Ustawianie alarmów na telefonie iPhone i zarządzanie nimi

Dowiedz się, jak ustawiać i edytować alarmy, prosić funkcję Siri o nastawienie budzika i śledzić czas pójścia spać.

Dzięki aplikacji Zegar możesz zamienić telefon iPhone w budzik. Wystarczy otworzyć aplikację Zegar na ekranie początkowym lub w centrum sterowania. Możesz poprosić funkcję Siri o nastawienie budzika.

 


Ustawianie alarmu

 1. Otwórz aplikację Zegar, a następnie stuknij kartę Budzik.
 2. Stuknij ikonę .
 3. Ustaw godzinę alarmu. Możesz również wybrać jedną z następujących opcji:
  • Powtórz: stuknij, aby ustawić powtarzający się alarm.
  • Etykieta: stuknij, aby określić nazwę alarmu.
  • Dźwięk: stuknij, aby wybrać dźwięk odtwarzanego alarmu.
  • Drzemka: włącz, aby wyświetlić opcję Drzemka po włączeniu alarmu.
 4. Stuknij opcję Zachowaj.

Ustawianie głośności budzika

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka. W obszarze Dzwonek i alerty przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby ustawić głośność. Podczas przeciągania suwaka będzie odtwarzany dźwięk alertu o zmiennej głośności. Włącz funkcję Zmieniaj przyciskami, aby za pomocą przycisków głośności na urządzeniu zmieniać natężenie alarmu. Jeśli alarm jest zbyt cichy lub zbyt głośny, dowiedz się, co zrobić.

Ustawianie alarmu przy użyciu Siri

Oto kilka przykładów, o co możesz poprosić:

 • „Wake me up tomorrow at 6:30 AM.” („Obudź mnie jutro o 6:30.”).
 • „What alarms do I have set?” („Jakie mam ustawione alarmy?”).
 • „Set my Work alarm.” („Ustaw alarm służbowy.”).

Edytowanie lub usuwanie alarmu

Aby edytować alarm:

 1. Otwórz aplikację Zegar, a następnie stuknij kartę Budzik.
 2. Stuknij przycisk Edycja w lewym górnym rogu.
 3. Stuknij alarm, wprowadź zmiany, a następnie stuknij przycisk Zachowaj.

Aby usunąć alarm:

 • Przesuń palcem w lewo na alarmie, a następnie stuknij opcję Usuń.
 • Stuknij opcję Edycja, stuknij ikonę , a następnie pozycję Usuń.
 • Stuknij opcję Edycja, wybierz alarm i stuknij pozycję Usuń alarm.

Śledzenie czasu pójścia spać

Funkcja Pora spać pozwala ustawić, ile czasu chcesz spać każdej nocy. Aplikacja Zegar przypomni Ci o porze snu i obudzi Cię alarmem. 

Dowiedz się, w jaki sposób skonfigurować opcję Pora spać w aplikacji Zegar.

Pomoc związana z alarmami

Tryb Nie przeszkadzaj oraz przełącznik Dzwonek/wyciszenie nie mają wpływu na dźwięk alarmu. Dźwięk alarmu będzie odtwarzany nawet po ustawieniu przełącznika Dzwonek/wyciszenie w pozycji wyciszenia lub włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

Jeśli ustawiony alarm się nie włącza, jest zbyt cichy lub telefon iPhone tylko wibruje, wykonaj następujące czynności:

 • Ustaw głośność w telefonie iPhone. Jeśli alarm jest zbyt cichy lub zbyt głośny, dostosuj natężenie dźwięku za pomocą przycisków głośności w górę i w dół. Możesz również wybrać kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka i przeciągnąć suwak znajdujący się w obszarze Dzwonek i alerty.
 • Jeśli podczas alarmu telefon tylko wibruje, upewnij się, że dla dźwięku alarmu nie wybrano opcji Brak. Otwórz aplikację Zegar, stuknij kartę Budzik, a następnie stuknij pozycję Edycja. Stuknij alarm, a następnie stuknij pozycję Dźwięk i wybierz dźwięk.
 • Po podłączeniu do telefonu iPhone słuchawek lub głośników dźwięk alarmu będzie odtwarzany z ustawionym poziomem głośności przez wbudowane głośniki telefonu iPhone, jak również podłączone słuchawki przewodowe i bezprzewodowe oraz głośniki.

Ręczne ustawianie godziny w ustawieniach telefonu iPhone w celu zmiany zachowania aplikacji, np. liczników w grze, nie jest zalecane i może mieć wpływ na alarmy.

Data publikacji: