Korzystanie z wielozadaniowości na iPadzie

Na iPadzie z systemem iOS 11 lub nowszym możesz korzystać z funkcji wielozadaniowości, która pozwala pracować w dwóch aplikacjach jednocześnie, odpowiadać na wiadomości e-mail podczas oglądania filmu, przełączać aplikacje przy użyciu gestów i wiele więcej.

Przełączanie aplikacji przy użyciu gestów

Za pomocą gestów wielozadaniowości na iPadzie możesz szybko wyświetlić pasek przełączania aplikacji, przełączyć się do innej aplikacji lub wrócić do ekranu początkowego:

 • Wyświetlanie paska przełączania aplikacji: w systemie iOS 12 przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj palec na środku ekranu, aż pojawi się pasek przełączania aplikacji. Możesz również kliknąć dwukrotnie przycisk Początek, aby wyświetlić wszystkie otwarte aplikacje. Przesuwaj w prawo jednym palcem, aby znaleźć i otworzyć inną aplikację.
 • Przełączanie aplikacji: podczas używania aplikacji przesuń w lewo lub w prawo czterema lub pięcioma palcami, aby przełączyć się do poprzednio używanej aplikacji. Na iPadzie Pro 11 cali lub iPadzie Pro 12,9 cala (3. generacji) przesuwaj wzdłuż dolnej krawędzi ekranu, aby przełączać się między wcześniej używanymi aplikacjami. 
 • Powrót do ekranu początkowego: podczas używania aplikacji w systemie iOS 12 przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu. Możesz także zsunąć cztery lub pięć palców na ekranie, aby powrócić do ekranu początkowego.

Korzystanie z Docka, aby pracować jednocześnie w kilku aplikacjach

Dock umożliwia natychmiastowe otwieranie aplikacji i przełączanie się pomiędzy nimi z poziomu dowolnej aplikacji. Możesz nawet spersonalizować lewą część Docka, dodając do niej swoje ulubione aplikacje. Po prawej stronie możesz wyświetlać ostatnio używane aplikacje oraz aplikacje otwarte na telefonie iPhone lub komputerze Mac.

Dock znajduje się na dole ekranu początkowego. Aby wyświetlić Docka podczas korzystania z aplikacji, przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aż pojawi się Dock, a następnie podnieś palec. 

Aby spersonalizować Docka za pomocą ulubionych aplikacji, dotknij i przytrzymaj aplikację na ekranie początkowym, a następnie natychmiast przeciągnij ją do lewej strony Docka.

Aby usunąć aplikację z Docka, dotknij i przytrzymaj aplikację z lewej strony Docka, a następnie natychmiast przeciągnij ją poza jego obszar.

Korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie

Dock umożliwia pracę w wielu aplikacjach jednocześnie. Przeciągnij aplikację poza obszar Docka, aby utworzyć widok Slide Over, lub przeciągnij ją do prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby utworzyć widok Split View. Możesz nawet pracować w jednej aplikacji w widoku Slide Over, jednocześnie wyświetlając dwie aplikacje w widoku Split View i oglądając film lub korzystając z aplikacji FaceTime za pomocą funkcji Obraz w obrazie — na jednym ekranie.

Otwieranie drugiej aplikacji przy użyciu funkcji Slide Over

animacja pokazująca działanie funkcji Slide Over

Skorzystaj z funkcji Slide Over, aby pracować w aplikacji, która będzie wyświetlana przed dowolną otwartą aplikacją, a nawet dwiema aplikacjami otwartymi w widoku Split View:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Wykonaj gest przesunięcia w górę od dołu ekranu, aby otworzyć Docka.
 3. W Docku dotknij i przytrzymaj drugą aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie przeciągnij ją na ekran.

Jeśli pracujesz w dwóch aplikacjach w funkcji Split View i chcesz otworzyć trzecią aplikację w funkcji Slide Over, po prostu przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby otworzyć Docka. Następnie przeciągnij aplikację na separator aplikacji.

Aby przenieść aplikację, która jest otwarta w funkcji Slide Over, dotknij i przytrzymaj ikonę ikona myślnika, a następnie przeciągnij ją do lewej lub prawej strony ekranu.

Możesz również usunąć aplikację otwartą w funkcji Slide Over z ekranu i przywrócić ją, gdy będzie znów potrzebna. Po prostu umieść palec na ikonie ikona myślnika i przeciągnij aplikację poza prawą krawędź ekranu. Jeśli chcesz ponownie użyć aplikacji, przesuń palcem w lewo od prawej strony ekranu.

Funkcji Slide Over można używać na iPadzie Pro, iPadzie (5. generacji lub nowszym), iPadzie Air lub nowszym oraz iPadzie mini 2 lub nowszym.

Korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie przy użyciu widoku Split View

animacja pokazująca działanie funkcji Split View

Dzięki widokowi Split View możesz używać dwóch aplikacji jednocześnie. Możesz na przykład wyświetlać zdjęcia podczas pisania wiadomości e-mail albo sprawdzić lokalizację w aplikacji Mapy podczas wyszukiwania ofert wakacyjnych w przeglądarce Safari.

Jak używać funkcji Split View:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Przesuń palcem od dołu ekranu, aby otworzyć Docka.
 3. W Docku dotknij i przytrzymaj drugą aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie przeciągnij ją poza Dock.
 4. Jeśli aplikacja otworzy się w widoku Slide Over, przeciągnij ikonę ikona myślnika w dół.

Jak dostosować funkcję Split View:

 • Aby przydzielić taką samą ilość miejsca na ekranie obu aplikacjom, przeciągnij separator aplikacji na środek ekranu.
 • Aby przełączyć funkcję Split View na Slide Over, przesuń palcem w dół od góry aplikacji.
 • Aby zamknąć widok Split View, przeciągnij separator aplikacji tak, aby zakryć aplikację, którą chcesz zamknąć.

Dowiedz się, jak wyświetlać dwie witryny jednocześnie na iPadzie, korzystając z widoku Split View w przeglądarce Safari.

Funkcji Split View można używać na iPadzie Pro, iPadzie (5. generacji lub nowszym), iPadzie Air 2 lub nowszym oraz iPadzie mini 4 lub nowszym.

Oglądanie filmu za pomocą funkcji Obraz w obrazie podczas korzystania z aplikacji

Aplikacja FaceTime wyświetlana w widoku Obraz w obrazie podczas gry

Dzięki funkcji Obraz w obrazie możesz wykonywać różne czynności, na przykład odpowiadać na wiadomości e-mail podczas oglądania programu TV. Gdy w trakcie wideorozmowy FaceTime lub oglądania filmu stukniesz ikonę ikona funkcji Obraz w obrazie, obraz wideo zmniejszy się do narożnika ekranu. Możesz wówczas otworzyć drugą aplikację, a wideo będzie nadal odtwarzane. 

Aby przenieść wideo, przeciągnij je do innego narożnika. Aby przywrócić wideo do pełnego ekranu, stuknij ikonę ikona pełnego ekranu w lewym rogu wideo. Możesz również ukryć wideo, przeciągając je do lewej lub prawej krawędzi ekranu. Stuknij ikonę strzałki, aby ponownie wyświetlić wideo.

Funkcji Obraz w obrazie można używać na iPadzie Pro, iPadzie (5. generacji lub nowszym) iPadzie Air lub nowszym oraz iPadzie mini 2 lub nowszym.

Przeciąganie i upuszczanie pomiędzy aplikacjami

animacja pokazująca działanie funkcji przeciągania i upuszczania

Za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania możesz przenosić tekst, zdjęcia i pliki z jednej aplikacji do drugiej. Możesz na przykład przeciągnąć tekst z aplikacji Safari do notatki, obraz z aplikacji Zdjęcia do wiadomości e-mail lub wydarzenie z kalendarza do wiadomości tekstowej:

 1. Otwórz dwie aplikacje w widoku Split View lub Slide Over.
 2. Dotknij i przytrzymaj element, aż się uniesie. Aby zaznaczyć kilka elementów, dotknij i przytrzymaj element, przeciągnij go lekko, a następnie, przytrzymując go, stuknij kolejne elementy innym palcem. Plakietka wskazuje liczbę zaznaczonych elementów. Aby przeciągnąć i upuścić tekst, najpierw zaznacz tekst, a następnie dotknij i przytrzymaj go, aż się uniesie.
 3. Przeciągnij element do innej aplikacji i upuść go.

Włączanie lub wyłączanie wielozadaniowości

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję wielozadaniowości, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wielozadaniowość i Dock. Na tym ekranie możesz zarządzać następującymi opcjami:

 • Pozwól na wiele programów: wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz używać funkcji Slide Over ani widoku Split View.
 • Trwała nakładka wideo: wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz używać funkcji Obraz w obrazie.
 • Gesty: wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z gestów wielozadaniowości, które umożliwiają wyświetlenie paska przełączania programów czy powrót do ekranu początkowego.
 • Pokaż sugerowane i ostatnie aplikacje: włącz, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje po prawej stronie Docka.

Używanie funkcji Odświeżanie w tle

Ustawienia odświeżania aplikacji w tle

Gdy przełączasz się na inną aplikację, niektóre aplikacje przed przełączeniem w stan wstrzymania działają jeszcze przez krótki czas. Wstrzymane aplikacje nie są aktywnie używane, otwarte ani nie zużywają zasobów systemowych. Dzięki funkcji Odświeżanie w tle wstrzymane aplikacje mogą sprawdzać dostępność uaktualnień lub nowej zawartości. 

Jeśli chcesz, aby wstrzymane aplikacje sprawdzały dostępność nowej zawartości, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Odświeżanie w tle i włącz opcję Odświeżanie w tle. Jeśli zamkniesz aplikację z paska przełączania programów, może ona nie być w stanie uruchomić się lub sprawdzić nowej zawartości, zanim jej ponownie nie otworzysz.

Data publikacji: