Ikony statusu i symbole na telefonie iPhone

Dowiedz się, co oznaczają ikony i symbole stanu wyświetlane u góry ekranu. 

Gdzie widać ikony stanu

Ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu telefonu iPhone. Na telefonie iPhone X najważniejsze ikony są widoczne w lewym górnym i prawym górnym rogu ekranu. Jeśli nie widać ikony, sprawdź jej stan w centrum sterowania, przesuwając palcem w dół od prawego górnego rogu.

iPhone X

Pasek stanu

iPhone 8 lub starszy

Pasek stanu     

Informacje o ikonach stanu

Aby poznać znaczenie ikony, znajdź ją poniżej.


Urządzenie jest w zasięgu sieci komórkowej. Można nawiązywać i odbierać połączenia. W razie braku sygnału wyświetlana jest informacja „Brak sieci”.

ikona LTE
Dostępna jest sieć LTE operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem (iPhone 5 i nowsze modele, funkcja niedostępna w niektórych regionach).

ikona 4G
Dostępna jest sieć 4G UMTS (GSM) lub LTE operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem (funkcja niedostępna w niektórych regionach). 

ikona 3G
Dostępna jest sieć 3G UMTS (GSM) lub EV-DO (CDMA) operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem. 

ikona E
Dostępna jest sieć EDGE (GSM) operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem. 

ikona GPRS
Dostępna jest sieć GPRS (GSM) lub 1xRTT (CDMA) operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem. 

ikona Wi-Fi z paskami
Telefon iPhone jest połączony z Internetem przez sieć Wi-Fi.

ikona Wi-Fi
Można korzystać z funkcji Rozmowy przez Wi-Fi. Obok ikony wyświetlany jest też operator. 

ikona strzałki
Aplikacja lub witryna korzysta z usług lokalizacji. Wgłębienie  oznacza, że rzecz może otrzymywać informacje o lokalizacji pod pewnymi warunkami.

ikona vpn
Urządzenie jest połączone z siecią przez VPN

ikona telefonu
Przekazywanie połączeń
 jest włączone. 

ikona obracającego się koła
Występuje aktywność sieci. 

ikona klawiatury telefonu
System Teletype (TTY)
jest włączony. 

ikona trybu Samolot
Włączony jest tryb Samolot. Do czasu wyłączenia tego ustawienia nie można nawiązywać połączeń ani korzystać z łączności Bluetooth. 

ikona księżyca
Tryb Nie przeszkadzać jest włączony. To ustawienie powoduje wyciszenie połączeń, alertów i powiadomień, dopóki nie zostanie wyłączone. Alarmy będą nadal uruchamiane.

ikona blokady obrotu ekranu
Włączona jest blokada orientacji. Ekran nie będzie obracany, dopóki nie wyłączysz tego ustawienia.

ikona kłódki
Telefon iPhone jest zablokowany za pomocą kodu lub Touch ID. 

ikona obracających się strzałek
Telefon iPhone jest synchronizowany z programem iTunes

ikona zegara
Ustawiony jest alarm. 

ikona Bluetooth
Łączność Bluetooth jest włączona, a telefon iPhone może się połączyć w parę z innym urządzeniem.

Jeśli nie widać tej ikony, łączność Bluetooth jest wyłączona.

ikona zestawu słuchawkowego
Telefon iPhone jest połączony w parę z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym, słuchawkami lub słuchawkami dousznymi.

Może być też wyświetlana ikona baterii wskazująca poziom baterii niektórych połączonych w parę urządzeń. 

ikona baterii
Ta ikona wskazuje poziom baterii telefonu iPhone. Jeśli ta ikona jest żółta, włączony jest tryb niskiego zużycia energii. Jeśli ta ikona jest czerwona, poziom energii telefonu iPhone jest mniejszy niż 20%.

ikona baterii z błyskawicą
Trwa ładowanie telefonu iPhone. 

Ikona CarPlay
Telefon iPhone jest połączony z urządzeniem CarPlay.

 

Jeśli na pasku stanu widać niebieski, zielony lub czerwony kolor

Na telefonie iPhone X kolor jest widoczny jako dymek za godziną. Na telefonie iPhone 8 i starszych cały pasek stanu jest wyświetlany w kolorze. Znaczenie poszczególnych kolorów: 

  • Niebieski: iPhone udostępnia hotspot osobisty lub aplikacja aktywnie korzysta z usług lokalizacji. W przypadku hotspotu osobistego na telefonie iPhone 8 lub starszym widoczna jest liczba urządzeń przyłączonych do hotspotu. Na pasku stanu urządzeń z systemem iOS używających hotspotu osobistego widoczna jest ikona ikona hotspotu osobistego.
  • Zielony: trwa połączenie telefoniczne. 
  • Czerwony: telefon iPhone nagrywa dźwięk albo ekran.
Data publikacji: