wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować system operacyjny komputera Mac. Po zakończeniu instalacji komputer Mac uruchomi się ponownie z dysku Fusion Drive.

W przypadku systemu macOS High Sierra lub starszego

 1. Włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command+R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS. Zwolnij klawisze, kiedy zobaczysz logo Apple lub obracającą się kulę ziemską.
 2. Gdy pojawi się okno Narzędzia systemu macOS, wybierz na pasku menu kolejno opcje Narzędzia > Terminal.
 3. Wpisz polecenie diskutil list w oknie aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return.
 4. W aplikacji Terminal wyświetli się tabela z informacjami o dyskach. W kolumnie IDENTIFIER (Identyfikator) znajdź identyfikator każdego z dwóch wewnętrznych dysków fizycznych tworzących dysk Fusion Drive. Zazwyczaj są to disk0 i disk1. Jeden z dysków powinien mieć pojemność 128 GB lub mniejszą. Drugi powinien mieć pojemność przynajmniej 1 TB.
 5. Wpisz poniższe polecenie, zastępując identifier1 oraz identifier2 identyfikatorami z poprzedniego punktu. Następnie naciśnij klawisz Return.
  diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2
  

  Przykład: diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

 6. Jeśli wyświetli się błąd dotyczący odłączania dysku, wpisz identyfikator diskutil unmountDisk, używając pierwszego z wcześniej uzyskanych identyfikatorów. Następnie wprowadź to samo polecenie z użyciem drugiego identyfikatora. Następnie wpisz ponownie polecenie z kroku 5.
 7. Wpisz polecenie diskutil cs list, a następnie naciśnij klawisz Return.
 8. W aplikacji Terminal wyświetlą się dodatkowe informacje na temat dysków (woluminów). Znajdź ciąg liczb widoczny w wierszu „Logical Volume Group” (Grupa woluminów logicznych) dla woluminu o nazwie Macintosh HD. Ciąg ten będzie miał następujący format: 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.
  Przykład:
  +-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
  |   =========================================================
  |   Name:         Macintosh HD

 9. Wpisz poniższe polecenie, zastępując logicalvolumegroup ciągiem liczb znalezionych w poprzednim punkcie. Następnie naciśnij klawisz Return.
  diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%
  

  Przykład: diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

 10. Gdy aplikacja Terminal wskaże, że operacja przebiegła pomyślnie, zamknij aplikację Terminal, aby wrócić do okna Narzędzia systemu macOS.
 11. Wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować system operacyjny komputera Mac. Po zakończeniu instalacji komputer Mac uruchomi się ponownie z dysku Fusion Drive.
Data publikacji: