Informacje o usłudze iTunes U

Usługa iTunes U zapewnia narzędzia niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć za pomocą iPada.

W iTunes U można tworzyć lekcje, używając aplikacji i własnych materiałów, zbierać i oceniać prace domowe uczniów, rozpoczynać dyskusje grupowe lub komunikować się z poszczególnymi uczniami, by odpowiadać na pytania i dzielić się uwagami.

Nauczyciele używający usługi iTunes U mogą:

  • Planować lekcje, oceniać prace domowe i pozostawać w kontakcie — bezpośrednio ze swojego iPada.
  • Dodawać własne materiały do nauki — w tym dokumenty, arkusze robocze, łącza internetowe, zdjęcia i nagrania wideo od szeregu różnych dostawców — oraz je udostępniać.
  • Angażować wszystkich uczniów dzięki aplikacjom, książkom, nagraniom wideo, podcastom i innym elementom z iTunes, App Store i iBooks.
  • Dodawać instrukcje lub komentarze do plików PDF za pomocą wbudowanych narzędzi do adnotacji.
  • Sprawdzać, kiedy uczniowie wyświetlili i ukończyli prace domowe oraz przypominać im o zbliżających się terminach na ich oddanie.
  • Oceniać pracę uczniów i śledzić postępy swojej klasy w dzienniku.
  • Używać widoku pojedynczego ucznia, aby zapewniać uczniom indywidualne konsultacje lub kontaktować się z rodzicami.
  • Odpowiadać na pytania w indywidualnych czatach albo rozpoczynać debaty za pomocą funkcji dyskusji grupowych.
  • Używać powiadomień, aby na bieżąco informować uczniów o ważnych sprawach i dbać o ich przygotowanie do lekcji.

Ponadto instytucje korzystające z usługi Apple School Manager i zarządzanych kont Apple ID mogą importować listy uczniów, aby usprawniać tworzenie kursów. Nauczyciele powiązani z zatwierdzonymi instytucjami mogą publikować kursy w katalogu iTunes U, aby udostępniać je każdemu bez żadnych opłat.

Data publikacji: