Pomoc dotycząca Siri na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, co zrobić, jeśli Siri nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli funkcja Siri jest niedostępna lub nie rozumie pytań bądź nie odpowiada na nie

Siri może powiedzieć np. „Sorry, I'm having trouble connecting to the network” („Mam problemy z nawiązaniem połączenia z siecią”) lub „Try again in a little while” („Spróbuj ponownie za chwilę”). Zazwyczaj oznacza to problem z siecią. Sprawdź połączenie z Internetem i spróbuj ponownie później.

Jeśli Siri nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, wykonaj następujące czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy funkcja Siri działa zgodnie z oczekiwaniami.

  1. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie, a następnie upewnij się, że opcje „Nasłuchuj Hej, Siri” oraz „Wywołuj przyciskiem Początek” i „Naciśnij przycisk boczny, aby wywołać Siri”* są włączone. Przejdź również do opcji Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia i upewnij się, że opcja „Siri i Dyktowanie” nie jest wyłączona. 
  2. Uruchom ponownie telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
  3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie i wyłącz opcje „Hej, Siri” oraz „Wywołuj przyciskiem Początek” lub „Naciśnij przycisk boczny, aby wywołać Siri”*. Następnie włącz je z powrotem.
  4. Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS, spróbuj użyć funkcji Siri z zestawem słuchawkowym. Jeśli Siri działa tylko podczas używania zestawu słuchawkowego, uzyskaj pomoc dotyczącą mikrofonów w urządzeniu.

Jeśli Siri nadal nie działa, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli nie działa funkcja „Hej, Siri”

  1. Wybierz kolejno Ustawienia > Siri i wyszukiwanie i upewnij się, że funkcja „Hej, Siri” jest włączona.
  2. Upewnij się, że urządzenie jest ułożone ekranem do góry. Ułożenie ekranem do dołu wyłącza funkcję „Hej, Siri”. Jeśli iPad ma nakładkę Smart Cover, zamknięcie jej spowoduje wyłączenie funkcji „Hej, Siri”.
  3. Jeśli masz telefon iPhone 6 lub starszy, iPoda (większość modeli) lub iPoda touch, musisz podłączyć urządzenie do źródła zasilania, aby móc korzystać z funkcji „Hej, Siri”. Jeśli masz telefon iPhone 6s lub nowszy, iPada Pro 12,9 cala (2. generacji), iPada Pro 10,5 cala lub iPada Pro 9,7 cala, nie musisz podłączać urządzenia do zasilania, aby korzystać z funkcji „Hej, Siri”.

Jeśli funkcja „Hej, Siri” nadal nie działa, wyłącz ją i włącz ponownie.

Więcej informacji

Jeśli Siri włącza się przypadkowo, gdy masz telefon iPhone w kieszeni, możesz wyłączyć opcję „Wywołaj przyciskiem Początek” lub „Naciśnij przycisk boczny, aby wywołać Siri”*. Dowiedz się więcej o sterowaniu głosowym na telefonie iPhone.

Dowiedz się, jak używać Siri do wysyłania wiadomości, nawiązywania połączeń telefonicznych, sprawdzania kalendarza i wykonywania innych czynności.

*Funkcja „Naciśnij przycisk boczny, aby wywołać Siri” jest dostępna tylko na telefonie iPhone X.

Data publikacji: