Windows 10 Anniversary Update może zapobiec budzeniu komputerów Mac przez urządzenia Bluetooth

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz obudzić komputera Mac za pomocą urządzenia Bluetooth, takiego jak klawiatura lub mysz, po aktualizacji systemu Windows 10 w programie Boot Camp.

Aktualizacja systemu Windows 10 z wykorzystaniem wersji 1607 (znanej też jako Anniversary Update) może usunąć wpisy w rejestrze systemu Windows odpowiedzialne za budzenie komputera za pomocą urządzeń Bluetooth. W rezultacie urządzenia Bluetooth nie mogą budzić komputera Mac z uruchomionym systemem Windows w programie Boot Camp.

Aby przywrócić działanie tej funkcji, zainstaluj ponownie oprogramowanie obsługi systemu Windows na komputerze Mac.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: