Tworzenie i udostępnianie playlist

Na podstawie muzyki z katalogu Apple Music lub własnego zbioru można tworzyć playlisty, które można następnie udostępniać znajomym. Można też zachowywać we własnej bibliotece playlisty udostępnione przez inne osoby.

Tworzenie playlisty

 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. W aplikacji Muzyka znajdź utwór, od którego ma się rozpoczynać playlista. Przez dłuższą chwilę naciskaj utwór lub użyj funkcji 3D Touch na utworze, a następnie wybierz kolejno opcje Dodaj do playlisty > Nowa playlista.
 2. Nadaj playliście nazwę, dodaj opis, wybierz okładkę, a następnie dodaj więcej utworów: stuknij ikonę zielone kółko z plusem wewnątrz Dodaj muzykę, i wyszukaj utwór w bibliotece lub katalogu Apple Music albo przeglądaj utwory w bibliotece. Po znalezieniu utworu, który chcesz dodać, stuknij ikonę białe kółko z różowym plusem wewnątrz .
 3. Po zakończeniu dodawania utworów stuknij opcję Gotowe.

Domyślnie utwory dodawane do playlisty nie są automatycznie dodawane do biblioteki. Jeśli chcesz dodawać każdy utwór do biblioteki, możesz zmienić ustawienia.

Na komputerze Mac lub PC

 1. W aplikacji iTunes znajdź utwór, od którego ma się rozpoczynać playlista. Umieść wskaźnik na utworze, a następnie kliknij ikonę trzy poziome niebieskie kropki i wybierz kolejno opcje Dodaj do playlisty > Nowa playlista.
 2. Kliknij opcję Biblioteka u góry okna aplikacji iTunes, a następnie kliknij swoją nową playlistę na lewym pasku bocznym. Kliknij nazwę i obraz okładki, aby edytować tytuł lub dodać obraz. Jeśli chcesz dodać opis, kliknij ikonę niebieskie kółko z trzema kropkami ustawionymi poziomo, a następnie wybierz opcję Dodaj opis.
 3. Dodaj więcej utworów do playlisty, przeszukując lub przeglądając bibliotekę bądź katalog Apple Music. Gdy znajdziesz utwór, który chcesz dodać do playlisty, kliknij ikonę trzy poziome niebieskie kropki i wybierz kolejno opcje Dodaj do playlisty > [Twoja nowa playlista].

Domyślnie utwory dodawane do playlisty nie są automatycznie dodawane do biblioteki. Jeśli chcesz dodawać każdy utwór do biblioteki, możesz zmienić ustawienia.

Na telefonie z systemem Android

 1. W aplikacji Apple Music znajdź utwór, od którego ma się rozpoczynać playlista. Przez dłuższą chwilę naciskaj utwór, a następnie stuknij kolejno opcje Dodaj do playlisty > Nowa playlista.
 2. Nadaj playliście nazwę, dodaj opis, wybierz okładkę, a następnie dodaj więcej utworów: stuknij ikonę różowe kółko z plusem wewnątrz Dodaj utwory i wyszukaj utwór w bibliotece lub katalogu Apple Music albo przeglądaj bibliotekę. Po znalezieniu utworu, który chcesz dodać, stuknij ikonę biały kwadrat z różowym obramowaniem. (Gdy utwór zostanie wybrany pojawi się ikona biały znacznik wyboru w różowym kwadracie.) Po zakończeniu wybierania utworów stuknij ikonę różowy znacznik wyboru u góry ekranu.
 3. Stuknij ponownie ikonę różowy znacznik wyboru, aby zachować playlistę. 

Domyślnie utwory dodawane do playlisty nie są automatycznie dodawane do biblioteki. Jeśli chcesz dodawać każdy utwór do biblioteki, możesz zmienić ustawienia.

 

Udostępnianie playlisty

Jeśli jesteś subskrybentem usługi Apple Music, playlisty możesz udostępniać publicznie lub wysyłać je znajomym.

Udostępnianie playlisty publicznie

Jeśli chcesz udostępnić playlistę publicznie, podczas jej tworzenia włącz opcję Pokazuj w profilu i wyszukiwaniu. Gdy udostępnisz playlistę publicznie, inne osoby mogą ją znaleźć przy użyciu funkcji Szukaj.

Wysyłanie playlisty znajomym

Playlistę można wysłać znajomym za pomocą aplikacji Wiadomości, Mail, Twitter, Facebook, przy użyciu funkcji AirDrop i innymi metodami. Aby udostępnić playlistę, znajdź playlistę do udostępnienia, a następnie wykonaj następujące czynności:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: stuknij ikonę , a następnie ikonę Udostępnij playlistę .
 • Na komputerze Mac lub PC: kliknij ikonę , a następnie opcję Udostępnij playlistę.
 • Na telefonie z systemem Android stuknij ikonę różowy krąg z trzema białymi kropkami w linii pionowej, a następnie pozycję Udostępnij playlistę, aby wyświetlić opcje udostępniania.

Po wybraniu sposobu udostępniania playlisty zostanie otwarte nowe okno wybranej aplikacji z wyświetlonym łączem do playlisty. W niektórych aplikacjach przed wysłaniem playlisty można dodać wiadomość.

 

Zachowywanie playlisty

Każdą publiczną playlistę można dodać do biblioteki, w tym playlisty znalezione na karcie Dla Ciebie w usłudze Apple Music lub playlisty przysłane przez znajomych. Aby zachować playlisty w bibliotece, znajdź playlisty, które chcesz zachować, a następnie stuknij ikonę biały plus ze słowem Dodaj na różowym tle na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub telefonie z systemem Android albo ikonę biały plus ze słowem Dodaj na niebieskim tle na komputerze Mac lub PC.

Domyślnie utwory z playlisty pozostają oddzielone od głównej biblioteki. Jeśli chcesz dodawać każdy utwór z playlisty do biblioteki, możesz zmienić ustawienia.

Jeśli Apple lub właściciel playlisty doda lub usunie utwory z playlisty, która została przez Ciebie zachowana, playlista zachowana w bibliotece zostanie automatycznie odświeżona w celu odzwierciedlenia zmian.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: