Używanie podzielonego ekranu w przeglądarce Safari na iPadzie

Możesz korzystać z widoku Split View w przeglądarce Safari, aby wyświetlić dwie witryny jednocześnie obok siebie.

Jak wyświetlić dwa okna przeglądarki Safari na iPadzie

  1. Otwórz przeglądarkę Safari.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Otwarcie łącza w widoku Split View: dotknij i przytrzymaj łącze, a następnie przeciągnij je na lewą lub prawą stronę ekranu.
    • Otwarcie pustej strony w widoku Split View: dotknij i przytrzymaj przycisk Windows  lub przycisk dodawania  na pasku narzędzi. W wyświetlonym menu stuknij opcję Nowe okno w Split View .

Używanie menu Wielozadaniowość

Możesz też otworzyć nowe okno przeglądarki Safari w widoku Split View, stukając przycisk Wielozadaniowość:

  1. Otwórz przeglądarkę Safari.
  2. Stuknij przycisk Wielozadaniowość  w górnej części ekranu.
  3. Stuknij przycisk Split View .
  4. Stuknij ikonę przeglądarki Safari w Docku lub na ekranie początkowym.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielozadaniowości na iPadzie.

Otwieranie łącza w widoku Split View z innej aplikacji

W przypadku niektórych aplikacji możesz otworzyć łącze w przeglądarce Safari w widoku Split View, zamiast otwierać je w aplikacji. Aby to zrobić, dotknij i przytrzymaj łącze, a następnie przeciągnij je do prawej lub lewej krawędzi ekranu.

Zamykanie widoku Split View

Aby zamknąć widok Split View, stuknij przycisk Wielozadaniowość  w oknie przeglądarki Safari, które chcesz zachować, a następnie stuknij przycisk pełnego ekranu . Możesz też przeciągnąć separator aplikacji w lewą lub prawą stronę, aby zakryć okno przeglądarki Safari, które chcesz zamknąć.

Możesz także złączyć okna przeglądarki Safari w jedno: dotknij i przytrzymaj przycisk Windows  lub przycisk dodawania  na pasku narzędzi, a następnie stuknij polecenie Złącz wszystkie okna.

Data publikacji: