Rób i edytuj zdjęcia Live Photos

Dzięki funkcji Live Photo telefon iPhone rejestruje to, co dzieje się 1,5 sekundy przed i po zrobieniu zdjęcia. Zdjęcia Live Photo robi się tak samo jak tradycyjne zdjęcia. Następnie możesz wybrać inne zdjęcie kluczowe, dodać zabawny efekt, wyedytować zdjęcie Live Photo i udostępnić je rodzinie lub znajomym.

Jak zrobić zdjęcie Live Photo

 1. Otwórz aplikację Aparat.
 2. Upewnij się, że aplikacja Aparat jest ustawiona na tryb zdjęć i funkcja Live Photo jest włączona. Gdy jest włączona, u góry ekranu aplikacji Aparat jest widoczny przycisk Live Photo .
  Aplikacja Aparat na telefonie iPhone, za pomocą której robione jest zdjęcie Live Photo
 3. Trzymaj urządzenie* nieruchomo.
 4. Stuknij przycisk migawki .

Funkcja Live Photo jest domyślnie włączona. Możesz wyłączyć funkcję Live Photo tymczasowo lub na stałe.


Jak odnaleźć i odtworzyć zdjęcia Live Photo

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij kartę Albumy.
 3. Przewiń w dół do pozycji Typy multimediów i stuknij funkcję Live Photo.
  Typy multimediów albumów w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone
 4. Stuknij jedno ze zdjęć, aby je otworzyć.
 5. Naciśnij i przytrzymaj ekran, aby odtworzyć zdjęcie Live Photo.

Możesz cieszyć się zdjęciem Live Photo za każdym razem, gdy odblokowujesz urządzenie. Wystarczy ustawić je jako tapetę zablokowanego ekranu.


Jak zmienić zdjęcie kluczowe

 1. Otwórz zdjęcie Live Photo i stuknij polecenie Edycja.
 2. Stuknij przycisk Live Photo .
 3. Przesuń suwak, aby zmienić klatkę.
 4. Podnieś palec, a następnie stuknij opcję Utwórz zdjęcie kluczowe.
  Opcja Utwórz zdjęcie kluczowe zdjęcia Live Photo na telefonie iPhone
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Możesz również włączać lub wyłączać efekt Live Photo. Podczas edytowania zdjęcia Live Photo stuknij przycisk LIVE w górnej części ekranu, aby wyłączyć efekt Live Photo lub włączyć go ponownie. 


Jak dodać efekty Live Photo

 1. Otwórz zdjęcie Live Photo.
 2. Stuknij przycisk Live Photo  u góry ekranu.
  Opcje zdjęcia Live Photo na telefonie iPhone
 3. Wybierz opcję Pętla, Odbicia lub Długa ekspozycja.

Pętla: przemień ulubione zdjęcie Live Photo w pętlę wideo. Wybierz zdjęcie samodzielnie lub poszukaj zdjęć najlepiej nadających się do pętli na karcie Dla Ciebie.

Odbicia: spraw, aby zdjęcie Live Photo poruszało się naprzemiennie w przód i w tył. Obejrzyj zdjęcie Live Photo zgodnie z nagraną sceną, a następnie natychmiast odtwórz je od końca.

Długa ekspozycja: zarejestruj elementy czasu i ruchu. Utwórz przepiękny efekt, który kiedyś można było uzyskać tylko przy użyciu lustrzanki cyfrowej. Fajerwerki stają się jasnymi smugami na nocnym niebie, a wodospad — magicznym rozmyciem.


Jak edytować zdjęcia Live Photo

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij kartę Albumy.
 2. Przejdź do pozycji Live Photo w sekcji Typy multimediów. 
 3. Stuknij zdjęcie Live Photo, które chcesz edytować.
 4. Stuknij opcję Edycja, a następnie wprowadź poprawki.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Jeśli dokonasz edycji zdjęcia Live Photo w aplikacji innej firmy, możesz utracić zastosowane efekty Live Photo.


Jak udostępniać zdjęcia Live Photo

 1. Otwórz zdjęcie, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij przycisk Udostępnij .
 2. Jeśli chcesz udostępnić zdjęcie nieruchome zamiast Live Photo, stuknij opcję Live w lewym górnym rogu zdjęcia.
 3. Wybierz, jak chcesz udostępnić zdjęcie. Pamiętaj, że jeśli udostępnisz zdjęcie Live Photo za pośrednictwem aplikacji Mail, zostanie ono wysłane jako zdjęcie nieruchome.

Po otrzymaniu zdjęcia Live Photo na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch za pośrednictwem aplikacji Wiadomości stuknij, aby je otworzyć, a następnie mocno naciśnij i przytrzymaj, aby je ożywić.

Jeśli używasz aplikacji Wiadomości na komputerze Mac, w celu otwarcia zdjęcia Live Photo kliknij je dwukrotnie. Zdjęcie Live Photo zostanie odtworzone jeden raz. Aby odtworzyć je ponownie, kliknij przycisk LIVE w lewym dolnym rogu zdjęcia.


Jak wyłączyć funkcję Live Photo

W aplikacji Aparat stuknij przycisk Live Photos, aby wyłączyć tę funkcję. Jeśli przycisk Live Photo jest przekreślony, oznacza to, że funkcja jest wyłączona.

Uruchomienie aplikacji Aparat automatycznie włącza funkcję Live Photo. Aby wyłączyć funkcję Live Photo na stałe, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno opcje Aparat > Zachowaj ustawienia.
 3. Sprawdź, czy przełącznik obok funkcji Live Photo jest włączony.


Data publikacji: