Jakie dane są objęte backupem tworzonym w usłudze iCloud?

Dzięki funkcji Backup w iCloud możesz utworzyć kopię danych ze swojego telefonu iPhone, iPada i iPoda touch.

Jak to działa

Backup w iCloud tworzy kopie danych z telefonu iPhone, iPada i iPoda touch. Dzięki backupowi danych z urządzenia w usłudze iCloud możesz łatwo skonfigurować nowe urządzenie lub odtworzyć informacje na już posiadanym urządzeniu. Aby umożliwić usłudze iCloud codzienne automatyczne tworzenie backupu urządzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że opcja Backup w iCloud jest włączona na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Backup w iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Archiwum.
 2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
 3. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.
 4. Upewnij się, że ekran urządzenia jest zablokowany.
 5. Sprawdź, czy w usłudze iCloud jest wystarczająco dużo miejsca na backup.

 

Gdy skonfigurujesz usługę iCloud, automatycznie otrzymasz 5 GB miejsca dyskowego. Tego miejsca możesz używać do przechowywania backupów w iCloud, zdjęć i filmów zachowanych w aplikacji Zdjęcia iCloud oraz uaktualniania dokumentów przechowywanych w usłudze iCloud Drive. W zależności od rozmiaru backupu i ilości zawartości przechowywanej w usłudze iCloud, wolne miejsce może się szybko skończyć. Możesz kupić większą ilość miejsca w usłudze iCloud lub usunąć zawartość.

Zawartość backupu w iCloud

 • Dane aplikacji
 • Backupy zegarka Apple Watch
 • Ustawienia urządzeń
 • Ekran początkowy i układ aplikacji
 • Wiadomości iMessage, SMS i MMS1
 • Zdjęcia i filmy z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch1
 • Historia zakupów w usługach Apple, m.in. muzyki, filmów, programów telewizyjnych, aplikacji i książek2
 • Dzwonki
 • Hasło do usługi Visual Voicemail (wymagana jest karta SIM używana podczas tworzenia backupu)

Backupy telefonu iPhone, iPada i iPoda touch zawierają wyłącznie dane i ustawienia zapisane na urządzeniu. Nie zawierają informacji przechowywanych w iCloud, takich jak Kontakty, Kalendarze, Zakładki, Notatki, Notatki głosowe3Wiadomości w iCloud, Zdjęcia iCloud i udostępnione zdjęcia. Niektóre informacje nie są uwzględniane w backupie iCloud, ale można je dodać do iCloud i udostępnić różnym urządzeniom. Należą do nich dane aplikacji Mail i Zdrowie, historia połączeń4 i pliki zapisane na dysku iCloud.

1. Kiedy korzystasz z funkcji Wiadomości w iCloud lub włączysz aplikację Zdjęcia iCloud, zawartość jest automatycznie zachowywana w usłudze iCloud. Oznacza to, że backup w iCloud ich nie zawiera.
2. Backup w iCloud zawiera tylko informacje o kupionej zawartości — bez samej zawartości. Podczas odtwarzania danych z backupu w iCloud kupiona zawartość jest automatycznie pobierana ponownie z iTunes Store, App Store lub Księgarni. Niektóre typy zawartości nie są automatycznie pobierane we wszystkich krajach lub regionach. Wcześniejsze zakupy mogą być niedostępne, jeśli zostały zwrócone lub nie ma ich w sklepie. Dowiedz się, jaką zawartość można ponownie pobierać i kupować w Twoim kraju lub regionie.
3. Jeśli używasz systemu iOS 11 lub starszego, notatki głosowe są uwzględniane w Backupie w iCloud.
4. Jeśli korzystasz z systemu iOS 10 lub starszego, historia połączeń jest zawarta w backupie w iCloud.

Data publikacji: