Jeśli wystąpi błąd pliku ISO podczas instalacji systemu Windows za pomocą narzędzia Boot Camp

Dowiedz się, co zrobić, jeśli wyświetli się komunikat „Need 64-bit Windows 10 or later ISO file” (Konieczna wersja 64-bitowa systemu Windows 10 lub nowszy plik ISO) podczas instalacji systemu Windows za pomocą narzędzia Boot Camp na komputerze Mac.

Ten komunikat może się wyświetlić, jeśli plik ISO systemu Windows został zamontowany podczas procesu Asystenta Boot Camp. Możesz naprawić ten błąd, wykonując poniższe czynności:

  1. Kliknij OK w komunikacie.
  2. Wymontuj obraz ISO systemu Windows, klikając przycisk wysunięcia obok nazwy pliku ISO w pasku bocznym okna Findera lub przeciągając zamontowany dysk do koszta, jeśli pojawi się na Biurku.
  3. Kliknij opcję Kontynuuj w Asystencie Boot Camp.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: