Dzielenie i przesuwanie klawiatury na iPadzie

Możesz podzielić klawiaturę na iPadzie i przesunąć ją w górę lub dół ekranu, by ułatwić sobie pisanie.

Jak podzielić klawiaturę

  1. Otwórz aplikację i stuknij pole tekstowe.
  2. Dotknij i przytrzymaj ikonę w prawym dolnym rogu klawiatury.
  3. Przesuń palcem w górę i stuknij opcję Podziel.

Dzielona klawiatura nie jest dostępna na iPadzie Pro 12,9 cala ani iPadzie Pro 11 cali.

Jak złączyć podzieloną klawiaturę

  1. Stuknij pole tekstowe.
  2. Dotknij i przytrzymaj ikonę w prawym dolnym rogu klawiatury.
  3. Przesuń palcem w górę i stuknij opcję Złącz.

Aby włączyć lub wyłączyć podzieloną klawiaturę, przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Podzielona klawiatura.

Jak przesunąć klawiaturę

Klawiaturę możesz przesunąć do innej części ekranu, tak aby nie zawsze była na dole. W tym celu:

  1. Dotknij i przytrzymaj ikonę .
  2. Przesuń palec w górę i stuknij opcję Oddokuj.
  3. Lekko naciśnij i przytrzymaj ikonę , a następnie szybko przeciągnij klawiaturę w górę lub w dół ekranu.

Podzieloną klawiaturę też możesz przesunąć w górę lub w dół ekranu. Wystarczy, że lekko naciśniesz i przytrzymasz ikonę , a następnie szybko przeciągniesz klawiaturę w górę lub w dół ekranu. Aby przesunąć całą klawiaturę z powrotem na dół ekranu, dotknij i przytrzymaj ikonę , a następnie przesuń palec w górę i stuknij opcję Zadokuj.

Aby złączyć podzieloną klawiaturę i przesunąć ją z powrotem na dół ekranu, dotknij i przytrzymaj ikonę , a następnie przesuń palec w górę i stuknij opcję Zadokuj i złącz.

Data publikacji: