Wyłączanie funkcji Sterowanie głosowe na telefonie iPhone

Dowiedz się, jak dopasować ustawienia przycisku bocznego lub przycisku Początek dotyczące funkcji Sterowanie głosowe oraz Siri na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Na telefonie iPhone X lub nowszym możesz tak skonfigurować przycisk boczny urządzenia, aby naciśnięcie i przytrzymanie go nie wywoływało odpowiedzi funkcji Sterowanie głosowe lub Siri. Na telefonie iPhone 8 lub starszym możesz tak skonfigurować przycisk Początek urządzenia, aby naciśnięcie i przytrzymanie go nie wywoływało odpowiedzi funkcji Sterowanie głosowe lub Siri. 

Wykonaj następujące czynności:

  1. Na telefonie iPhone X lub nowszym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Przycisk boczny. Na telefonie iPhone 8 lub starszym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Przycisk Początek.
  2. W obszarze „Naciśnij i przytrzymaj, a potem mów” wybierz jedną z następujących opcji:
    • Siri: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Początek wywoła odpowiedź funkcji Siri.
    • Sterowanie głosowe: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Początek wywoła odpowiedź klasycznej funkcji Sterowanie głosowe. Wybranie tej opcji powoduje też wyłączenie funkcji Siri.
    • Wył.: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Początek nie spowoduje żadnej odpowiedzi.

Ustawienia funkcji naciśnij i przytrzymaj dotyczą tylko przycisku bocznego lub przycisku Początek. Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, który nieoczekiwanie uruchamia funkcję Siri lub Sterowanie głosowe, upewnij się, że zestaw ten jest w pełni umieszczony w urządzeniu.

Jeśli podczas używania zestawu słuchawkowego połączenie zrywa się lub jest niskiej jakości, kable są przepalone albo na złączu lub na pilocie jest wilgoć, zestaw może nieoczekiwanie uruchamiać funkcję Siri lub Sterowanie głosem. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć innego zestawu słuchawkowego.

Dowiedz się więcej na temat funkcji Siri na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Data publikacji: