Używanie przycisku Escape na MacBooku Pro z paskiem Touch Bar

Dowiedz się, jak używać przycisku Esc (Escape) lub rozwiązań alternatywnych na MacBooku Pro z paskiem Touch Bar.

MacBook Pro (15-calowy, 2016 r.) i nowsze modele oraz MacBook Pro (13-calowy, 2016 r., cztery porty Thunderbolt 3) i nowsze modele są wyposażone w pasek Touch Bar, który zmienia się automatycznie w zależności od używanej aplikacji, pokazując odpowiednie narzędzia i elementy sterujące. W przypadku tych modeli przycisk Esc jest widoczny po lewej stronie paska Touch Bar — w tym samym miejscu, w którym znajduje się klawisz Esc na tradycyjnej klawiaturze. MacBook Pro (16-calowy, 2019 r.) ma osobny klawisz Esc poza paskiem Touch Bar.


 

Czasami narzędzia na pasku Touch Bar tymczasowo przykrywają przycisk Esc:

Po stuknięciu przycisku  lub przycisku Gotowe przycisk Esc pojawia się z powrotem.

Używanie innego klawisza jako przycisku Esc

Funkcję przycisku Esc możesz przypisać fizycznemu klawiszowi — tymczasowo lub na stałe:

  1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe.
  2. Wybierz opcję Klawiatura.
  3. W okienku preferencji Klawiatura kliknij pozycję Klawisze modyfikujące.
  4. Użyj jednego z menu podręcznych, aby wybrać inny klawisz, który ma działać jak przycisk Esc.

Na przykład, jeśli wybierzesz pozycję Escape po prawej stronie etykiety klawisza Control (^), naciśnięcie przycisku Control będzie miało taki sam efekt jak naciśnięcie przycisku Esc: otwarte menu zostaną zamknięte, a naciśnięcie kombinacji klawiszy Control-Option-Command sprawi, że zostanie wyświetlone okno Wymuszanie zamknięcia.

Możesz przywrócić pierwotne działanie klawiatury, klikając pozycję Przywróć domyślne.

Wymuszanie zamknięcia aplikacji inaczej niż za pomocą przycisku Esc

Używanie przycisku Esc na pasku Touch Bar może być niemożliwe, jeśli używana aplikacja przestanie odpowiadać.

Jeśli musisz użyć przycisku Esc, aby wymusić zamknięcie aplikacji, możesz przełączyć się na inną aplikację i wypróbować kombinację klawiszy Option-Command-Escape. Możesz również wybrać kolejno opcje menu Apple > Wymuś koniec.

Jeśli to nie zadziała lub jeśli pasek Touch Bar nie reaguje w żadnej aplikacji, uruchom ponownie komputer Mac. Wybierz kolejno menu Apple > Uruchom ponownie lub, jeśli komputer Mac nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj czytnik Touch ID (przycisk zasilania) do momentu wyłączenia komputera Mac.

Używanie przycisku Esc w systemie Windows

Jeśli używasz programu Boot Camp do uruchamiania systemu Windows 10 na komputerze Mac, przycisk Esc znajduje się na pasku Touch Bar w tym samym miejscu, co w systemie macOS.

Przycisk Esc jest także dostępny na klawiaturze ekranowej systemu Windows. Z menu Windows wybierz opcję Ułatwienia dostępu. Następnie wybierz opcję Klawiatura ekranowa.

Data publikacji: