Jakie dane są objęte backupem tworzonym w usłudze iCloud?

Dzięki funkcji Backup w iCloud możesz utworzyć kopię danych ze swojego telefonu iPhone, iPada i iPoda touch.

Jak to działa

Backup w iCloud tworzy kopie danych z telefonu iPhone, iPada i iPoda touch. Dzięki backupowi danych z urządzenia w usłudze iCloud możesz łatwo skonfigurować nowe urządzenie lub odtworzyć informacje na już posiadanym urządzeniu. Aby umożliwić usłudze iCloud codzienne automatyczne tworzenie backupu urządzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że opcja Backup w iCloud jest włączona na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Backup w iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Archiwum.
 2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
 3. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.
 4. Upewnij się, że ekran urządzenia jest zablokowany.
 5. Sprawdź, czy w usłudze iCloud jest wystarczająco dużo miejsca na backup.

Gdy skonfigurujesz usługę iCloud, automatycznie otrzymasz 5 GB miejsca dyskowego. Tego miejsca możesz używać do przechowywania backupów w iCloud, zdjęć i filmów zachowanych w aplikacji Zdjęcia iCloud oraz uaktualniania dokumentów przechowywanych w usłudze iCloud Drive. W zależności od rozmiaru backupu i ilości zawartości przechowywanej w usłudze iCloud, wolne miejsce może się szybko skończyć. Możesz kupić większą ilość miejsca na iCloud lub usunąć zawartość.

 

Zawartość backupu w iCloud

 • Dane aplikacji
 • Backupy zegarka Apple Watch
 • Ustawienia urządzeń
 • Konfiguracja platformy HomeKit
 • Ekran początkowy i układ aplikacji
 • Wiadomości iMessage, SMS i MMS1
 • Zdjęcia i filmy z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch1
 • Historia zakupów w usługach Apple, m.in. muzyki, filmów, programów telewizyjnych, aplikacji i książek2
 • Dzwonki
 • Hasło do usługi Visual Voicemail (wymagana jest karta SIM używana podczas tworzenia backupu)

Backup telefonu iPhone, iPada i iPoda touch zawiera wyłącznie dane i ustawienia zapisane na urządzeniu. Nie zawiera danych przechowywanych już w usłudze iCloud, takich jak Kontakty, Kalendarze, Zakładki, Mail, Notatki, Notatki głosowe3udostępnione zdjęcia, Zdjęcia iCloud, dane zdrowotne, historia połączeń4 i pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive.

1. Kiedy korzystasz z funkcji Wiadomości w iCloud lub włączysz aplikację Zdjęcia iCloud, zawartość jest automatycznie zachowywana w usłudze iCloud. Oznacza to, że backup w iCloud ich nie zawiera.
2. Backup w iCloud zawiera tylko informacje o kupionej zawartości — bez samej zawartości. Podczas odtwarzania danych z backupu w iCloud kupiona zawartość jest automatycznie pobierana ponownie ze sklepu iTunes Store, App Store lub Books Store. Niektóre typy zawartości nie są automatycznie pobierane we wszystkich krajach lub regionach. Wcześniejsze zakupy mogą być niedostępne, jeśli zostały zwrócone lub nie ma ich w sklepie. Dowiedz się, co możesz ponownie pobrać w aplikacji iTunes w swoim kraju lub regionie i co możesz kupić w sklepie iTunes Store w swoim kraju lub regionie.
3. Jeśli używasz systemu iOS 11 lub starszego, notatki głosowe są uwzględniane w Backupie w iCloud.
4. Jeśli korzystasz z systemu iOS 10 lub starszego, historia połączeń jest zawarta w backupie w iCloud.

Data publikacji: