Używanie funkcji Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie) w programie GarageBand dla systemu iOS

Funkcja Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie) pozwala stosować popularne efekty zmiany wysokości tonów w ścieżkach wokalnych za pomocą telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed użyciem funkcji Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie) określ w programie GarageBand tonację utworu. Następnie możesz użyć dodatkowych efektów, takich jak echo czy pogłos.

Ustalanie tonacji i skali utworu

Działanie funkcji Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie) jest zależne od ustawień tonacji i skali. Jeśli rzeczywista tonacja lub skala utworu różni się od wprowadzonego ustawienia, efekt może być mniej zauważalny lub może dojść do niepożądanej zmiany wysokości poszczególnych dźwięków. 

Domyślną tonacją utworów w programie GarageBand jest tonacja C-dur.

 1. Na telefonie iPhone i iPodzie touch stuknij ikonę Ustawienia  na pasku sterowania, a następnie stuknij opcję Utwór. Na iPadzie, telefonie iPhone 6 Plus i telefonie iPhone 7 Plus stuknij ikonę Ustawienia utworu na pasku sterowania.
 2. Stuknij opcję Znaki przykluczowe.
 3. Stuknij tonację swojego utworu.
 4. Stuknij skalę swojego utworu (durową lub molową).

Dostęp do ustawień funkcji Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie)

Działanie funkcji Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie) zostało zoptymalizowane pod kątem głosów męskich i damskich. Można jednak użyć jej również — w celu uzyskania oryginalnego brzmienia — w przypadku dowolnej monofonicznej ścieżki, np. gitary basowej lub innego instrumentu.

Aby uzyskać dostęp do ustawienia funkcji Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie):

 1. W widoku ścieżek stuknij region dźwięku w obrębie ścieżki, aby go wybrać. 
 2. Stuknij ikonę Mikrofon  na pasku narzędzi, aby otworzyć ustawienia instrumentu Audio Recorder.
 3. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk nawigacji przycisk nawigacji, stuknij bieżące ustawienie programu Audio Recorder (np. Czyste), a następnie stuknij kolejno opcje Zabawne i Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie). 
  Na iPadzie, telefonie iPhone 6 Plus i telefonie iPhone 7 Plus stuknij opcję Zabawne, a następnie ikonę Extreme Tuning (Ekstremalne strojenie).
 4. Dostosuj brzmienie za pomocą ustawień Kontrola tonu i Zniekształcenie.

Korzystanie z dodatkowych efektów

Aby zastosować dodatkowe efekty, takie jak Pogłos lub Echo:

 1. Na telefonie iPhone i iPodzie touch stuknij ikonę Ustawienia , a następnie ikonę Narzędzia ścieżki . Na iPadzie, telefonie iPhone 6 Plus i telefonie iPhone 7 Plus stuknij ikonę Narzędzia ścieżki 
 2. W obszarze Efekty ścieżki wyjściowej dostosuj położenie suwaków echa i pogłosu lub stuknij przycisk Efekty ścieżki wyjściowej, aby zmienić ustawienia Echo i Pogłos.
Data publikacji: