Ikony statusu i symbole na telefonie iPhone

Dowiedz się, co oznaczają ikony i symbole stanu wyświetlane u góry ekranu. 

Gdzie widać ikony stanu

Ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu telefonu iPhone:

Modele telefonu iPhone z funkcją Face ID

Modele telefonu iPhone z funkcją Touch ID

Jeśli nie widać ikony, sprawdź jej stan w centrum sterowania, przesuwając palcem w dół od prawego górnego rogu.

Ikony statusu na telefonie iPhone

Aby poznać znaczenie ikony, znajdź ją poniżej.

Ikona 5G
Dostępna jest sieć 5G operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem. 5G działa z tymi modelami telefonu iPhone. (Funkcja niedostępna w niektórych regionach.)


Dostępna jest sieć 5G o wyższej częstotliwości operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem. Działa z tymi modelami telefonu iPhone. (Funkcja niedostępna w niektórych regionach.)

Ikona 5G E
Dostępna jest sieć 5G E operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem. Obsługiwane w przypadku telefonu iPhone 8 i nowszych. (Funkcja niedostępna w niektórych regionach.)

ikona LTE
Dostępna jest sieć LTE operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem. (iPhone 5 i nowsze modele, funkcja niedostępna w niektórych regionach).

ikona 3G
Dostępna jest sieć 3G UMTS (GSM) lub EV-DO (CDMA) operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem.

ikona 4G
Dostępna jest sieć 4G UMTS (GSM) lub LTE operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem (funkcja niedostępna w niektórych regionach).

ikona GPRS
Dostępna jest sieć GPRS (GSM) lub 1xRTT (CDMA) operatora. Telefon iPhone może się łączyć przez nią z Internetem. 

ikona E
Dostępna jest sieć EDGE (GSM) operatora. iPhone może się łączyć przez nią z Internetem.

Ikona sieci komórkowej
Urządzenie jest w zasięgu sieci komórkowej. Można nawiązywać i odbierać połączenia. W razie braku sygnału wyświetlana jest informacja „Brak sieci”.

Funkcja Dual SIM z ikoną sieci komórkowej
Na telefonie iPhone z funkcją Dual SIM urządzenie jest w zasięgu sieci komórkowej i możesz nawiązywać i odbierać połączenia. W razie braku sygnału wyświetlana jest informacja „Brak sieci”.

ikona Wi-Fi
Można korzystać z funkcji Rozmowy przez Wi-Fi. Obok ikony wyświetlany jest też operator. 

ikona Wi-Fi z paskami
Telefon iPhone jest połączony z Internetem przez sieć Wi-Fi.

Ikona VPN
Urządzenie jest połączone z siecią przez VPN.

ikona VPN — brak połączenia
Urządzenie nie jest już połączone z siecią VPN.

ikona strzałki
Aplikacja lub witryna korzysta z usług lokalizacji. Wgłębiona strzałka  oznacza, że rzecz może otrzymywać informacje o położeniu pod pewnymi warunkami. Niebieska strzałka  może pojawić się, gdy aplikacja, której używasz, żąda dostępu do Twojego położenia.

ikona obracającego się koła
Występuje aktywność sieci. 

Ikona telefonu
Przekazywanie połączeń jest włączone.

ikona trybu Samolot
Włączony jest tryb Samolot. Do czasu wyłączenia tego ustawienia nie można nawiązywać połączeń ani korzystać z łączności Bluetooth. 

ikona klawiatury telefonu
System Teletype (TTY)
 jest włączony.

Ikona blokady obrotu ekranu
Włączona jest blokada orientacji. Ekran nie będzie obracany, dopóki nie wyłączysz tego ustawienia.

Ikona księżyca
Tryb Nie przeszkadzać jest włączony. To ustawienie powoduje wyciszenie połączeń, alertów i powiadomień, dopóki nie zostanie wyłączone. Alarmy będą nadal uruchamiane.

Ikona obracających się strzałek
Telefon iPhone jest synchronizowany z aplikacją iTunes

ikona kłódki
Telefon iPhone jest zablokowany za pomocą kodu lub Touch ID.

Ikona zestawu słuchawkowego
Telefon iPhone jest połączony w parę z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym, słuchawkami lub słuchawkami dousznymi.

Ikona zegara
Ustawiony jest alarm.

Ikona naładowanej baterii
Ta ikona wskazuje poziom baterii telefonu iPhone. Jeśli ta ikona jest żółta, włączony jest tryb niskiego zużycia energii. Jeśli ta ikona jest czerwona, poziom energii telefonu iPhone jest mniejszy niż 20%.

Ikona baterii w pionie
Poziom baterii urządzenia Bluetooth, które jest połączone w parę.

Ikona hotspota
Telefon iPhone ma dostęp do Internetu za pośrednictwem Hotspotu osobistego na innym urządzeniu z systemem iOS.

ikona baterii z błyskawicą
Trwa ładowanie telefonu iPhone.

Ikona CarPlay
Telefon iPhone jest połączony z urządzeniem CarPlay.

Ikona udostępniania ekranu za pomocą SharePlay
Udostępniasz swój ekran za pomocą funkcji SharePlay.

Ikona SharePlay
Funkcja SharePlay jest aktywna.

Jeśli na pasku stanu widać niebieski, zielony, czerwony lub fioletowy kolor

Na telefonie iPhone X i nowszych kolor jest widoczny jako dymek za godziną. Na telefonie iPhone 8 i starszych cały pasek stanu jest wyświetlany w kolorze. Znaczenie poszczególnych kolorów:
 


Telefon iPhone jest w trybie klonowania ekranu lub aplikacja aktywnie korzysta z położenia.


Prowadzisz rozmowę telefoniczną lub telefon iPhone jest używany jako hotspot osobisty*.


Telefon iPhone nagrywa dźwięk albo ekran.


Telefon iPhone używa funkcji SharePlay do udostępniania treści.

* W przypadku Hotspotu osobistego na telefonie iPhone 8 lub starszym widoczna jest liczba urządzeń przyłączonych do hotspotu. Na pasku statusu urządzeń z systemem iOS używających Hotspotu osobistego widoczna jest ikona ikona Hotspotu osobistego.

Jeśli na pasku stanu widać pomarańczowy lub zielony wskaźnik

W systemie iOS 14 i nowszym na pasku stanu telefonu iPhone może być widoczny pomarańczowy lub zielony wskaźnik. Te wskaźniki pojawiają się, jeśli aplikacja używa mikrofonu i/lub aparatu.

Ekran telefonu iPhone z włączonym mikrofonem na pasku stanu

Pomarańczowy wskaźnik  oznacza, że mikrofon jest używany przez aplikację na telefonie iPhone.

Ekran telefonu iPhone z włączonym aparatem na pasku stanu

Zielony wskaźnik  oznacza, że aparat lub aparat i mikrofon są używane przez aplikację na telefonie iPhone.

Data publikacji: