Jeśli podczas instalacji systemu Windows 10 zobaczysz kod błędu 0xc000000f lub 0xc0000225

Dowiedz się, co zrobić, jeśli podczas instalacji systemu Windows 10 za pomocą narzędzia Boot Camp na komputerze Mac zobaczysz kod błędu 0xc000000f lub 0xc0000225.

Te kody błędu mogą się pojawić, jeśli wystąpi problem z plikiem ISO, którego używasz do instalacji systemu Windows na komputerze Mac.

Aby rozwiązać ten problem, użyj Asystenta Boot Camp, aby odtworzyć dysk twardy do jednej partycji, pobierz nowy plik ISO ze strony Microsoft i spróbuj ponownie zainstalować system Windows 10.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: