Ustawianie alarmów na telefonie iPhone i zarządzanie nimi

Dowiedz się, jak ustawiać i edytować alarmy, prosić funkcję Siri o nastawienie budzika i śledzić czas pójścia spać.

Dzięki aplikacji Zegar możesz zamienić telefon iPhone w budzik. Wystarczy otworzyć aplikację Zegar na ekranie początkowym lub w centrum sterowania. Możesz poprosić funkcję Siri o nastawienie budzika.

 

     

Nastawianie budzika

 1. Otwórz aplikację Zegar, a następnie stuknij kartę Budzik.
 2. Stuknij ikonę .
 3. Ustaw godzinę alarmu. Możesz również wybrać jedną z następujących opcji:
  • Powtórz: stuknij, aby ustawić powtarzający się alarm.
  • Etykieta: stuknij, aby określić nazwę alarmu.
  • Dźwięk: stuknij, aby wybrać dźwięk odtwarzanego alarmu.
  • Drzemka: włącz, aby wyświetlić opcję Drzemka po włączeniu alarmu.
 4. Stuknij opcję Zachowaj.

Ustawianie głośności budzika

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka. W obszarze Dzwonek i alerty przeciągnij suwak w prawo lub w lewo. Podczas przeciągania suwaka będzie odtwarzany dźwięk alertu o zmiennej głośności. Jeśli nie włączysz opcji Zmieniaj przyciskami, przyciski głośności znajdujące się z boku telefonu iPhone nie będą umożliwiać zmiany głośności alarmu. 

     

Ustawianie alarmu przy użyciu Siri

Oto kilka przykładów, o co możesz poprosić:

 • „Wake me up tomorrow at 6:30 AM.” („Obudź mnie jutro o 6:30.”).
 • „What alarms do I have set?” („Jakie mam ustawione alarmy?”).
 • „Set my Work alarm.” („Ustaw alarm służbowy.”).

     

Edytowanie lub usuwanie alarmu

Aby edytować alarm:

 1. Otwórz aplikację Zegar, a następnie stuknij kartę Budzik.
 2. Stuknij przycisk Edycja w lewym górnym rogu.
 3. Stuknij alarm, wprowadź zmiany, a następnie stuknij przycisk Zachowaj.

Aby usunąć alarm:

 • Przesuń palcem w lewo na alarmie, a następnie stuknij opcję Usuń.
 • Stuknij opcję Edycja, , a następnie pozycję Usuń.
 • Stuknij opcję Edycja, wybierz alarm i stuknij opcję Usuń alarm.

Śledzenie czasu pójścia spać

Funkcja Pora spać pozwala ustawić, ile czasu chcesz spać każdej nocy. Aplikacja Zegar przypomni Ci o porze snu i obudzi Cię alarmem. 

Dowiedz się, w jaki sposób skonfigurować opcję Pora spać w aplikacji Zegar.

Pomoc związana z alarmami

Tryb Nie przeszkadzaj oraz przełącznik Dzwonek/wyciszenie nie mają wpływu na dźwięk alarmu. Dźwięk alarmu będzie odtwarzany nawet po ustawieniu przełącznika dzwonka/wyciszenia w pozycji wyciszenia lub włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

Jeśli ustawiony alarm się nie włącza, jest zbyt cichy lub telefon iPhone tylko wibruje, wykonaj następujące czynności:

 • Ustaw głośność w telefonie iPhone. Jeśli alarm jest zbyt cichy lub zbyt głośny, dostosuj natężenie dźwięku za pomocą przycisków głośności w górę i w dół. Możesz również kolejno przejść do pozycji Ustawienia > Dźwięki i haptyka i przeciągnąć suwak znajdujący się w obszarze Dzwonek i alerty.
 • Jeśli podczas alarmu telefon tylko wibruje, upewnij się, że dla dźwięku alarmu nie wybrano opcji Brak. Otwórz aplikację Zegar, stuknij kartę Budzik, a następnie stuknij pozycję Edycja. Stuknij alarm, a następnie stuknij pozycję Dźwięk i wybierz dźwięk.
 • Jeśli używasz systemu iOS 11 lub nowszego, po podłączeniu do telefonu iPhone słuchawek lub głośników dźwięk alarmu będzie odtwarzany z ustawionym poziomem głośności przez wbudowane głośniki telefonu iPhone, jak również podłączone słuchawki i głośniki. Nie będzie odtwarzany przez bezprzewodowe słuchawki i głośniki.

Ręczne ustawianie godziny w ustawieniach telefonu iPhone w celu zmiany zachowania aplikacji, np. liczników w grze, nie jest zalecane i może mieć wpływ na alarmy.

Data publikacji: