Jeśli podczas instalacji systemu Windows 10 zobaczysz kod błędu 0xc000000f lub 0xc0000225

Dowiedz się, co zrobić, jeśli podczas instalacji systemu Windows 10 za pomocą narzędzia Boot Camp na komputerze Mac zobaczysz kod błędu 0xc000000f lub 0xc0000225.

Te kody błędu mogą się pojawić, jeśli wystąpi problem z plikiem ISO, którego używasz do instalacji systemu Windows na komputerze Mac.

Aby naprawić ten błąd, najpierw wykonaj następujące czynności, aby usunąć partycje Boot Camp:

  1. Ponownie uruchom komputer Mac w systemie macOS. 
  2. Otwórz Narzędzie dyskowe.
  3. Na pasku menu Narzędzia dyskowego wybierz opcję Partycja. Jeśli pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz dodać wolumin czy partycję, wybierz opcję Partycja.
  4. Na wyświetlonym schemacie wybierz pozycję OSXRESERVED, a następnie kliknij przycisk usuwania (z minusem).
  5. Na tym samym schemacie wybierz pozycję BOOTCAMP, a następnie kliknij przycisk usuwania (z minusem).
    OSXRESERVED i BOOTCAMP to puste partycje utworzone przez Asystenta Boot Camp podczas próby instalacji.
  6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij opcję Partycja, aby potwierdzić.

Następnie pobierz nowy plik ISO ze strony firmy Microsoft i spróbuj ponownie zainstalować system Windows 10.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: