Tworzenie i udostępnianie playlist Apple Music

Twórz playlisty na podstawie muzyki z katalogu Apple Music lub własnego zbioru, a następnie udostępniaj je znajomym. Jeśli ktoś wysłał Ci playlistę, możesz ją zachować.

iPad i telefon iPhone wyświetlający playlistę o nazwie „Road Trip”.

Tworzenie playlisty

Telefon iPhone wyświetlający opcję Nowa playlista w menu dostępnym po naciśnięciu i przytrzymaniu utworu.

  1. Znajdź utwór w aplikacji Apple Music. 
  2. Naciśnij i przytrzymaj utwór. Na komputerze zatrzymaj wskaźnik myszy nad utworem i kliknij przycisk Więcej .
  3. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Dodaj do playlisty. 
  4. Stuknij lub kliknij opcję Nowa playlista.
  5. Nazwij playlistę. Jeśli chcesz, możesz dodać obraz okładki oraz opis. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Gotowe.
  6. Wskaż lub wyszukaj inny utwór, a następnie naciśnij go i przytrzymaj. Na komputerze zatrzymaj wskaźnik myszy nad utworem i kliknij przycisk Więcej .
  7. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Dodaj do playlisty i wybierz utworzoną playlistę.

Domyślnie utwory dodawane do playlisty nie są automatycznie dodawane do biblioteki. Jeśli chcesz dodawać każdy utwór do biblioteki, możesz zmienić ustawienia.

Udostępnianie playlisty w usłudze Apple Music

Jeśli jesteś subskrybentem usługi Apple Music, playlisty możesz udostępniać publicznie lub wysyłać je znajomym.

Udostępnianie playlisty publicznie

Jeśli chcesz udostępnić playlistę publicznie, podczas jej tworzenia włącz opcję Pokazuj w profilu i wyszukiwaniu. Gdy udostępnisz playlistę publicznie, inne osoby mogą ją znaleźć przy użyciu funkcji Szukaj.

Telefon iPhone wyświetlający opcję Udostępnij w menu dostępnym po naciśnięciu przycisku Więcej

Wysyłanie playlisty znajomym

Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music, możesz wysyłać playlisty do znajomych za pomocą aplikacji Wiadomości, Mail, Twitter, Facebook przy użyciu funkcji AirDrop i innymi metodami. Znajomi, którzy otrzymają Twoją playlistę również muszą subskrybować usługę Apple Music.

Aby udostępnić playlistę, znajdź playlistę do udostępnienia, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Więcej przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Udostępnij .
  • Na komputerze Mac lub PC kliknij przycisk Więcej, a następnie opcję Udostępnij playlistę.
  • Na urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk Więcej przycisk Więcej, a następnie przycisk Udostępnij playlistę Udostępnij playlistę, aby wyświetlić opcje udostępniania.

Po wybraniu sposobu udostępniania playlisty zostanie otwarte nowe okno wybranej aplikacji. W niektórych aplikacjach przed wysłaniem playlisty można dodać wiadomość.

Telefon iPhone wyświetlający playlistę Miks Znajomych

Zachowywanie playlisty usługi Apple Music

Każdą publiczną playlistę można dodać do biblioteki, w tym playlisty znalezione na karcie Dla Ciebie w usłudze Apple Music lub playlisty przysłane przez znajomych. Aby zachować playlisty w bibliotece, znajdź playlisty, które chcesz zachować, a następnie stuknij lub kliknij opcję Dodaj.

Domyślnie utwory z playlisty pozostają oddzielone od głównej biblioteki. Jeśli chcesz dodawać każdy utwór z playlisty do biblioteki, możesz zmienić ustawienia.

Jeśli Apple lub właściciel playlisty doda lub usunie utwory z playlisty, która została przez Ciebie zachowana, playlista zachowana w bibliotece zostanie automatycznie odświeżona w celu odzwierciedlenia zmian.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: