Ustawianie i modyfikowanie alarmów na iPhonie

Dowiedz się, jak ustawić, edytować lub usunąć alarm.

Dzięki aplikacji Zegar możesz zamienić telefon iPhone w budzik. Możesz poprosić funkcję Siri o nastawienie budzika.

 

Ustawianie alarmu na iPhonie 

Ustawianie alarmu

  1. Otwórz aplikację Zegar, a następnie stuknij kartę Budzik.
  2. Stuknij przycisk Dodaj .
  3. Ustaw godzinę alarmu. Możesz również wybrać jedną z następujących opcji:
    • Powtórz: stuknij, aby ustawić powtarzający się alarm.
    • Etykieta: stuknij, aby określić nazwę alarmu.
    • Dźwięk: stuknij, aby wybrać dźwięk odtwarzanego alarmu.
    • Drzemka: włącz, aby wyświetlić opcję Drzemka po włączeniu alarmu.
  4. Stuknij opcję Zachowaj.

Jak zmienić głośność alarmu

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka.
  2. W obszarze Głośność dzwonków i alertów przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby ustawić głośność. Podczas przeciągania suwaka będzie odtwarzany dźwięk alertu o zmiennej głośności.
  3. Włącz funkcję Zmieniaj przyciskami, aby za pomocą przycisków głośności na urządzeniu zmieniać natężenie alarmu.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli alarm nie włącza się lub jest zbyt cichy.

Edytowanie alarmu na iPhonie 

Jak edytować alarm

  1. Otwórz aplikację Zegar, a następnie stuknij kartę Budzik.
  2. Stuknij przycisk Edycja w lewym górnym rogu.
  3. Stuknij alarm, wprowadź zmiany, a następnie stuknij przycisk Zachowaj.

Jak usunąć alarm

  • Przesuń palcem w lewo na alarmie, a następnie stuknij opcję Usuń.
  • Stuknij opcję Edycja, stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń.
  • Stuknij opcję Edycja, wybierz alarm i stuknij pozycję Usuń alarm.

Jeśli alarm nie włącza się lub jest zbyt cichy

Tryb Nie przeszkadzaj oraz przełącznik Dzwonek/wyciszenie nie mają wpływu na dźwięk alarmu. Dźwięk alarmu będzie odtwarzany nawet po ustawieniu przełącznika Dzwonek/wyciszenie w pozycji wyciszenia lub włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

Jeśli ustawiony alarm się nie włącza, jest zbyt cichy lub telefon iPhone tylko wibruje, wykonaj następujące czynności:

  • Ustaw głośność w iPhonie. Jeśli alarm jest zbyt cichy lub zbyt głośny, dostosuj natężenie dźwięku za pomocą przycisków głośności w górę i w dół. Możesz również wybrać kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka i przeciągnąć suwak znajdujący się w obszarze Głośność dzwonków i alertów.
  • Jeśli podczas alarmu telefon tylko wibruje, upewnij się, że dla dźwięku alarmu nie wybrano opcji Brak. Otwórz aplikację Zegar, stuknij kartę Budzik, a następnie stuknij pozycję Edycja. Stuknij alarm, a następnie stuknij pozycję Dźwięk i wybierz dźwięk.
  • Po podłączeniu do iPhone’a słuchawek dźwięk alarmu będzie odtwarzany z ustawionym poziomem głośności przez wbudowane głośniki iPhone’a, jak również podłączone słuchawki przewodowe i bezprzewodowe.

Ręczne ustawianie godziny iPhone’a w obszarze Ustawienia w celu zmiany zachowania aplikacji, np. liczników w grze, nie jest zalecane i może mieć wpływ na alarmy.

Data publikacji: